Siirry sisältöön

Koulutus on maksuton ja siihen sisältyy neljä koulutuspäivää, pienryhmätapaamisia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevä opetustoimen alainen henkilöstö (varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat, kuraattorit sekä muu varhaiskasvatuksen henkilöstö).
 • Hakuaika: Päättyy viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutustoteutuksen alkua
 • Ajoitus: syksy 2023 tai kevät 2024
 • Laajuus: 7 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Koulutus on osallistujalle maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Koulutus järjestetään vuosien 2023-2024 aikana kahteen kertaan. Ensimmäinen koulutus toteutuu syksyllä 2023 ja haku siihen päättyy 1.9.23. Toinen koulutus toteutuu keväällä 2024, sen hakukäytännöistä tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.

Voimavaraistava vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -verkkokoulutus on maksuton ja siihen sisältyy neljä koulutuspäivää, pienryhmätapaamisia sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Se on laajuudeltaan 7 opintopistettä ja se täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset. Osallistuja vastaa itse tarvittavasta laitteistosta ja sen toimivuudesta.

Koulutukseen otetaan enintään 35 osallistujaa. Kirjoita motivaatiokirje itsellesi ja hae sillä paikkaa koulutuksessa.

Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti. Hyväksytty suoritus edellyttää koulutuspäiviin osallistumista ja tehtävien suorittamista määräajassa. 

Koulutus on opetushallituksen rahoittama. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu Lyyti-lomakkeella (sisältää motivaatiokirjeen).

 • Kohderyhmä 

  Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevä opetustoimen alainen henkilöstö (varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit ja lastenhoitajat, kuraattorit sekä muu varhaiskasvatuksen henkilöstö).

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista vanhemmuuden tukemisessa voimavaraistavia menetelmiä hyödyntäen:

  • Voimavarakeskeisen menetelmän perusteet
  • Voimavarakeskeisen työmenetelmän soveltaminen käytäntöön
  • Vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja voimavarakeskeisen työmenetelmän soveltaminen vanhemmuuden tukemisessa
  • Voimavaraistavan työskentelyn vaikutus vanhemmuuteen, työyhteisöön ja omaan ammatilliseen osaamiseen


  Koulutuspäivät syksyllä 2023 ovat 26.9. 31.10. 28.11 ja 12.12. Koulutuspäivien välillä pienryhmien tulee tavata vähintään kerran. Pienryhmien tapaamiset (2-4 h/kerta) voivat olla esim. 5.10., 9.11., 23.11 ja 7.12.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutuksen suoritettuaan osallistuja voi

  • Käyttää ja soveltaa voimavarakeskeistä menetelmää vanhempien ja vanhemmuuden tukemisessa heidän tarpeitaan vastaavasti.
  • Lisätä vanhempien osallisuutta lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa voimavaraistavan menetelmän avulla.
  • Lisätä vanhempien pystyvyysuskoa ja kyvykkyyden kokemusta lapsen suotuisan kehityksen tukemisessa.
  • Tuoda voimavarakeskeistä ajattelua toimintaympäristössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen.
 • Materiaalit 

  Koulutuskieli: suomi

  Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) koulutusten päätyttyä 2024.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on osallistujalle maksuton, Opetushallituksen rahoittama
  Koulutukseen otetaan enintään 35 osallistujaa. Kirjoita motivaatiokirje itsellesi ja hae sillä paikkaa koulutuksessa.
  Ilmoittautuminen Lyyti lomakkeella (sisältää motivaatiokirjeen).

 • Kouluttajat 

  Marjo Ritmala
  Lehtori


  Paula Väliaho
  Sosiaalialan lehtori

   

  Pia Nummila
  Projektityöntekijä

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: