Siirry sisältöön

Koulutukseen osallistumalla kerrytät tietoa ja osaamista lastensuojelusta, lasten ja perheiden tuen tarpeista ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista mahdollisuuksista moninaisissa huolta herättävissä tilanteissa. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja siihen kuuluu aloitus- ja päätösseminaarit (klo 16-19) sekä 5 ilta-aikaan toteutettavaa verkkotapaamista (klo 17-19), joissa on asiantuntijaluentoja ja keskustelua. Verkko-oppimisympäristössä on myös 5 videoluentoa, jotka ovat katsottavissa oman aikataulun mukaisesti.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työssä toimivat
 • Hakuaika: 15.11.2023 mennessä
 • Ajoitus: 11.1. – 31.5.2024
 • Laajuus: 4 op
 • Sijainti: Verkko-opetus
 • Hinta: Maksuton

Koulutukseen osallistumalla kerrytät tietoa ja osaamista lastensuojelusta, lasten ja perheiden tuen tarpeista ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista mahdollisuuksista moninaisissa huolta herättävissä tilanteissa. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja se soveltuu suoritettavaksi työn ohella. Kaikki tapaamiset toteutuvat ilta-aikaan. Koulutus alkaa 11.1.2024 ja päättyy 31.5.2024.

Aikataulu

Videoluennot:

Koulutus sisältää videoluentoja, jotka julkaistaan tammi-toukokuussa kuukauden ensimmäisen viikon aikana ja ne voi katsoa oman aikataulun mukaisesti.

Seminaarit verkossa:

1. Aloitusseminaari to 11.1.2024 klo 16-19
2. Loppuseminaari ke 15.5.2024 klo 16-19

Zoom-verkkotapaamiset:
1. ke 31.1.2024 klo 17-19
2. to 15.2.2024 klo 17-19
3. ke 13.3.2024 klo 17-19
4. to 4.4.2024 klo 17-19
5. ke 24.4.2024 klo 17-19

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen valitaan henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen/esiopetuksen opettajina, sosionomeina, lastenhoitajina tai avustajina. Tervetulleita ovat myös varhaiskasvatuspalveluissa toimivat erityisopettajat, johtajat ja muut erityistyöntekijät.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Aikataulu:

  Koulutus soveltuu suoritettavaksi työn ohella, kokonaan verkossa ja kaikki tapaamiset toteutuvat ilta-aikaan. Koulutus alkaa 11.1.2023 ja päättyy 31.5.2023.

  Videoluennot:
  • Videoluennot julkaistaan tammi-toukokuussa kuukauden ensimmäisen viikon aikana ja ne voi katsoa oman aikataulun mukaisesti.

  Seminaarit verkossa:
  1. Aloitusseminaari to 11.1.2024 klo 16-19
  2. Loppuseminaari ke 15.5.2024 klo 16-19

  Zoom-verkkotapaamiset:
  1. ke 31.1.2024 klo 17-19
  2. to 15.2.2024 klo 17-19
  3. ke 13.3.2024 klo 17-19
  4. to 4.4.2024 klo 17-19
  5. ke 24.4.2024 klo 17-19

  Koulutuksen sisällöt:

  Koulutusosio 1. Varhainen tuki 2 op

  • Lasten suojelu laajemmassa merkityksessä, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Lapsi lainsäädännössä
  • Huolen puheeksiotto
  • Lasten ja perheiden hyvinvointi, haasteet ja palveluohjaus
  • Lapsen stressinsäätely, sosiaalinen kompetenssi ja vertaissuhteet varhaislapsuuden kasvuympäristöissä
  • Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde ja mentalisaatio varhaiskasvatuksen näkökulmasta
  • Moninaiset perheet varhaiskasvatuksessa
  • Monikulttuurisuuden haasteet ja voimavarat varhaiskasvatuksessa

  Koulutusosio 2. Lastensuojelullinen huoli 2 op

  • Kriisissä olevan lapsen ja perheen kohtaaminen
  • Lastensuojeluilmoitus
  • Lasten ja perheiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
  • Perhetyö
  • Yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet eri toimijoiden välillä
  • Lastensuojelun prosessi ja palvelut
  • Lastensuojelu on toimijoiden yhteinen tehtävä

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutus tuottaa seuraavaa osaamista osallistujille ja tiimeille työpaikoilla: osallistuja

  • kerryttää laaja-alaista tietoa lasten ja perheiden tukemisesta
  • syventää lastensuojeluosaamista ja vahvistavaa moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja muiden lasten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa.
  • välittää koulutuksessa kertynyttä osaamista omaan työyhteisöön

 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomen kielellä.

  Koulutus soveltuu suoritettavaksi työn ohella, kokonaan verkossa ja kaikki tapaamiset toteutuvat ilta-aikaan. Koulutettavat voivat osallistua koulutukseen valtakunnallisesti eri puolilta Suomea.

  Videoituja luentoja voi katsoa oman aikataulun mukaisesti. Verkossa toteutettavat Zoom-tapaamiset sekä keskustelut mahdollistavat hyvien käytäntöjen jakamisen koulutuksen aikana. Myös Zoom-tapaamisten asiantuntijoiden luento-osuudet nauhoitetaan. Itsenäisen työn osuus on pieni, jotta koulutus ei kuormita osallistujia liikaa työn ohella toteutettavaksi. Koulutukseen sisältyy vain yksi tehtävä, Reflektiopäiväkirja 1 op, jossa osasta luentoja kirjoitetaan omia oppimisen oivalluksia. Koulutuksesta saa todistuksen.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on maksuton Opetushallituksen rahoituksella.

  Ilmoittautuminen:

  Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian! Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 15.11.2023 mennessä. Mahdollinen peruutus tehdään sähköpostitse suunnittelija Teija Uinolle, teija.uino@laurea.fi

 • Palautteita aiemmista koulutuksista 

  Aikaisempien vastaavien koulutusten osallistujat ovat kommentoineet koulutuksen olevan tarpeellinen kaikille varhaiskasvatuksen kentällä toimiville työntekijöille.

 • Kouluttajat 

  Anne Pirinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
  Lehtori
  Valtiotieteen maisteri, Ammatillinen opettaja, Sosiaalityöntekijä

  Riikka Kanervo, Laurea-ammattikorkeakoulu
  Lehtori
  Valtiotieteen maisteri, Ammatillinen opettaja, Sosiaalityöntekijä

  Tanja Tikkanen-Lamminen, Laurea-ammattikorkeakoulu
  Lehtori
  Kasvatustieteen maisteri, Ammatillinen opettaja, Sosiaalityöntekijä

  Johanna Holmikari, Laurea-ammattikorkeakoulu
  Lehtori
  Kasvatustieteen maisteri, Ammatillinen opettaja, Lastentarhanopettaja

 • Yhteistyökumppanit 

  Luennoitsijoina useita asiantuntijoita eri organisaatioista.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: