Siirry sisältöön

Koulutus soveltuu sosiaalialan eri osa-alueiden ja sosiaalialan lähialueiden (mm. rikosseuraamusala, sosiaali- ja terveysalan järjestöt, työvoimapalvelut, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus) toimijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK), Master of Social Services
  • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voivat hakeutua sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -koulutus koostuu sosiaalialan asiantuntijuuteen ja kehittämiseen liittyvistä opinoista. Erityisesti opinnoissa painottuu asiakasosallisuuden näkökulma. Sosiaalialan asiantuntijuusopinnoissa korostuvat sosiaalialan yhteiskunnallinen tarkastelu, ammattityön menetelmät sekä asiakaslähtöisyys.

Sosionomi ylempi AMK -tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan vaikuta ammatinharjoittamisoikeuteen, esimerkiksi jos henkilön pohjakoulutus on muu kuin sosionomi (AMK) -tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei anna oikeutta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä (vrt. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2016).

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat ydinosaamisen opinnoista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaamisen opinnot

Koulutuksen ydinosaaminen (30 op) koostuu sosiaalialan kehittämiseen ja sosiaalialan asiantuntijuuteen liittyvistä opinnoista. Opinnoissa korostuu asiakasosallisuuden näkökulma, sosiaalisten ongelmien analyysi sekä sosiaalialan ammattityön työmenetelmät. Lisäksi opinnoissa painottuu sosiaalityön käytäntötutkimuksen näkökulma ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmät.

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opit soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Samalla kehität valmiuksiasi itsenäiseen, vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn.

Opinnäytetyössä rajaat ja käsittelet valitsemaasi kehittämiskohdetta, perehdyt alan kirjallisuuteen ja hyödynnät tarvittavia teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi opinnäytetyöllä osoitat valmiuksiasi pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan sekä kykyäsi ammatilliseen viestintään. 

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Ydin­o­pin­not

Opintojakso Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä to 8.9.2022 klo 9-16.30
Hyvinvointivaltio muuttuvassa maailmassa pe 9.9.2022 klo 9-16.30
la 10.9.2022 klo 9-15.00
Sosiaaliset ongelmat pe 14.10.2022 klo 9-16.30
la 10.12.2022 klo 9-15.00
Käytäntötutkimus ja sen menetelmät pe 18.11.2022 klo 9-16.30
to 8.12.2022 klo 9-16.30
Sosiaalityö yhteiskunnallisena toimintana la 15.10.2022 klo 9-15.00
pe 9.12.2022 klo 9-16.30
Palvelun käyttäjät kehittäjinä to 13.10.2022 klo 9-16.30
to 17.11.2022 klo 9-16.30
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät la 19.11.2022 klo 9-15.00
pe 17.2.2023 klo 9-16.30
Opinnäytetyö (Teams) to 6.10.2022 klo 16-19
to 10.11.2022 klo 16-19
to 15.12.2022 klo 16-19


Täy­den­tä­vän osaamisen opinnot 30 op

Tutustu tämänhetkiseen täydentävien opintojen tarjontaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Koulutukseen voivat hakeutua sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet.

Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva sosiaalialan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

  • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen 

    Tähän koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa. Koulutus alkaa syksyllä 2023.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

  • Opetus alkaa: Syksy 2023
  • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
  • Opetusaika: Ilmoitetaan ennen hakuajan alkua
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Syksyn 2022 yhteishaku on päättynyt. Seuraava yhteishaku on 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin