Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena ja se sisältää itsenäistä työskentelyä oman organisaation kehittäjätehtävän parissa. Ilmottautumista on jatkettu 11.2.2024 asti. Pääset siis vielä hyvin mukaan, ensimmäisten päivien tallenteiden avulla!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, perusopetuksen, esiopetuksen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle.
 • Hakuaika: 1.8.2023-11.2.2024 (hakuaikaa jatkettu)
 • Ajoitus: 29.11.2023-20.11.2024
 • Laajuus: 9 op
 • Sijainti: Zoom-toteutus
 • Hinta: 0 €

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön turvallisuus- ja riskienhallintataitoja osana omaa työtään mahdollistaen näin osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisen kasvu- ja oppimisympäristöissä. Osallistujat saavat käyttöönsä yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta edistäviä työkaluja (ml. seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja antirasistinen työote). Koulutus lisää henkilöstön valmiuksia toteuttaa yhdessä opiskelijoiden kanssa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaisen toimintakulttuurin sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteita. 

Koulutus järjestetään 29.11.2023-20.11.2024 ja toteutetaan kokonaisuudessaan Zoom-toteutuksena. Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä oman organisaation kehittäjätehtävän parissa.

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, perusopetuksen, esiopetuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle, joiden työtä ohjaa opetussuunnitelmat.

  Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet tieto- ja taitotasosta huolimatta.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena ja se sisältää itsenäistä työskentelyä oman organisaation kehittäjätehtävän parissa.

  Koulutuksen aikataulu:

  • Marraskuu 29.11.2023 klo 9.00 –15.00
  • Tammikuu 17.1.2024 klo 9.00 – 15.00
  • Helmikuu 14.2.2024 klo 9.00 – 15.00
  • Maaliskuu 13.3.2024 klo 9.00- 15.00 
  • Huhtikuu 17.4.2024 klo 9.00-15.00
  • Toukokuu 15.5.2024 klo 9.00-15.00
  • Elokuu 21.8.2024 klo 9.00-15.00
  • Syyskuu 18.9.2024 klo 9.00-15.00
  • Lokakuu 9.10.2024 klo 9.00-15.00
  • Marraskuu 20.11.2024 klo 9.00-15.00

   

  Tapaamisten sisällöt muodostuvat seuraavista teemoista:

  1) Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen

  2) Fyysisellä ja pedagogisella turvallisuudella työrauhan edistäminen

  3) Yhdenvertaisuudella hyvinvointia

  4) Osallisuus ja yhteisöllisyys hyvinvointia edistämässä

  5) Kestävästi hyvinvoiva kasvu- ja oppimisympäristö.

   

  SETA ry toimii yhteistyökumppanina Yhdenvertaisuudella hyvinvointia-osuudessa. Teemoja käsiteltäessä osallistuja rakentaa oman työyhteisön tai organisaation käyttöön ja tarpeisiin soveltuvan riskienarviointidokumentin kouluturvallisuuden kehittämisen tueksi.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Mitä hyötyjä osallistujat saavat koulutukseen osallistumisesta?

  1. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen

  Osallistujat oppivat tunnistamaan ja käsittelemään kouluympäristöön liittyviä turvallisuusriskejä sekä edistämään oppilaitoksessa toimivien henkilöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

  2. Työrauhan edistäminen fyysisellä ja pedagogisella turvallisuudella

  Osallistujat oppivat luomaan fyysisesti ja pedagogisesti turvallisen ympäristön, joka lisää työrauhaa ja voi parantaa opetus- ja oppimiskokemuksia.

  3. Yhdenvertaisuudella hyvinvointia

  Osallistujat oppivat tunnistamaan ja kohtaamaan yhdenvertaisuuteen liittyviä pulmia kouluympäristössä. Tarjolla on työkaluja ja näkökulmia, joiden avulla voidaan luoda inklusiivisempi oppimisympäristö.

  4. Osallisuus ja yhteisöllisyys hyvinvointia edistämässä

  Osallistujat saavat vinkkejä ja työkaluja lisätä oppijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kouluympäristössä. Tällä voi olla vaikutusta oppijoiden itsetuntoon, motivaatioon ja sosiaalisiin taitoihin, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa.

  5. Kestävästi hyvinvoiva kasvu- ja oppimisympäristö

  Osallistujat saavat ja jakavat hankkeessa kehitetyä monialaista tietoa ja työkaluja turvallisuus- sekä hyvinvoitiperiaatteiden integroimiseen omaan koulutusorganisaation muutostyöhön inkusiivisessa ympäristössä.   

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutusmateriaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alussa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen 21.11.2023 mennessä.

  Peruutus tulee ilmoittaa markkinointi@laurea.fi

 • Kouluttajat 

  Timo Savolainen
  MBA, Turvallisuuden ja riskienhallinnan lehtori

  Marko Kallionpää
  KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja

  Elina Kauhanen
  YTL, erikoissosiaalityöntekijä, sosiaalialan lehtori

  Teija Fontell
  TaM, Lehtori

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: