Siirry sisältöön

Fysioterapiakoulutuksesta on valmistunut tiedonjanoisia ja taitavia opiskelijoita 25 vuoden ajan

Laurean fysioterapiakoulutus täyttää 25 vuotta. Koulutuksen vuosijuhlassa pohdittiin alan kehitystä ja suunnattiin katse tulevaisuuteen.

Laurean fysioterapiakoulutuksen 25-vuotisjuhlaa vietettiin Otaniemen kampuksella 7. syyskuuta. Koulutuksen suunnittelu alkoi vuonna 1998 Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulussa ja paljon on sen jälkeen muuttunut. Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulu vakiintui Laurea-ammattikorkeakouluksi ja fysioterapeuttien työvälineet ovat kehittyneet.

25 vuoden aikana Laureasta on valmistunut lähes 700 fysioterapeuttia. Fysioterapeuttien tarve työelämässä on vuosien varrella kasvanut ja täten opiskelijoiden määrää on nostettu. Tällä hetkellä koulutuksessa opiskelee 268 opiskelijaa.

Tulevaisuuden ennakointi ja ketterä uudistaminen ovat Laurean vahvuuksia

Laurean koulutusta kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Fysioterapiakoulutuksen tukena toimii työelämän ohjausryhmä, jossa on mukana alan asiantuntijoita. Opintojen sisällöissä otetaan huomioon muun muassa työelämän kehitys. Viime vuosina kehityksen painoarvo on ollut digitaalisuudessa ja asiantuntijoiden kanssa on pohdittu, mitä digiosaamista Laurean opintojen tulisi tarjota.

- Tulevaisuuden ennakointi sekä ketterä uudistaminen ovat Laurean vahvuuksia. Laurean koulutukset elävät vahvasti ajassa sekä sisällöltään että toteutustavoiltaan, Laurean kehittämispäällikkö Helena Launiainen toteaa.

Laurean fysioterapikoulutuksen vaikuttavuus ei rajoitu pelkästään siihen, että työelämään saadaan koulutettuja asiantuntijoita. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan painoarvo Laurean toiminnassa on kasvanut. Tämä lisää Laurean yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Fysioterapiapalveluita Otaniemen kampukselle vuonna 2024

Laurean fysioterapiakoulutus on suosittu yhteistyökumppani. Yhteistyötä on tehty Laurean avainkumppanien sekä erilaisten palveluntarjoajien kanssa. Myös alumniverkostoja ylläpidetään aktiivisesti.

- Fysioterapiakoulutuksen lehtoreista neljä on Laurean alumneja, mikä on mielestäni hyvä osoitus opiskelijoiden arvostuksesta Laurean koulutusta ja yhteisöä kohtaan, Laurean vararehtori Katri Ojasalo kertoo.

Ojasalo avaa myös fysioterapiakoulutuksen tulevaisuuden suuntia. Laurean Otaniemen kampukselle suunnitellaan fysioterapiapalveluita. Palveluiden tarkoituksena on tukea Otaniemen lähialueen asukkaiden arjen sujuvuutta ja toimintakykyä. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoittaa ammatillisia taitojaan sekä kehittää osaamistaan aidoissa asiakastilanteissa. Fysioterapiapalvelut tulisivat saataville vuonna 2024.

Fysioterapiakoulutuksen perustutkinto on laaja kokonaisuus ja opiskelijoilla on opintojensa aikana monia vaihtoehtoja luoda omanlaisiaan opintopolkuja.

- Fysioterapiakoulutuksen kentälle tulee taitavia ja tiedonjanoisia opiskelijoita, joilla on hienoja ajatuksia sekä nopea tiedonkulku, vuoden 2022 fysioterapeutiksi valittu Marko Grönholm korostaa 25-vuotisjuhlan puheenvuorossaan.