Siirry sisältöön

MOTIVA – koulutus vahvistaa moniammatillisen osaamisen jaettua asiantuntijuutta, oppivaa yhteisöä ja tiimiä - Yhdessä voimavaraistavaa, luovaa ja kehittävää tiimityötä arjessa!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajina, sosionomeina tai lastenhoitajina.
 • Hakuaika: 28.2.2023 asti
 • Ajoitus: 16.3. - 28.11.2023
 • Laajuus: 8 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus Canvas - verkko-oppimisalustalla ja Zoom- etäyhteyden kautta
 • Hinta: Koulutus maksuton osallistujille. Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

MOTIVA- koulutuksella vastataan varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Koulutuksen aikana kehitetään toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla tiimityötä ja toimintakulttuuria kehitetään ja johdetaan oppivana yhteisönä. Koulutuksen osallistujat soveltavat työyhteisöissä oppimaansa erityisosaamista moniammatillisen tiimityön kehittämiseksi.

Osallistujat muodostavat koulutuksen aikana osaamisverkoston, jossa he jakavat ja vahvistavat ymmärrystään ja osaamistaan moniammatillista asiantuntijuutta tukevasta tiimityöstä, osaamisen kehittämisestä sekä tiimin johtajuudesta asettamiensa kehitystavoitteiden mukaisesti. Kehittämistoiminta toteutetaan sovitun suunnitelman, tavoitteiden ja jatkuvan arvioinnin mukaisesti työpaikoillaan, varhaiskasvatuspalveluissa ja osallistujien kehittämistehtävien kautta osaaminen ja tieto leviävät varhaiskasvatuspalveluissa.

Koulutuksen suorittaminen

Koulutuksen alussa esittelemme erilaisia suoritustapoja, joita voi tehdä parityönä, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Osallistuja voi hyödyntää tehtäviä työssään ja näin vahvistaa omaa että moniammatillisen tiimin osaamista sekä kehittää käytännönläheisesti tiimityötä.

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajina, sosionomeina tai lastenhoitajina. Tervetulleita ovat myös varhaiskasvatuspalveluissa toimivat erityisopettajat, johtajat ja asiantuntijat.

  Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen henkilöstövaatimusten mukaisesti toisen asteen lähihoitajatutkinto tai opisto- tai kandidaattitasoinen tutkinto, kuten sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja / lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto.

 • Ajoitus, tavoitteet ja sisältö 

  Koulutus aikana tuetaan vertaisarviointia ja vertaiskonsultaatiota osallistujien kesken sekä niiden soveltamista omassa tiimityössä.

  Koulutuksen aikataulu

  Koulutus alkaa 16.3.2023 ja päättyy 28.11.2023. Koulutus toteutetaan verkossa Zoom-etäyhteyden kautta sovitut webinaarit ja ohjaustapaamiset.

  Koulutuksen webinaarit ja ohjaustapaamiset toteutetaan Zoom-etäyhteyden kautta arkisin klo 16.30-18.00 (ei perjantaisin). Osallistujien sähköposteihin ilmoitetaan ennen koulutuksen alkua Zoom-tapaamisen liittymisen ohjevideo ja kirjallisia ohjeita.

  Orientaatio
  vko 11: 16.3. klo 16.30 -18.00
  vko 13: 29.3. klo 16.30 -18.00

  Yhteisöllinen asiantuntijaosaaminen varhaiskasvatuksen tiimin laatutekijänä – moduuli 2 op
  vko 16: 20.4. klo 16.30 -18.00
  vko 21: 11.5. klo 16.30 -18.00

  Moniammatillisen osaamisen tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen – moduuli 3 op
  vko 24: 6.6. klo 16.30 -18.00
  vko 35: 31.8. klo 16.30-18.00

  Moniammatillista osaamista vahvistavan toimintakulttuurin rakentaminen – moduuli 3 op
  vko 39: 26.9. klo 16.30-18.00
  vko 43: 24.10. klo 16.30-18.00

  Koulutuksen päätös
  vko 48: 28.11. klo 16.30-18.00


  Koulutuksen aikana annetaan ohjausta koko ryhmälle ja pienryhmittäin – pareittain sovittuina aikoina. Lisäksi voi saada yksilöllistä tukea tarpeen mukaisesti.

  Koulutuksessa käytetään digitaalista verkko-oppimisalustaa, Canvas sekä Zoom-etäyhteyttä, joihin annetaan perehdytystä ja ohjausta. Canvas-alustalla on moduuleiden sisältöjä ja suoritustapoja.

  Koulutuksen aikana tuetaan vertaisarviointia ja vertaiskonsultaatiota osallistujien kesken sekä niiden soveltamista omassa tiimityössään. Koulutuksen suorittamisesta toimitetaan osallistujalle todistus.

  Koulutuksen moduulit pääsisältöineen ovat:

  Yhteisöllinen asiantuntijaosaaminen varhaiskasvatuksen tiimin laatutekijänä 2 op

  • Yhteisöllinen asiantuntijuus ja osaaminen varhaiskasvatuksen laatutekijänä
  • Moniammatillisen asiantuntijuuden ja osaamisen rooli, merkitys ja arviointi laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja tiimityössä
  • Hyvinvoiva tiimi

   

  Moniammatillisen tiimin osaamisen tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen 3 op

  • Oppivan yhteisön teoreettisia lähtökohtia, periaatteita ja menetelmiä
  • Tiimien moniammatillisen osaamispääoman tunnistaminen, kehittäminen ja vahvistaminen varhaiskasvatuksen perustehtävän mukaisesti
  • Kehittämisen suunnittelu tiimeissä ja työpaikoilla varhaiskasvatuksen laatukriteereiden mukaisesti

   

  Moniammatillista osaamista vahvistavan toimintakulttuurin rakentaminen 3 op

  • Moniammatillinen osaaminen osana strategiaa -> osaamista vahvistava toimintakulttuuri
  • Yhteisöllisen kehittämisen malleja ja suunnitelmia
  • Yhteisen pedagogisen toimintakulttuurin ja moniammatillisen osaamisen laatu ja kehittäminen arjen työssä
 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutus tuottaa seuraavaa osaamista osallistujille että tiimeille työpaikoilla:

  • Osallistujat vahvistavat ymmärrystään ja osaamistaan moniammatillista asiantuntijuutta tukevasta tiimityöstä, osaamisen kehittämisestä sekä tiimin johtajuudesta asettamiensa kehitystavoitteiden mukaisesti.
  • Kehittävän tiimin ja itsensä johtamisen menetelmiä sovelletaan ja syvennetään perustehtävän näkökulmasta työpaikoilla ja tiimeissä.
  • Moniammatillisen tiimityön osaaminen tulee näkyväksi ja osaamista sekä työrooleja reflektoidaan ja arvioidaan voimavaraistaen arjen työssä.
  • Oppivan yhteisön ja yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi kehitetään toimintatapoja ja rakenteita.
  • Moniammatillisen tiimityön osaamisen jakaminen, kehittävä arviointi ja toiminnan kehittäminen arjessa systematisoituu ja laajenee varhaiskasvatustoiminnan laadun mukaisesti.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutusmateriaalit ovat pääosin suomenkielisiä, osa materiaaleista voi olla myös englanniksi. Koulutuksen materiaali jaetaan Canvas – digitaalisessa verkko-oppimisalustassa.

 • Ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on maksuton Opetushallituksen rahoituksella.

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian! Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 28.2.2023 mennessä.

  Peruutusehdot

  Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Jos haluat perua osallistumisesi, ilmoitathan viimeistään 28.2.2023 sähköpostitse suunnittelija Teija Uinolle, teija.uino@laurea.fi Tällöin voimme ottaa tilallesi toisen henkilön.

 

alabanneri_luonnostani-digisti_800x145px_72ppi (002).jpg

 

 

Lisätietoja: