Siirry sisältöön

Mikrokursseilta täsmätietoa yrittäjyyden ajankohtaisiin aiheisiin

Laurean mikrokurssit tarjoavat esimerkiksi yrittäjille helpon ja nopean tavan hankkia oppia ajankohtaisista aiheista.

Kuvituskuva.

Mitä tarkoittaa alustatalous yrittäjän näkökulmasta? Entä miten pk-yritys voi hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia? Tai millaisia mahdollisuuksia yhteiskehittämisen menetelmät tarjoavat yrityksen muutoksen tukemiseen?

Monet tämän hetken ajankohtaiset ilmiöt haastavat yrityksiä – isoja ja pieniä – mutta samalla ne tarjoavat myös monia uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia, mutta monitahoisia aiheita, joiden haltuun ottamiseen ja syvälliseen opiskeluun ei kiireisessä arjessa löydy helposti aikaa.

Tämän yhtälön ratkaisemiseksi kannattaa tutustua Laurean mikrokursseihin. Mikro-opinnoilla tarkoitetaan tiiviitä kursseja, joiden suorittaminen vie lyhimmillään vain muutamia minuutteja. Mikrokurssi tarjoaa aiheen asiantuntijoiden koostaman tietoiskun rajatusta aiheesta, joka vastaa erityisesti yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien tarpeisiin.

Kaikille avoimia opintoja verkossa

Laurean mikrokurssit tarjoavat ratkaisuja työelämän oppimisen ja kehittämisen tarpeisiin pieninä, helposti opiskeltavina palasina. Opinnot koostuvat esimerkiksi lyhyistä podcasteista, videoista ja erilaisista tehtävistä, joissa hyödynnetään muun muassa pelillisiä elementtejä.

-          Tämä on helppo tapa kehittää omaa osaamista tai oppia jotain kokonaan uutta, kuvailee asiantuntija Tarja Laakkonen Laureasta.

-          Mikrokurssit ovat avoimia aivan kaikille ja niitä voi suorittaa maksuttomasti verkossa missä ja milloin tahansa. Mikro-oppimiseen voi hyödyntää siten helposti vaikkapa junamatkan.

"Mikro-oppimiseen voi hyödyntää vaikka junamatkan"

Tarja Laakkonen on mukana Yritysten vihreä siirtymä, muu­tos­ky­vyk­kyys ja di­gi­ta­li­saa­tio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeessa, jossa kehitetään yritysten osaamistarpeisiin vastaavia mikro-opintokokonaisuuksia. Mikrokurssien avulla yrittäjät ja työntekijät voivat nopeasti hankkia juuri sillä hetkellä työssään tarvitsemansa opin verkosta.

-          Viesti yritysten suunnasta on ollut, että osaamisen päivittämiselle on suurta tarvetta ja kiinnostusta, mutta aika on monesti rajoittava tekijä, Laakkonen kuvailee mikrokurssien kehittämisen lähtökohtia.

-          Mikrokursseihin on helpompi tarttua, jos useamman opintopisteen suuruinen kokonaisuus esimerkiksi avoimen amkin opinnoissa tuntuu omaan arkeen liian suurelta palalta haukattavaksi.

Tarjolla oppia vihreästä siirtymästä, ennakoinnista ja vastuullisuudesta

Laurean mikrokurssien tarjonnasta löytyy monipuolisia opintoja, joiden teemat liittyvät muun muassa digitalisaatioon, yrittäjän muutoskyvykkyyteen ja kestävään kehitykseen. Kursseilla tutustutaan esimerkiksi kestävän siirtymän vinkkeihin pk-yrittäjille, tulevaisuuden johtamiseen ja ennakointiin sekä pk-yrityksen vihreän siirtymän polun rakentamiseen.

Toisaalta mikrokursseilla tarjotaan myös pikakatsauksia siihen, miten vaikkapa työhyvinvointimuotoilua voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä, sekä siihen, miten huolehtia itsensä johtamisesta ja omasta jaksamisesta.

Tutustu Laurean mikrokursseihin

Yritysten vihreä siirtymä, muu­tos­ky­vyk­kyys ja di­gi­ta­li­saa­tio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeessa on Laureassa tuotettu yrityksille mielenkiintoisia mikro-opintokokonaisuuksia, jotka tukevat yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT Etelä-Suomi yhteislogot Uusi (002).jpg

Ilmaiset verkkokurssit (nonstop-aloitus MOOC)

Ilmoittaudu mukaan verkossa itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan suoritettaville nonstop (MOOC)-kursseille. Tarjolla on runsaasti eri koulutusalojen kursseja!


Lue lisää