Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care / Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op

Koulutukseen vaaditaan sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), sosionomi (AMK) tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan opistotutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan laaja-alaisen johtamisosaamisen kehittäminen. Koulutuksessa saat valmiudet sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vahvistat osaamistasi uusimman tutkimustiedon innovatiivisessa soveltamisessa käytännön työelämässä. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet johtaa työyhteisöä hyödyntäen valmentavaa ja työhyvinvointia edistävää työotetta. Hallitset lisäksi monipuolisesti kehittämismenetelmien käyttöä ja näyttöön perustuvaa toimintaa johtamisessa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksoon sisältyy yleensä kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen ja luova kehittäminen. Opintojaksot sisältävät ohjattua pienryhmissä tapahtuvaa työelämän kehittämistä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintojen kesto on yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta riippuen 1,5 - 2,5 vuotta.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Koulutuksen ydinopinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista. Johtamista opiskellaan työhyvinvoinnin, valmentamisen ja talousohjauksen ja juridiikan näkökulmista. Yhdistävänä teemana koko koulutuksessa on tutkimuksellinen kehittämistoiminta.

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinosaamisen opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen opintojen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita vapaasti itse. Voit muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opinnoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voit sisällyttää muun muassa Laurean tarjoamia opintojaksoja,  verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >> 

Opinnäytetyö

Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen ja menetelmät voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään työyhteisön tai -organisaation toimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Opetuspäivät 2024

18.-20.1.2024
15.-17.2.2024
14.-16.3.2024
11.-13.4.2024
16.-18.5.2024

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK-koulutukseen antaa; sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK) tai kuntoutuksenohjaaja (AMK) -tutkinto.

Koulutuksessa on käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; jalkaterapeutti (AMK), röntgenhoitaja (AMK), geronomi (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai niitä vastaava  Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.

Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta. Tutkintonimike määräytyy tutkinnonanto-oikeuden mukaan, jolloin ylempi AMK-tutkinnon tutkintonimike ei välttämättä vastaa tutkinnon suorittaneen pohjakoulutusta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa opiskelijavalinnasta

 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 26.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoa.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.

  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintakoeyhteistyö

  Sosiaali- ja terveysalan johtaminen sekä Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutukset ovat valintakoeyhteistyössä. Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla yhden valintakokeen.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Kiitos viestistäsi! Yhteystietosi lisätään postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Tutustu opiskelijatarinoihin

Ei tuloksia.

Ei tiedossa