Siirry sisältöön

Laurea nostaa kestävän kehityksen lipun salkoon 25.9.2023

Laurea-ammattikorkeakoulu nostaa tänään kestävän kehityksen tavoitteiden lipun salkoon osoittaakseen sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen ja kirittääkseen muutosta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Tänään on tullut kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä, kun YK:n 193 jäsenvaltiota sopivat kestävän kehityksen tavoitteista. Nostamalla kestävän kehityksen tavoitteiden lipun salkoon kampuksillamme osoitamme tukemme ja sitoutumisemme tavoitteisiin yhdessä tuhansien muiden instituutioiden ja yritysten ohella.

Ohjelman ytimessä ovat YK:n 17 tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat maailman kestävän kehityksen työtä vuoteen 2030 saakka. Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kestävä kehitys on osa Laurean strategiaa

Laurea nostaa kestävän kehityksen lipun salkoon 25.9.2023 Laurean kestävän kehityksen ohjelma 2030 on osa voimassa olevaa strategiaamme. Huomioimme toiminnassamme niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudelliset vaikutukset. Tarkastelemme arvojamme eli vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta YK:n tavoitteiden kautta. Parhaiten edistämme tavoitteiden toteutumista ydintoimintojemme eli koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä aluekehityksen kautta.

Korkeakoulumme SDG-arvioinnin kehitystyöstä hyvänä esimerkkinä on hanketoimintamme, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa paitsi kansallisella tasolla myös kansainvälisesti. Tänä vuonna on ryhdytty arvioimaan kaikkien valmisteluluvan saaneiden hankkeiden vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

- Meillä on korkeakouluna tärkeä rooli kestävän kehityksen edistäjänä niin tiedon tuottajina, asenteiden muokkaajina kuin alueellisena yhteistyökumppanina. Päästäksemme tavoitteisiimme ja ollaksemme mukana yhteiskunnallisessa muutoksessa tarvitsemme kunnianhimoisia ja toistuvia arjen tekoja meiltä kaikilta. Näihin talkoisiin kutsun jokaisen laurealaisen mukaan, rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski sanoo.

Lisätietoa löydät Suomen YK-liiton ja Laurean verkkosivuilta.