Siirry sisältöön

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja se sisältää webinaareja ja lähipäiviä, tehtäviä sekä taustalukemistoja. Kevään koulutus on TÄYNNÄ! Seuraava toteutus on syksyllä 9.9. - 11.11.2024, seuraathan nettisivujamme!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen opettajat
 • Hakuaika: 18.2.2024 mennessä
 • Ajoitus: 4.3. - 29.1.2024
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus ja Zoom-luennot
 • Hinta: Osallistujalle maksuton, OPH:n rahoittama

Traumainformoitu lähestymistapa koulun arjessa -koulutus on yhteensä 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena 4.3. - 31.5.2024 välillä. Koulutus sisältää kolme nauhoitettavaa webinaaria Zoomissa sekä kaksi lähipäivää Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa.

Koulutus koostuu seuraavista osioista:
1. Oppilaan traumaattinen stressi (1 op)
2. Traumainformoidun lähestymistavan perusteita (1op)
3. Traumatisoituneen oppilaan tukeminen koulun arjessa (1op)
4. Toivo, toipuminen ja posttraumaattinen kasvu (1op)
5. Ammatillinen itsetuntemus ja opettajan voimavarat (1op)

Traumainformoitu lähestymistapa luo turvallisen oppimisympäristön ja mahdollistaa paremmat oppimistulokset. Traumainformoitu lähestymistapa tarkoittaa vaikeiden ja traumatisoivien elämänkokemusten vaikutusten ymmärtämistä sekä suhtautumista niihin myötätuntoisesti. Koulun arjessa se merkitsee myös sitä, että toimimme opettajina siten, ettemme omalla käytöksellämme lisää oppilaiden traumataakkaa. Traumainformoitu lähestymistapa ottaa huomioon sekä yhteisön että yksilön traumataakan.

 

Eurooppalaisessa kohorttitutkimuksessa (2019) 30 % lapsista oli kokenut traumaattisen tapahtuman. Traumatisoituneilla oppilailla voi olla haasteita koulunkäynnissä ja oppimisessa. Oppimiseen on yhteydessä mm. se, miten vaikeat kokemukset on otettu huomioon opetuksen suunnittelussa.

 

Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

Koulutukseen osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen kaikki viisi osiota hyväksytysti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaakseen osallistujan tulee osallistua verkkotapaamisiin ja työpajoihin sekä tehdä sovitut tehtävät hyväksytysti.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Koulutuksessa kerätään tavoitteisiin, osaamisen kehittymiseen ja koulutusjärjestelyihin liittyvä väli- ja loppupalaute. Osallistujille annetaan mahdollisuus palautteenantoon ja ohjaukseen läpi koulutuksen.

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen opettajille. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on joko opettajan/varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys tai kasvatustieteen/varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto ja jotka toimivat kyseisissä tehtävissä koulutuksen alkaessa.

  Sopiva tausta voi olla esimerkiksi: 

  • Luokanopettaja
  • Aineenopettaja
  • Erityisopettaja
  • Varhaiskasvatuksen opettaja
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • Kasvatustieteiden maisteri
  • Kasvatustieteiden kandidaatti
  • Muu soveltuva tutkinto

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet  

  Koulutus on laajuudeltaan 5 op, joka koostuu viidestä koulutusosiosta. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja se sisältää webinaareja ja lähipäiviä, tehtäviä sekä taustalukemistoja. Webinaarit ovat Zoom-alustalla. Lähipäivät pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella osoitteessa Ratatie 22, 01300 Vantaa. Verkkomateriaalit (taustalukemisto ja tehtävät) ovat luettavissa Canvas-oppimisalustalla.

  Oppilaan traumaattinen stressi (1op)

  Osio sisältää webinaarin sekä omaa työtä tukevan pohdintatehtävän. Webinaari pidetään 4.3.2024 klo 15:00 - 18:00. Webinaari nauhoitetaan ja se on mahdollista katsoa itselleen sopivana ajankohtana.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat
  • Traumaattisen stressin määritelmä ja yleisimmät syyt
  • Traumaattisen stressin tunnistaminen
  • Traumaattisen stressin yhteys oppilaan ajatteluun, kehitykseen ja oppimiseen
  • Traumaattisen stressin yhteys opettaja-oppilassuhteeseen ja oppimisympäristöön

  Traumainformoidun lähestymistavan perusteita (1op)

  Osio sisältää webinaarin sekä omaa työtä tukevan pohdintatehtävän. Webinaari pidetään 19.3.2024 klo 15:00 - 18:00. Webinaari nauhoitetaan ja se on mahdollista katsoa itselleen sopivana ajankohtana.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat
  • Traumatisoituneen oppilaan tarpeet ja haasteet koulun arjessa
  • Traumainformoidun lähestymistavan soveltaminen koulun arjessa
  • Traumatisoituneen oppilaan kohtaaminen ja tukeminen opettaja-oppilassuhteessa

  Traumatisoituneen oppilaan tukeminen koulun arjessa (1op)

  Osio sisältää lähipäivän Tikkurilan kampuksella 26.3.2024 klo 9:00 - 15:00 sekä lähipäivään liittyvän ennakkotehtävän.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat
  • Traumatisoituneen oppilaan tarpeet ja haasteet koulun arjessa
  • Traumainformoidun lähestymistavan soveltaminen koulun arjessa
  • Traumatisoituneen oppilaan kohtaaminen ja tukeminen opettaja-oppilassuhteessa

  Toivo, toipuminen ja posttraumaattinen kasvu (1op)

  Osio sisältää webinaarin sekä omaa työtä tukevan pohdintatehtävän. Webinaari pidetään 15.4.2024 klo 15:00 - 18:00. Webinaari nauhoitetaan ja se on mahdollista katsoa itselleen sopivana ajankohtana.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat
  • Traumaperäisen kasvun määritelmä
  • Traumaperäisen kasvun mahdollisuudet henkilön elämänlaadun ja hyvinvoinnin kannalta
  • Traumaperäisen kasvun tukeminen koulun arjessa
  • Positiivinen pedagogiikka

  Ammatillinen itsetuntemus ja opettajan voimavarat (1op)

  Osio sisältää lähipäivän Tikkurilan kampuksella 3.5.2024 klo 9:00 - 15:00 sekä lähipäivään liittyvän ennakkotehtävän.

  Koulutusosion keskeiset sisältöalueet ovat
  • Opettajan ammatillisen itsetuntemuksen ja henkilökohtaisten voimavarojen merkitys traumainformoidussa lähestymistavassa
  • Traumainformoidun lähestymistavan yhteys opettajan ammatilliseen hyvinvointiin

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutuksesta hyötyvät niin oppilaat kuin opettajatkin. Työtapa voi parantaa työn vaikuttavuutta ja työhyvinvointia: opettajien kykyä ymmärtää ja tukea oppilaita, joilla on traumaattisia kokemuksia; luoda turvallinen ja tukeva oppimisympäristö; vähentää oppilaiden stressiä ja parantaa heidän kykyään keskittyä opiskeluun sekä edistää oppilaiden psyykkistä ja emotionaalista hyvinvointia.

 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi. Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla Laurean verkko-oppimisalustalla opintojen ajan. Koulutuksesta tehty kooste on saatavilla koulutuksen päättymisen jälkeen Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta.

  Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

  Hae mukaan koulutukseen 18.2.2024 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen peruutus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 25.2.2024 mennessä osoitteeseen teija.uino@laurea.fi

 • Kouluttajat 

  Lehtori Milla Ylitalo, TtM, perhepsykoterapeutti, sh

  Lehtori Eija Söderlund, TtM, sh

 

Lisätietoja: