Siirry sisältöön

CEGO-hanke vauhdittaa pk-yritysten kiertotalousliiketoimintaa Uudellamaalla

EAKR-rahoitteista hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu.

Siirtyminen kohti kiertotaloutta Uudellamaalla on vauhdissa monella saralla. CEGO – Circular Economy Goes East and West -hanke nostaa keskiöön pk-yritykset ja pyrkii vahvistamaan heidän valmiuksiaan osallistua kiertotalouteen Itä-, Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa toimitaan muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisujen edistämiseksi.  

EAKR-rahoitteista hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Muina hanketoimijoina ovat kehitysyhtiöt Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, Itä-Uudenmaan Posintra Oy ja läntisellä Uudellamaalla toimiva Novago Yrityskehitys Oy, jotka tavoittavat laajasti alueella toimivia pk-yrityksiä.  CEGO-hanke on käynnistynyt kesäkuussa ja jatkuu elokuuhun 2023. 

Hankkeen tavoitteena on tukea alueilla toimivien pk-yritysten siirtymistä kiertotalouteen edistämällä tiedonvaihtoa ja yhteiskehittämistä tukevan ekosysteemin syntyä. Näiden lisäksi hankkeessa tarjotaan alueellista kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämisen tukea ja koulutusta. Hanke pyrkii integroimaan toimintamalleja pysyväksi osaksi toteuttajaorganisaatioiden toimintaa. 

Hankkeessa pilotoidaan muun muassa maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovituotteiden kiertotalousratkaisuja sekä tarjotaan mahdollisuuksia Uudenmaan laajuiselle verkostoyhteistyölle ja yhdessä oppimiselle. Ekosysteemihankkeena CEGO pyrkii toimimaan tiiviissä yhteistyössä myös muiden Uudellamaalla käynnissä olevien hankkeiden kanssa sekä löytämään synergioita muun muassa Uudenmaan kiertotaloutta koordinoimaan pyrkivän Uudenmaan kiertotalouslaakson esiselvityshankkeen kanssa. 

CEGO-hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään edelleen Laurean vahvaa osaamista kiertotalouden, palveluliiketoiminnan, yhteiskehittämisen, yhteiskehittämisen alustojen ja ekosysteemien alueilla. 

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta. 

Lisätietoja: