Siirry sisältöön

Koulutuksessa opit monilukutaidon mahdollisuuksista ja saat innostusta ja työvälineitä lasten omaehtoisen digitaalisen ilmaisun toteuttamiseen ja tukemiseen. Koulutus on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • Hakuaika: 20.1.2023 mennessä
 • Ajoitus: 14.2.-5.9.2023
 • Laajuus: 8 op
 • Sijainti: Zoom-verkkoluennot ja yksi lauantai työpajapäivä Tikkurilan kampuksella
 • Hinta: Maksuton, OPH:n rahoittama

Koulutus antaa valmiuksia varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämään monilukutaidon ja digitaalisen ilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Osallistujat tutustuvat digitaalisen ilmaisun menetelmiin, perehtyvät monilukutaidon mahdollisuuksiin ja oppivat tukemaan lasten luovaa ilmaisua. Lisäksi koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja oman lapsiryhmän monilukutaidon ja digitaalisen ilmaisun kehittämiseen.

Koulutus lisää osallisuutta tukevaa toimintatapaa, monilukutaidon luovia ulottuvuuksia sekä antaa työvälineitä pedagogisen dokumentoinnin käyttöön toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Koulutus sisältää ZOOM-verkkotapaamisia ja Laurean Tikkurilan kampuksella toteutettavan työpajapäivän. Työpajassa tutustaan moniaistisesti ja luovin keinoin monilukutaidon eri ulottuvuuksiin.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen voivat osallistua kaikki varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelevät.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus muodostuu kolmesta osiosta:

  • Kulkijana kulttuureissa- Matkalla monilukutaitoon 3 op
   • Osiossa perehdytään lasten kulttuuriin käsitteenä ja syvennetään ymmärrystä monilukutaidon ja digitaalisen ilmaisun mahdollisuuksista.
  • Tekijänä ja taivaanmaalarina 3 op
   • Osiossa opitaan työmenetelmiä osallisuutta tukevaan monilukutaitoon ja ilmaisuun sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.
  • Tehdään itse projekteja! 2op
   • Tässä koulutusosiossa tuetaan ja kannustetaan osallistujia toteuttamaan lasten aloitteista syntyviä projekteja, joissa lapset pääsevät tuottamaan omaa kulttuuria ja kokeilemaan digitaalista ilmaisua. Monilukutaitoa tarkastellaan tässä osiossa yhdessä lasten kanssa tutkien, leikkien ja ilmaisten. Projektien kehittymistä tuetaan verkkotapaamisilla.

   

  Aikataulu:

  • Ti 14.2.2023 klo 16–19
   • Verkkoluento ja koulutuksen aloitus: Lastenkulttuuri - kuka sen luo? Tarkastelussa kulttuurin vastaanottaminen, tulkinta, tuottaminen sekä osallisuus omassa kulttuurissa. Teemaan johdattaa dosentti Liisa Karlsson Helsingin yliopistosta.
  • Ti 28.2.2023 klo 16–19 verkkoluento
   • “Mikä ihmeen monilukutaito? Syvennetään tietoisuutta monilukutaidon merkityksestä sekä sen pedagogisesta käytöstä. Asiantuntijana Alexandra Nordström.
  • La 4.3. klo 9-16 TAI la 11.3. ko 9-16 työpajapäivä
   • “Monilukutaitoa luovasti ja moniaistisesti” antaa osallistujille mahdollisuuden kokea itse monilukutaidon erilaisia ulottuvuuksia toiminnallisissa työpajoissa. Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan ( 4.3. tai 11.3). Kumpaankin ryhmään otetaan noin 30 osallistujaa.
  • Ke 29.3 klo 16–19 verkkoluento
   • “Pedagoginen dokumentointi ja lasten kulttuuri”. Verkkoluennolla syvennetään ymmärrystä pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuuksista lapsen kuulemisen, ilmaisun ja kulttuurin mahdollistajana. Asiantuntijana Kati Rintakorpi.
  • Ti 18.4. klo 16–19 verkkoluento
   • “Lapset kuvaajina” Lasten mahdollisuus digitaaliseen ilmaisuun kuvien kautta. Teemaan perehdyttää asiantuntija Mediametka ry:stä.
  • To 27.4 klo 16–19 verkkoluento
   • Lapset kuvaajina” Lasten mahdollisuus digitaaliseen ilmaisuun videoiden kautta. Teemaan perehdyttää asiantuntija Mediametka ry:stä.
  • To 4.5. klo 16–19 verkkotapaaminen
   • Tehdään itse projekteja! – omien projektien käynnistäminen sekä asiantuntijavieraat kertovat kokemuksistaan projektityöskentelystä varhaiskasvatuksessa.
  • Ti 23.5 klo 16–19 verkkotapaaminen
   • Jaetaan projekti-ideoita osallistujien kesken.
  • Ke 7.6 klo 16–18 verkkotapaaminen
   • Tukea projektien tekemiseen.
  • Ke 23.8.23 klo 16–19 verkkotapaaminen
   • Jaetaan kokemuksia projekteista.
  • Ti 5.9.23. klo 16–19 verkkotapaaminen
   • Koulutuksen päätös ja hyvien käytänteiden jakaminen.
 • Koulutuksen hyödyt osallistujalle 
  • Koulutuksessa monilukutaidon käsite tulee tutuksi ja opit tukemaan lasten monilukutaidon kehittymistä monipuolisesti omassa työssäsi
  • Digitaalisen ilmaisun keskeiset työtavat ja välineet tulevat sinulle tutummiksi tai syvennät jo sinulla olevaa osaamista
  • Opit tukemaan lasten moninaisia tapoja tutkia ja tulkita maailmaa sekä ilmaista itseään
  • Saat työkaluja oman lapsiryhmäsi monilukutaidon ja digitaalisen ilmaisun kehittämiseen
 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi. Koulutuksen materiaalit ovat saatavilla opintojakson Canvas -työtilassa koulutuksen ajan. Koulutuksen hyvät käytänteet jaetaan digitaalisen koosteen kautta avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on osallistujille maksuton, Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus.

   

  Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

  Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään ma 23.1.2023 mennessä osoitteeseen teija.uino@laurea.fi

 • Kouluttajat 

  Johanna Holmikari

  Anne Eskelinen

  Kati Rintakorpi

  Anu Hagman

 

 

Lisätietoja: