Siirry sisältöön

Espoonlahden Asukastila Kivenkolossa musisoidaan yhdessä

Kaikille Kivenlahden asukkaille avoin ja maksuton tapahtuma järjestetään Kivenkolosta aktiiviseen elämään -hankkeen ja Asukastila Kivenkolon yhteistyössä tiistaina 21.11.

Kuvassa Kivenkolosta aktiiviseen elämään -hankkeen projektitiimiä: Kaijus Varjonen, Anni-Pauliina Lummekoski (Asukastila kivenkolon koordinaattori, Teija Fontell, Annika Kultavirta, Susanna Ahonen (projektipäällikkö)

Laureassa käynnissä olevassa Kivenkolosta aktiiviseen elämään -hankkeessa pyritään tukemaan syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien espoolaisten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta omassa elämässään. Yhteistyötä hankkeessa tehdään Espoon Kivenlahdessa sijaitsevan Asukastila Kivenkolon kanssa. Tarkoituksena on, että Kivenkolosta tulee entistä eloisampi paikka, jossa on vahva yhteisöllisyyden tunne. 

Seuraavaksi Kivenkolossa tapahtuu tiistaina 21. marraskuuta, kun Hauskaa musisointia yhdessä -tapahtuma kutsuu alueen asukkaat mukaan laulamaan ja nauttimaan musiikista. Musiikista vastaa Laurean opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuva Otaniemi Social Club ja tapahtumassa kuullaan sekä kotimaisia että ulkomaisia klassikkokappaleita. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Asukastila Kivenkolo on jo 1990-luvulla perustettu, Espoonlahdessa sijaitseva aktiivinen, kaikille avoin "olohuone", jossa alueen asukkaat voivat kokoontua ja oleskella. Kivenkolon toiminta-ajatukseen kuuluu myös alueella asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen, sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Toimintaa ylläpitävät Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue ja alueen järjestöt, oppilaitokset ja seurakunnat kumppanuushankkeena.

Kivenkolosta aktiiviseen elämään -hankkeessa vahvistetaan osallisuutta 

Tänä syksynä käynnistynyt Kivenkolosta aktiiviseen elämään -hanke toteutetaan Laurean ja Asukastila Kivenkolon yhteistyöhankkeena. Siinä kehitetään yhdessä alueen asukkaiden kanssa sellaista mielekästä toimintaa, joka ihmisiä itseä kiinnostaa.

Mielekästä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen järjestöjen, seurakunnan, yritysten ja työllisyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Toiminnoissa hyödynnetään luovia ja luontolähtöisiä menetelmiä, joilla vahvistetaan osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Samalla luodaan väyliä myös työ- ja opiskeluelämään. 

Kohderyhmänä hankkeessa ovat erityisesti työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat yli 30-vuotiaat espoolaiset, jotka kaipaavat elämäänsä mielekästä tekemistä, uusia polkuja ja hyviä uusia tyyppejä. 

Laajempana tavoitteena on tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien espoolaisten, erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien tai tulottomien henkilöiden osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta omassa elämässään. Tilanteesta riippuen tähtäimessä voi olla koulutus tai työelämä, mutta myös parempi elämä ja oma paikka osana yhteisöä myös työelämän ulkopuolella.

Opiskelijat monipuolisesti mukana Asukastila Kivenkolon toiminnassa

Asukastila Kivenkolo ja Laurea tehneet yhteistyötä jo aiemmin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat muun muassa järjestäneet monenlaista toimintaa Kivenkolon kävijöille, kuten maahanmuuttajille tarkoitettuja kotoutumista tukevat ryhmiä sekä ikäihmisille järjestettyjä virkistyspäiviä. Lisäksi opiskelijat ovat ollaan Kivenkolossa työharjoitteluissa ja tehneet opinnäytetöitä.

Nyt Kivenkolosta aktiiviseen elämään -hankkeen kautta Laurea ja Asukastila Kivenkolo ovat lisänneet merkittävästi yhteistyötä. Opiskelijat ovat muun muassa tuoneet Kivenkoloa ja sen yhteistyötahoja tunnetuksi erilaisissa sosiaalisessa mediassa (Instagram, TikTok, Facebook). Lisäksi opiskelijat ovat jututtaneet Kivenkolon kävijöitä ja alueen asukkaita laajemminkin siitä, millaista toimintaa he Kivenkoloon toivovat. Samoin opiskelijat ovat myös toteuttaneet syksyn aikana pilottitapahtumia asukkaiden toiveiden perusteella.

Hankkeen tueksi ollaan parhaillaan perustamassa asukasraatia Kivenkolon toimintaa kehittämään ja opiskelijat ovat tekemässä opinnäytetyötä siihen liittyen. Asukastila Kivenkolon koordinaattori Anni-Pauliina Lummekoski ja muutkin Kivenkolon toimijat ovat olleet hyvässä yhteistyössä Laurean lehtoreiden kanssa esimerkiksi ohjaamalla opiskelijoita yhdessä Kivenkolossa. 

Laurean sosiaalialan lehtorit Teija Fontell, Annika Kultavirta ja Kaijus Varjonen toimivat hankkeessa projektityöntekijöinä. Lehtorit ovat innoissaan roolistaan Kivenkolossa:

- On ollut upeaa päästä tekemään yhteistä hanketta Kivenkolon kanssa. Meidät laurealaiset on otettu Kivenkolossa niin sydämellisesti vastaan, että olemme suorastaan liikuttuneita. On etuoikeus saada kehittää opiskelijoillemme tällaista oppimisympäristöä, jossa on tekemistä monien eri alojen opiskelijoille, he kuvailevat.

Asukastila Kivenkolon toimintaan voi tutustua Instagramissa, Facebookissa, ja TikTokissa. Koordinaattori Anni-Pauliinan työtä voi seurata myös omalla Instagram-tilillä.

Lisätietoja: