Siirry sisältöön

Voit hakea tietojenkäsittelyn koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024. Kevään yhteishaussa koulutus on tarjolla päiväopintoina Tikkurilan kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Opinnot antavat kokonaiskuvan digitaalisten palveluiden kehittämisestä käyttäjälähtöisesti nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen.  

Opiskelijatarina: Kokemuksia tietojenkäsittelyn koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

Digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä ja osaamista digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Digitaalisten palveluiden kehittämiseen painottuvassa tietojenkäsittelyn koulutuksessa perehdyt monipuolisesti it-alaan ja digitaalisten palveluiden kehitykseen. 

Tietojenkäsittelyn it-tradenomi hallitsee kokonaiskuvan digitaalisten palveluiden kehityksestä. Tässä koulutuksessa pääset kulkemaan kehitysprosessin eri vaiheet läpi.  

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto koostuu ydinopinnoista ja täydentävistä opinnoista. Niissä yhdistyvät liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaaminen. Opinnoissa on sekä yhteistyökumppanien kanssa tehtäviä projektiopintoja että käytännönläheisiä luentomuotoisia opintoja. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta myös verkossa. 

Digitaalisten palveluiden kehittämisen koulutuksessa opit hallitsemaan palvelukehityksen koko kaaren käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sovelluskehityksen kautta testaukseen.

Ydinosaamisen opinnot

Tietojenkäsittelyn ydinopinnot kattavat perusosaamisen verkkosivujen ja ohjelmistojen kehittämisestä sekä johdannon tietoverkkoihin ja tietoturvaan. Liiketalousopinnot pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, palvelumuotoilua ja markkinointia. 

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pakollisia ydinopintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Tietojenkäsittelyosaaminen (30 op)
 • Sustainability and Business Analysis (30 op)
 • Harjoittelut (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, uraohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Täydentäviä opintoja valitaan yhteensä 60 op, joista vähintään 30 op tulee olla it-alan opintoja. Digitaalisten palveluiden kehittämisen koulutuksessa opit hallitsemaan palvelukehityksen koko kaaren käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sovelluskehityksen kautta testaukseen.

Digitaalisten palveluiden kehityksen täydentävät opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen suunnittelu
 • Sovellusten kehittäminen
 • Testaus ja laadunvarmistus
 • Muu täydentävä it-osaaminen

Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Voit myös suorittaa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin suuntautumisopintoja (30 op.) 

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua. 

Opetusmuodot

Monimuoto-opinnoissa pystyt vaikuttamaan opintojesi aikatauluihin enemmän kuin päivätoteutuksissa, mutta opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi.

Vaikka monimuoto-opiskelu painottuu verkkoon ja etäopetukseen, sisältää se jonkin verran lähiopetusta kampuksella sekä aikataulutettuja tehtäviä ja tapaamisia, missä on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lue lisää joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa >> 

Kansainvälisyys

Tietojenkäsittelyn koulutus on vahvasti kansainvälinen ja tietojenkäsittelyn osaajille on kysyntää ympäri maailmaa. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen myös ulkomaille.  

Opiskelet osan opintojaksoista yhdessä englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitumiseen. Voit myös valita opintoja englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta ja opintoihin kuuluvat harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa opiskellaan englanniksi vähintään 50 opintopisteen verran, joten sinulle kehittyy hyvät valmiudet toimia kansainvälisissä yrityksissä.

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on yhteensä lähes 250 yhteistyökumppanikorkeakoulua. Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 400 opiskelijaa vuosittain. 

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Digitaalisten palveluiden kehittäjänä voit työllistyä hyvin erilaisiin tehtäviin. Tuleva työnimike voi olla esimerkiksi

 • sisällöntuottaja
 • palvelumuotoilija
 • UI/UX-suunnittelija
 • markkinointipäällikkö
 • sovellusasiantuntija
 • järjestelmäasiantuntija
 • some-osaaja
 • projektipäällikkö
 • data-analyytikko

Mikäli panostat ohjelmistojen kehittämiseen, voi tulevia työnkuviasi olla esimerkiksi

 • verkkosivusuunnittelija
 • ohjelmistotestaaja
 • full stack -kehittäjä
 • web developer
 • RPA-kehittäjä
 • automaatiotestaaja
 • integraatioasiantuntija

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. 

Usein kysyttyä

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa it-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen it-alasta on molemmissa sama. Laurean it-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Sinun ei tarvitse osata koodaamista ennen opintoja. Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

  Valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa on matemaattisten taitojen osio, jossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Lisätietoa valintakokeesta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6.-9.8. ti-to klo 10-12. 

Puhelinpalvelu suljettu;
Keskiviikkona 5.6.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen, Leppävaara, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen, Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), tie­to­jen­kä­sit­te­ly, di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen, Tikkurila, 70 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa