Siirry sisältöön

MOTIVA – koulutus vahvistaa moniammatillisen osaamisen jaettua asiantuntijuutta, oppivaa yhteisöä ja tiimiä - Yhdessä voimavaraistavaa, luovaa ja kehittävää tiimityötä arjessa!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajina, sosionomeina tai lastenhoitajina. Tervetulleita ovat myös varhaiskasvatuspalveluissa toimivat erityisopettajat, johtajat ja asiantuntijat.
 • Hakuaika: 31.8.2023 asti
 • Ajoitus: 14.9. – 14.12.2023
 • Laajuus: 4 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus Canvas - verkko-oppimisalustalla ja Zoom- etäyhteyden kautta
 • Hinta: Koulutus maksuton osallistujille. Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

MOTIVA- koulutuksella vastataan varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön ajankohtaisiin tiimityön osaamistarpeisiin. Koulutuksen aikana vahvistetaan ja luodaan toimintatapoja ja käytänteitä, joiden avulla tiimityötä ja toimintakulttuuria kehitetään oppivana yhteisönä. Koulutuksen osallistujat soveltavat työyhteisöissä osaamista moniammatillisen tiimityön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Koulutuksen aikana osallistujat jakavat keskenään osaamistaan ja vahvistavat ymmärrystään moniammatillista asiantuntijuutta tukevasta tiimityöstä. Osallistujat kehittävät tiimityötä ja osaamistaan asettamiensa tavoitteiden ja perustehtävänsä mukaisesti. Kehittämistoimintaa toteutetaan sovitusti, pienin askelin ja konkreettisesti osallistujien työpaikoilla, varhaiskasvatuspalveluissa. Osallistujien kehittämistehtävien kautta osaaminen ja tieto leviävät varhaiskasvatuspalveluissa.

Koulutuksen suorittaminen

Koulutuksen alussa esittelemme suoritustapoja, joita voi tehdä yksilöllisesti, parityönä, tai pienryhmässä. Osallistuja voi hyödyntää tehtäviä työssään ja näin vahvistaa omaa että moniammatillisen tiimin osaamista sekä kehittää käytännönläheisesti tiimityötä. Webinaarien kouluttajien luennot nauhoitetaan ja toimitetaan materiaaleineen Canvas-verkkoalustalle osallistujien saataville koko koulutuksen ajaksi.

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat koulutuksen alkaessa varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajina, sosionomeina tai lastenhoitajina. Tervetulleita ovat myös varhaiskasvatuspalveluissa toimivat erityisopettajat, johtajat ja asiantuntijat.

  Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen henkilöstövaatimusten mukaisesti toisen asteen lähihoitajatutkinto tai opisto- tai kandidaattitasoinen tutkinto, kuten sosionomi ja varhaiskasvatuksen opettaja / lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto.

 • Ajoitus, tavoitteet ja sisältö 

  Koulutuksen aikana tuetaan vertaiskonsultaatiota osallistujien kesken sekä osaamisen jakamista omassa tiimityössä.

  Koulutuksen aikataulu

  Koulutus alkaa 14.9.2023 ja päättyy 14.12.2023. Koulutus toteutuu kokonaan verkossa. Koulutuksen webinaarit ja ohjaustapaamiset toteutetaan Zoom-etäyhteyden kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan ennen koulutuksen aloitusta Zoom-linkki ja Zoom-tapaamiseen liittymisen ohjeita. Koulutuksessa käytetään digitaalista verkko-oppimisalustaa Canvas sekä Zoom-etäyhteyttä, joihin annetaan perehdytystä ja ohjausta koulutuksen alussa ja aikana. Canvas-verkkoalustalla on koulutuksen orientaatio sekä moduuleiden sisältöjä ja suoritustapoja.

  Koulutuksen aikana annetaan ohjausta koko ryhmälle ja pienryhmittäin – pareittain sovittuina aikoina. Lisäksi voi saada yksilöllistä tukea tarpeen mukaisesti.

  Koulutuksen suorittamisesta toimitetaan osallistujalle todistus.

  Moduulin teemat 4 op:

  • Voimavaraistava tiimityö ja oppiva yhteisö 1 op
  • Kehittävä arviointi ja moniammatillinen tiimi varhaiskasvatuksessa 1 op
  • Tiimityön kehittäminen arjessa 2 op

   

  Suoritustavat – tarkemmat ohjeet koulutuksen osallistujilla on Canvasin verkko-oppimisalustalla

  • Tiimityön osallistavien menetelmien soveltaminen ja kokeileminen omassa työssä
  • Osaamisen jakaminen osallistujien kesken keskustelutehtävien kautta ja työpaikoilla

   

  Webinaarit Zoom- etäyhteyden kautta:

  14.9. to klo 16.30-18.00

  26.9. ti klo 16.30-18.00

  2.11. to 16.30-18.00

  21.11. ti klo 16.30-18.00

  14.12. to klo 16.30-18.00

 • Koulutuksen tuottama osaaminen 

  Koulutus tarjoaa seuraavaa osaamista osallistujille että tiimeille työpaikoilla:

  • Osallistujat vahvistavat ymmärrystään ja osaamistaan moniammatillisesta tiimityöstä asettamiensa osaamistavoitteiden mukaisesti.
  • Osallistujat soveltavat kehittävän arvioinnin sekä tiimityön menetelmiä perustehtävän näkökulmasta työyhteisöissä ja tiimeissä.
  • Osallistuvat vahvistavat moniammatillisen tiimityön reflektointia ja arviointia.
  • Osallistujat nostavat näkyväksi voimavarakeskeistä työtapaa ja osaamista jaetaan työpaikoilla.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutusmateriaalit ovat pääosin suomenkielisiä, osa materiaaleista voi olla myös englanniksi. Koulutuksen materiaali jaetaan Canvas – digitaalisessa verkko-oppimisalustalla.

 • Ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on maksuton Opetushallituksen rahoituksella. Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian! Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.8.2023 mennessä.

  Peruutusehdot

  Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Jos haluat perua osallistumisesi, ilmoitathan viimeistään 31.8.2023 sähköpostitse suunnittelija Teija Uinolle, teija.uino@laurea.fi Tällöin voimme ottaa tilallesi toisen henkilön.

alabanneri_luonnostani-digisti_800x145px_72ppi (002).jpg

Lisätietoja: