Siirry sisältöön

Opiskelijat kehittivät Ikealle kiertotalouden palvelukonsepteja

”Tällaista yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän yritysten ja opiskelijoiden välillä”

Kuluttajien muuttuneet kulutustavat vaativat uudenlaista kehitystyötä tuotteiden kierrättämisessä. Sen sijaan että tuote heitettäisiin roskiin, se voidaan kierrättää tai vaikkapa korjata uudelleenkäytettäväksi. Kiertotaloudessa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tuote palveluna –malli. Tämä liiketoimintamalli haastaa omistamisen kulttuuria. Mallista hyötyy yritys, asiakas ja myös ympäristö. Laurea on mukana Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille –hankkeessa ja siinä kehitettyjä kiertotalouden oppimateriaaleja on pilotoitu eri ammattikorkeakouluissa vuoden verran. 

Huonekalujen kohdalla tarkastellaan etenkin tuotteiden elinkaaren maksimointia, jotta tuotteista syntyy mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Perinteinen ajatus huonekalujen omistamisesta on muuttunut ja sen sijaan niitä voi vuokrata tarpeen mukaan. Laurean Service Design for Circular Economy -opintojaksolla liiketalouden opiskelijat selvittivät kuluttajien suhtautumista huonekalu palveluna-malliin ja kehittivät haastattelujen pohjalta huonekalujen palvelukonsepteja Ikean toimeksiannon pohjalta.

Projektissa mukana ollut Ikea Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto kertoo, että opiskelijoiden kanssa on aina mukavaa tehdä yhteistyötä. 

-Innostuneina halusimme nähdä millaisia ajatuksia ja näkemyksiä opiskelijoilta löytyisi meidän talomme ulkopuolelta näihin asioihin liittyen. 

-Katsomme mielellämme laatikon ulkopuolelta asioita ja mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, kun puhutaan huonekalujen palvelumalleista. Kiertotalous kiinnostaa Ikeaa isompana teemana. Huonekalu palveluna on yksi osa kiertotaloutta ja mietimme, miten saisimme huonekalut pysymään käytössä vielä pidempään.

Opiskelijoiden tarkoitus oli löytää vaihtoehtoja kiertotalouden toteuttamiseen. Kurssin käynyt liiketalouden opiskelija Maria Pottonen kertoo:

-Mielestäni kurssit ovat mielenkiintoisempia, kun ne ovat yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Se motivoi ja lisää kiinnostusta panostaa opiskeluun. Ikea oli mielenkiintoinen yhteistyökumppani, koska jokainen tietää Ikean ja jokaisella on olemassa joku mielipide siitä. 

Suvannon mukaan projekti sujui hyvin, vaikka koronan vuoksi loppuesittely jouduttiin toteuttamaan etänä. 

-Oli ilo tehdä Laurean opettajien ja oppilaiden kanssa yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan oli tosi mukava kokemus ja tällaista yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän yritysten ja opiskelijoiden välillä.

Pottonen kertoo, että kurssi antoi paljon uusia ajatuksia ja ideoita palvelumuotoilusta sekä sen hyödyntämisestä jatkossa. Hänen mukaansa palvelumuotoilussa parasta on asiakaslähtöisyys.

-Oli hauskaa kokeilla erilaisia menetelmiä palvelumuotoilussa. Oli myös hienoa löytää sellainen tiimi, jossa toimitaan hyvin yhdessä ja saadaan hyviä tuloksia aikaan.  

Kurssin opiskelija Lari Lehto kertoo oppineensa paljon uutta projektin aikana. 

-Opin juurta jaksaen mitä tarkoittaa palvelumuotoilu. On mielenkiintoista päästä käyttämään näitä palvelumuotoilun tapoja myös johonkin muuhun tarkoitukseen.

Yksi osa palvelumuotoilua on asioiden miettiminen uusista näkökulmista. Pottosen mielestä se on hienoa palvelumuotoilussa.

-Ei olla kangistuttu kaavoihin vaan mietitään asioita laatikon ulkopuolelta. Se on kivaa palvelumuotoilussa. Palvelumuotoilu vaatii mukavuusalueelta poistumista. Pitää myös oppia tulemaan toimeen tosi erilaisten ihmisten kanssa. 

Suvanto kertoo, että opiskelijoilta saatuja ideoita on tarkoitus hyödyntää sisäisessä kehitystyössä. Parhaiten hänelle jäi mieleen huolella pohditut kokonaisuudet ja hyvät esitykset. Suvannon mukaan osa ideoista oli valmiita jatkotyöstämistä varten. 

-Saatiin tosi hyviä ideoita, että missä olisi suurin kiinnostuksen kohde liittyen huonekalu palveluna-malliin. 

Kurssin toinen opettaja Johanna Lunkka toteaa: 

-Tiimissä opiskelijat luovat nopealla aikataululla kilpailukykyisiä asiakasymmärrykseen perustuvia ratkaisuja, jotka ovat hyvinkin rinnastettavissa ostettuihin palveluihin. Heidän on helppo samaistua nuorempiin kohderyhmiin, ja siten samaistua kestävän kehityksen tulevaisuuden tarpeisiin. 

Toinen kurssin opettajista, Päivi Harmoinen, sanoo pilotoinnin kautta havainneensa, että kiertotalous on uusi normaali, joka tulisi sisältyä opintoihin luontevana osana. 

-Palvelujen kehittämisessä kiertotalouden näkökulma vaatii monialaisia opiskelijatiimejä, jotta jo opinnoissa voidaan yhdessä syventää ymmärrystä ja huomioida palvelun koko elinkaari.

-Palvelumuotoilun prosessin ja menetelmien lisäksi opiskelijat pääsivät perehtymään opintojaksolla kiertotalouden pääperiaatteisiin ja käsitteisiin sekä kiertotalouden liiketoimintamalleihin, josta teoriaa päästiin soveltamaan heti tosielämän tarpeisiin.

 

Lisätietoja: