Siirry sisältöön

Vuoden pedagoginen teko 2020 -finalistit julkaistu: Valitse suosikkisi

Laureassa opiskelijoiden oppimista ja opintojen etenemistä tuetaan poikkeuksellisen vaikuttavilla pedagogisilla ratkaisuilla.

Opetuksen arjessa lukuisat luovat oppimisratkaisut toteuttavat upealla tavalla Laurean strategiaa opiskelijakeskeisenä, työelämään integroituneena korkeakouluna. Jotta nämä arjen ratkaisut saisivat laajempaa näkyvyyttä, Laurean pedagogiikan kehittämisryhmä ideoi Vuoden pedagoginen teko -tunnustuspalkintoprosessin, joka toteutettiin ensimmäisen kerran viime vuonna 2019.

Laurean henkilöstö ja opiskelijat ovat ehdottaneet tunnustuksen saajiksi innovatiivisia ja laadukkaita oppimisratkaisuja. Ehdotusten joukosta pedagogiikan kehittämisryhmän jäsenet äänestivät finaalivaiheeseen viisi erilaista pedagogista ratkaisua.

- Monivaiheisen prosessin tarkoituksena on avoimesti jakaa erilaisia pedagogisia ratkaisuja kaikkien hyödynnettäviksi. Jo heti ensimmäisenä vuonna henkilöstö ja opiskelijat ilmoittivat mukaan kymmeniä ratkaisuja, Laurean opetuksesta vastaava vararehtori Katri Ojasalo iloitsee. 

Vuoden pedagoginen teko 2019 -tunnustuksen saajaksi nousi lopulta ratkaisu, jossa KEIJO-tutkimus- ja kehityshanke oli integroitu vaikuttavin tavoin eri opiskelijaryhmien opetukseen. Tutustu tästä KEIJO-hankkeeseen.

Myös tänä vuonna kaikki mukaan ilmoitetut ratkaisut toteuttavat kukin omalla tavallaan Laurean strategiaa. Viime vuoteen nähden uudistus on kuitenkin se, että arvojemme mukaisesti olemme tehneet tunnustuspalkinnosta ja laurealaisista pedagogisista ratkaisuista avoimia kaikille. Nyt myös Laurean kumppaneilla ja kaikilla pedagogiikasta kiinnostuneilla on mahdollisuus äänestää kiinnostavinta pedagogista ratkaisua.

Nyt on siis aika tutustua finalisteihin ja äänestää! Katso ensin lyhyet, ratkaisun ajatusta avaavat videot kaikista ehdokkaista ja tutustu sen jälkeen ratkaisuihin kirjallisessa muodossa samalla sivulla.

Pedagoginen teko 2020 finalistit 

Digiloikka

Älykameran ja VR-lasien hyödyntäminen opetuksessa mahdollistaa elämyksellisen oppimisen ja kokemukset autenttisissa olosuhteissa turvallisesti.

Kokonaisvaltainen ohjaus ja tuutorointi

Kokonaisvaltainen ohjaus ja tuutorointi tukevat opintojen sujuvaa etenemistä, tavoiteajassa valmistumista, opiskelijan uraohjausta ja ennen kaikkea opiskelijan hyvinvointia.

Mikroesitelmät

Opiskelijoiden tekemät lyhyet mikroesitelmät ovat luento-osuuden sekaan rytmittyviä tietoiskumaisia esityksiä, joista nivoutuu yksi yhteinen oppimiskokemus ja -tilanne.

Monialaiset simulaatiopäivät

Monialaisissa simulaatiopäivissä sosionomi-, terveydenhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat kokoontuivat yhdessä ratkomaan aitoja asiakastilanteita simulaation avulla. Simulaatio sai eri alojen opiskelijat työskentelemään yhdessä intensiivisesti ja käytännönläheisesti.

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö

Päiväkirjamainen opinnäytetyö eli PONT on strukturoitu ja aikataulutettu tapa tehdä opinnäytetyö omaa työtä tai oman työpaikan käytäntöjä kehittäen. 

Mikä ehdokkaista on mielestäsi paras esimerkki vaikuttavasta ja laadukkaasta oppimisratkaisusta? Äänestä suosikkiasi tällä lomakkeella.

Äänestysaika jatkuu 17.5. asti. Vuoden pedagoginen teko -tunnuspalkinto jaetaan Laurean lukuvuoden avajaisten yhteydessä elokuussa ja paljastetaan tämän jälkeen myös verkkosivuillamme.