Siirry sisältöön

Koulutus on maksuton ja se on mahdollisuus suorittaa kokonaan verkossa. Koulutukseen kuuluu kolme koulutuspäivää, pienryhmätapaamisia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevä opetustoimen alainen henkilöstö (varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat sekä muu varhaiskasvatuksen henkilöstö).
 • Hakuaika: 24.1.2024 mennessä
 • Ajoitus: 24.1.-10.4.2024
 • Laajuus: 7 op
 • Sijainti: Joustava verkkototeutus
 • Hinta: Koulutus on osallistujalle maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Voimavaraistava vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -verkkokoulutus on maksuton ja siihen sisältyy kolme koulutuspäivää, pienryhmätapaamisia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Suurin osa koulutusosioista on mahdollista suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Se on laajuudeltaan 7 opintopistettä ja se täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset. Osallistuja vastaa itse tarvittavasta laitteistosta ja sen toimivuudesta.

Kevään 2024 toteutus järjestetään 24.1-10.4.2024. Tämän toteutuksen ensimmäinen moduuli suoritetaan itsenäisesti 24.1.-13.2. välisenä aikana. Ensimmäisen moduulin tehtävät tulee olla suoritettuna ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää 14.2. Opetuspäivät kevään toteutukselle ovat 14.2., 13.3. ja 10.4. klo 12-15.00. Opetus tapahtuu verkossa. Koulutukseen otetaan enintään 35 osallistujaa.

Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti. Hyväksytty suoritus edellyttää koulutuspäiviin osallistumista ja tehtävien suorittamista määräajassa. 

Koulutus on opetushallituksen rahoittama. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Lyyti-lomakkeella. 

 • Kohderyhmä 

  Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevä opetustoimen alainen henkilöstö (varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat sekä muu varhaiskasvatuksen henkilöstö).

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista vanhemmuuden tukemisessa voimavaraistavia menetelmiä hyödyntäen:

  • Voimavarakeskeisen menetelmän perusteet
  • Voimavarakeskeisen työmenetelmän soveltaminen käytäntöön
  • Vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja voimavarakeskeisen työmenetelmän soveltaminen vanhemmuuden tukemisessa
  • Voimavaraistavan työskentelyn vaikutus vanhemmuuteen, työyhteisöön ja omaan ammatilliseen osaamiseen


  Kevään 2024 koulutuspäivät ovat 14.2., 13.3. ja 10.4, klo 12-15. Kevään toteutuksen ensimmäinen moduuli suoritetaan itsenäisesti 24.1.-13.2. välisenä aikana. Ensimmäisen moduulin tehtävien tulee olla suoritettuna ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää 14.2.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutuksen suoritettuaan osallistuja voi

  • Käyttää ja soveltaa voimavarakeskeistä menetelmää vanhempien ja vanhemmuuden tukemisessa heidän tarpeitaan vastaavasti.
  • Lisätä vanhempien osallisuutta lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa voimavaraistavan menetelmän avulla.
  • Lisätä vanhempien pystyvyysuskoa ja kyvykkyyden kokemusta lapsen suotuisan kehityksen tukemisessa.
  • Tuoda voimavarakeskeistä ajattelua toimintaympäristössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
 • Materiaalit 

  Koulutuskieli: suomi

  Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) koulutusten päätyttyä 2024.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on osallistujalle maksuton, Opetushallituksen rahoittama
  Koulutukseen otetaan enintään 35 osallistujaa.  Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Lyyti-lomakkeella.

 • Kouluttajat 

  Marjo Ritmala
  Lehtori


  Paula Väliaho
  Sosiaalialan lehtori

   

  Pia Nummila
  Projektityöntekijä

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: