Siirry sisältöön

Tradenomiopiskelijat kehittivät OP:n digipalveluita Design Sprint-menetelmällä

Opiskelijat syventyivät pankkisovellus OP-mobiilin kehittämiseen asiakaslähtöisesti.

Kuvassa opiskelijat esittelevät prototyyppiä OP-mobiiliin

Miten käyttäjien tarpeita ymmärtäen voidaan suunnitella ja luoda entistä toimivampi mobiilipalvelu? Tämän kysymyksen parissa työskentelivät Laurean opiskelijat kuluneen viikon aikana OP Design Sprint –projektissa OP-mobiili. Tavoitteena oli luoda – ei enempää eikä vähempää – kuin maailman paras mobiilipalvelu.

Intensiivisellä Design Sprint –menetelmällä toteutetulla opintojaksossa opiskelijatiimeillä oli viikko aikaa rakentaa konsepti ja prototyyppi uudesta digipalvelusta. Toimeksiantajana opintojaksolla toimi finanssiryhmä OP ja tarkemmin opiskelijat syventyivät pankkisovellus OP-mobiilin kehittämiseen asiakaslähtöisesti.

Design Sprint on menetelmä, joka yhdistää muun muassa design-ajattelua, konseptointia, käyttäjätutkimusta ja tiedonkeruuta loppuasiakkailta sekä prototyypin rakentamista. Design Sprint auttaa tuottamaan konkreettisia tuloksia pelkkien ideoiden sijaan.

Viikon aikana opiskelijatiimit ovat lähteneet liikkeelle kartoittamalla lähtötilannetta muun muassa haastattelemalla OP:n asiantuntijoita. Ennakkotehtävässä ennen sprinttiviikkoa opiskelijat olivat nostaneet tieto-taitotasoaan yksin ja yhdessä-periaatteella jalostivat tiimeissä ideoiden pohjalta vision kehittämiskelpoisesta ratkaisusta. Konseptien validointi tapahtui yhteistyössä OP:n asiantuntijoiden kanssa. Prototyyppien rakentaminen pääsi alkamaan, kun oli ensin hankittu riittävästi ymmärrystä palvelun käyttäjien tarpeista. Koko ajan huomion keskipisteenä on ollut asiakasymmärrys ja loppukäyttäjien tarpeet palvelulle.

Viikko huipentui OP-ryhmän pääkonttorilla Helsingissä pidettyyn päätöstilaisuuteen

Perjantaina 18.10. opiskelijatiimit pitchasivat palvelukonseptinsa OP:n edustajille OP-ryhmän pääkonttorilla Helsingissä. Lopputuotosten arvioinnissa huomiota kiinnitettiin muun muassa innovatiivisuuteen, ratkaisun laatuun ja hyödyllisyyteen sekä konseptin toteutettavuuteen.

Opiskelijoilla oli monta eri näkökulmaa kehittää uusi idea tai kehittää jo valmista palvelua. Opiskelijat olivat tehneet niin kulujenseurantaan liittyviä parannuksia, säästämiseen liittyviä helpotuksia kuin myös täysin uudenlaisia palveluja kuten ¨kuittipankkia¨ takuukuittien säilyttämiseksi sähköisesti mobiilipankin yhteyteen. Ideoissa oli otettu huomioon asiakaslähtöisyys ja palvelun tarve, mutta myös OP –pankin hyöty palvelulle. Yhteensä sprinttiviikon aikana opiskelijat tavoittivat yli 1100 kohderyhmän asiakasta, mikä on hyvinkin laaja määrä ottaen huomioon sprintin lyhyt tiedonkeruuseen käytettävissä ollut aika.

Opiskelijoiden mielestä eniten viikon aikana pääsi oppimaan projektitaitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Monet opiskelijat pitivät projektia hyvänä oppimistilaisuutena, mikä vaikutti paljon oikeassa työelämässä toteutettavalta projektilta.

On hienoa, että oppiminen tapahtuu oikean haasteen parissa ja on aidossa työympäristössä, kertoo opintojakson opiskelija Antti Piipponen.

Opiskelu ja työskentely Design Sprint -menetelmällä on intensiivistä ja nopeatempoista

Toisesta tiimistä opiskelija Oona Polvi kertoo oppineensa paljon asiakasymmärryksestä, sillä OP oli tiiviisti mukana koko projektin ajan. Lisäksi Polvi toi esille myös projektityöskentelyn tärkeyttä ja osaamisen kehittymistä. Opiskelija Henrik Mäkitalo kertoo opintojakson olleen todella monipuolinen, sillä ryhmässä pääsi pohtimaan erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja kehitettävän palvelun haasteeseen. Mäkitalo kertoo lyhyemmän opintojakson olevan parempi, sillä sprintti on hyvin intensiivinen ja ryhmässä työskentely on tiiviimpää.

Opintojaksolla oli mukana myös edellisen vuoden opintojaksolta kolme opiskelijaa Jenna Teperi, Piret Puusepp-Väliaho sekä Henna Lehto, jotka olivat mukana auttamassa opiskelijoita sprintissä ja antamassa neuvoja sprintin aikana. Edellisvuoden sprintin suorittaneet opiskelijat kokivat  myös oman tietotaidon syventyneen kerrattuaan sprinttiin liittyviä asioita.

Toimeksiantajat olivat tyytyväisiä projektien lopputuloksiin ja ovat halukkaita tekemään yhteistyötä Laurean kanssa myös jatkossa.

- Opiskelijat löysivät hyviä ideoita ja kehittivät testattuja prototyyppejä ratkaisuista, joita OP pystyy mahdollisesti hyödyntämään tulevaisuudessa, sanoo OP:n työntekijä Kimmo Kemppaala.

- Myös se, että yhteistyö sujui hyvin ja oli hienoa nähdä, miten opiskelijat olivat innoissaan ja panostivat kehittämistyöhön täysillä, komppasi toinen mukana ollut OP:n työntekijä Mikko Tuovinen.

Opintojakson lehtori Juha Uutela kertoi, että opintojakso on niin opiskelijalle kuin myös opettajalle aina askel tuntemattomaan, sillä projekteihin vaikuttaa niin yhteistyö opiskelijoiden välillä kuin myös toimeksiantaja. Uutela kokee, että opiskelijat oppivat paremmin lyhyissä sprinteissä, sillä opiskelu ja työskentely on tiiviimpää ja noudattaa Laureassa käytössä olevaa learning by developing menetelmää ja työelämälähtöisyyttä parhaimmillaan.

- Opintojaksoa voisi parantaa vielä entisestään siten, että mahdollisuuksien mukaan työskentely tapahtuisi myös kokonaan pois koulun tiloista esimerkiksi asiakasyrityksessä,  Uutela pohtii.

Opintojakson toinen lehtori Tomas Illman toteaa, että on todella hienoa, että OP pankki ja Laurea tekevät loistavaa yhteistyötä.

- Tämä on hieno mahdollisuus opiskelijoille, Illman jatkaa.

Viimeksi viime keväänä Laurean opiskelijat kehittivät Design Sprint –menetelmän avulla asumisen ja älykkään lämmityksen palveluita Fortumille.

 

Tutustu tarkemmin liiketalouden koulutukseen Laureassa.