Siirry sisältöön

Koulutus tarjoaa osallistujille harjoittelunohjauksen menetelmiä ja tukea harjoittelun ohjaukseen. Koulutukseen osallistumalla kerrytät osaamista harjoittelun ohjauksen eri menetelmistä kuten oppimiskäsityksistä ohjauksen pohjalla, dialogin merkityksestä harjoittelun ohjauksessa, ohjauskeskustelun muodoista, arvioinnin merkityksestä opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisessä sekä digitaalisista ohjausvälineistä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kerryttää osaamistaan harjoittelun ohjauksesta
 • Hakuaika: 
 • Ajoitus: 
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus
 • Hinta: Pyydä tarjous

Koulutuksen tavoitteena on kerryttää osaamista harjoittelun ohjauksesta. Työssä oppimisella on suuri rooli sekä toisen asteen – että korkeakouluopiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Harjoittelunohjaajakoulutus antaa eväitä työssä oppimisen ohjaukseen ja erilaisiin menetelmiin, joilla opiskelijan ammatillista kasvua voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutuspäivissä paneudutaan ohjauksen ja oppimiskäsitysten maailmaan sekä siihen, miten ohjauksen ja oppimisen eri elementit ovat läsnä harjoittelunohjausprosessin eri vaiheissa. Koulutuspäivät toteutetaan vuorovaikutteisesti sisältäen paljon keskustelua ja pienryhmätehtäviä

 • Koulutuksessa on kaksi 3 h koulutuspäivää.
 • Linkki osallistumiseksi lähetetään ilmoittautuneille lähempänä koulutuspäivää.
 • Osallistuja tarvitsee osallistuakseen rauhallisen tilan, tietokoneen, hiiren ja internet- ja ääniyhteyden.
 • Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtävät.
 • Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kerryttää osaamistaan harjoittelun ohjauksessa.

 • Sisältö, tavoitteet ja ohjelma 

  Koulutus sisältää kaksi 3 h koulutuspäivää. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava kerryttää osaamistaan mm. seuraavista teemoista:

  • Ohjauksen yleiset periaatteet
  • Monipuolinen ohjausosaaminen harjoitteluohjaajan työkaluna
  • Monipuoliset digitaaliset ohjausvälineet
  • Yksilön, ryhmän- sekä yhteisön ohjausosaaminen
  • Perehdyttäminen ja vertaisohjaus
  • Arvioinnin merkitys opiskelijan ammatillisen kasvun tukena

   

  Ensimmäisen koulutuspäivän sisältö:

  Koulutuspäivässä paneudutaan ohjauksen ja oppimiskäsitysten maailmaan sekä siihen, miten ohjauksen ja oppimisen eri elementit ovat läsnä harjoittelunohjausprosessin eri vaiheissa. Koulutuspäivä toteutetaan vuorovaikutteisesti sisältäen paljon keskustelua ja pienryhmätehtäviä. Huolehdithan siitä, että sinulla on mikrofoni ja kamera käytössä koko koulutuspäivän ajan

   

  Toisen koulutuspäivän sisältö:

  Toisessa koulutuspäivässä jatketaan harjoittelunohjauksen yhteistä tarkastelua. Päivän teemoina on mm. dialogin merkitys harjoittelun ohjaamisessa, kokemuksellisen oppimisen soveltaminen, ohjauskeskustelun muodot ja kielelliset valinnat. Keskustelut muovautuvat ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutuspäivä toteutetaan vuorovaikutteisesti sisältäen paljon keskustelua ja pienryhmätehtäviä. Huolehdithan siitä, että sinulla on mikrofoni ja kamera käytössä koko koulutuspäivän ajan.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Kerrytät osaamista harjoittelun ohjauksesta ja sen yleisista periaatteista
  • Tutustut harjoittelunohjauksen menetelmiin ja saat tukea harjoittelun ohjaukseen
  • Kerrytät osaamista harjoittelun ohjauksen eri menetelmistä kuten oppimiskäsityksistä ohjauksen pohjalla, dialogin merkityksestä harjoittelun ohjauksessa, ohjauskeskustelun muodoista, arvioinnin merkityksestä opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisessä sekä digitaalisista ohjausvälineistä

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutuksen materiaali toimitetaan sähköisesti koulutukseen osallistujille.

 • Hinta 

  Hinta

  Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Koulutuksen ajoitus ja paikka sekä tarkempi sisältö sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Lisätietoja: