Siirry sisältöön

Kevään 2024 erillishaku sairaanhoitajakoulutukseen Lohjalle ja Porvooseen on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Kaikki sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet
  • Hakuaika: Kevään 2024 erillishaku on päättynyt
  • Ajoitus: Opinnot alkavat elokuussa 2024
  • Laajuus: Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus 210 op
  • Sijainti: Laurean Porvoon ja Lohjan kampukset
  • Hinta: Maksuton

Kevään 2024 erillishaku sairaanhoitajakoulutukseen Lohjalle ja Porvooseen on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet. 

Laurean Porvoon ja Lohjan kampuksella järjestetään keväällä 2024 erillinen, kohdennettu haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille tai ylioppilastutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Valitut suorittavat Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK).

Koulutukseen sisältyy 10 aloituspaikkaa Porvoossa ja 10 aloituspaikkaa Lohjalla. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, verkko-opetuksena ja itsenäisenä opiskeluna. Opiskelijavalinta toteutetaan erillishaussa valintakoeopintojakson kautta.

Sairaanhoitajakoulutukseen valintakoeopintojakson kautta

Koulutukseen haetaan hakuaikana 4.3.2024. klo 8:00 - 18.3.2024 klo 15:00 OpintopolussaVaadittavat liitteet tulee liittää hakemukselle 25.3.2024 klo 15:00 mennessä.

Voit hakea kyseiseen koulutukseen halutessasi sekä Porvoon että Lohjan kampuksille. Huomioithan, että molemmilla hakukohteilla on Opintopolussa oma hakulomakkeensa. Voit hakea koulutukseen seuraavien linkkien takaa löytyvillä hakulomakkeilla. 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa:

  • Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
  • ylioppilastutkinto tai
  • muu yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus ja soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Työkokemusta vaaditaan tällöin minimissään kuusi kuukautta (6kk). Työkokemusta tulee olla kertynyt 6kk hakuajan loppuun 18.3.2024 mennessä.

Myös hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun 18.3.2024 mennessä.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Valintatapa

Hakijat suorittavat valintaopintojakson ”Anatomia ja fysiologia” 4 op. Opintojakso pitää sisällään lisäksi lääkelaskuja. Opintojakso järjestetään aikavälillä 15.4.-17.5.2024 Canvas-oppimisympäristössä.

Anatomia on oppi elimistön rakenteesta ja fysiologia on oppi elimistön toiminnasta. Opintojen aikana opiskelet anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, opit nimeämään ja paikantamaan eri elimet sekä kuvaamaan niiden rakenteen ja toiminnan. Lisäksi osaat kuvata elimistön eri säätelyjärjestelmät. Opintojen aikana perehdyt yhdeksään anatomia ja fysiologia aihealueeseen erilaisten tehtävien avulla. 

Opintojaksokokonaisuus koostuu kolmesta suoritukseen kuuluvasta osasta. Niitä ovat kuvatesti, monivalintatesti sekä Hyvinkään kampuksella tehtävä esseemuotoinen loppukoe. Vaiheet I-II kuvatesti ja monivalintatesti toteutetaan verkossa, Canvas-oppimisympäristössä. Vaihe III, mikä on esseemuotoinen loppukoe, pidetään Hyvinkään kampuksella valvotusti kuvatestistä ja monivalintatestistä hyväksytysti suoriutuneille. Opintojakson loppukoe pitää sisällään myös perus lääkelaskuja. Lisäksi edellytämme kaikilta loppukokeeseen saapuvilta motivaatiokirjettä. Tarkempi kuvaus käytännön toteutuksesta kerrotaan hakijoille erillishaun infossa ennen opintojakson alkua.

Kaikki hakijat kutsutaan valintaopintojaksolle, myös aiemmin jakson suorittaneet. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu. Hakukelpoisuus tarkastetaan vain koulutukseen valituilta. Lohjan sekä Porvoon sairaanhoitajakoulutusten hakijat suorittavat saman valintaopintojakson. Valintaopintojakson lopputentti järjestetään yhteistyössä Hyvinkään kampuksella 17.5.2024.

Hakijalle voidaan mahdollisuuksien mukaan myöntää valintaopintojaksoa varten yksilöllisiä järjestelyitä. Hakijan tulee toimittaa yksilöllisistä järjestelyistä asiantuntijalausunto e-lomakkeelle annettuun määräaikaan 25.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Valintaopintojakson pisteytys ja eteneminen

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Valintaopintojakso koostuu Canvas-oppimisympäristössä suoritettavista opintojakson osioista sekä lopputentistä. Osiot ovat karsivia. Lopputenttiin kutsutaan vain Canvas-oppimisympäristössä kaikki osiot hyväksytysti suorittaneet hakijat. Motivaatiokirjeen toimittavat vain lopputenttiin kutsuttavat hakijat. Hakijan tulee suorittaa kaikki Canvas-oppimisympäristön osiot sekä lopputentti ja motivaatiokirje hyväksytysti tullakseen valituksi.

Valintaopintojakson kokonaispisteytys 0-50. Lopputentin maksimipistemäärä on 40 ja alin hyväksytty pistemäärä on 20. Motivaatiokirjeen maksimipistemäärä on 10 ja alin hyväksytty pistemäärä on 5. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Kaikki kolme vaihetta hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat valintaopintojaksosta 4 avoimen ammattikorkeakoulun opintopistettä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.

Haun aikataulu  
4.3.2024 klo 8.00 -18.3.2024 klo 15.00 Hakuaika
Viimeistään 25.3.2024 Liitteiden tallennus hakemukselle viimeistään klo 15.00 mennessä
15.4.-17.5.2024 Valintaopintojakso 
17.5.2024 Valintaopintojakson lopputentti Hyvinkään kampuksella
Viimeistään 10.6.2024 Valinnan tulokset julkaistaan
Viimeistään 11.7.2024 Opiskelupaikan vastaanottaminen
Elokuu 2024 Opintojen alkaminen

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Sairaanhoitajakoulutus Laureassa

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää sairaanhoitajakoulutuksestamme

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Kiitos yhteydenotostasi. Lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen, kun koulutuksen hakuaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.
Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean sairaanhoitajakoulutuksen hakuvaihtoehdoista

Lisätietoja: