Siirry sisältöön

Liiketalouden tradenomiopinnot verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin tutkinnon kokonaan verkko-opintoina. Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa sekä yrittäjänä toimimiseen.

Verkko-opiskelu Laureassa on joustava mahdollisuus sinulle, joka et elämäntilanteesi tai asuinpaikkakuntasi vuoksi voi osallistua lähiopetukseen. Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa ja opetus on pääosin arki-iltoina. Osa opetuksesta on englanniksi.

Minkälaista on opiskella verkossa?

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä edellyttää opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta se ei ole yksinäistä puurtamista. Osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä etäyhteyksiä hyödyntäen. Osa opetuksesta ja tapaamisista edellyttää läsnäoloa verkossa sovittuina aikoina. Opetus on pääosin arki-iltoina. 

Verkko-opinnoissa opiskelu edellyttää itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi. Verkko-opintojen kesto on AMK-tutkintojen mukaisesti on 3,5 vuotta ja opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin muissa opiskelumuodoissa.

Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin. Lisätietoja tietokoneen hankinnasta löydät uuden opiskelijan muistilistasta (kohta 8).

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Opintojen eteneminen

Opinnoissa on suositeltu etenemisjärjestys, jonka mukaan opiskelet 30-35 op lukukaudessa. Voit hyödyntää aiempaa osaamistasi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyjen kautta ja hankkia uutta osaamista joustavilla tavoilla. Tutustu tarkemmin joustaviin tapoihin hankkia osaamista osaksi tutkintoa.

Harjoittelujaksot suoritetaan opiskelijan valitsemana ajankohtana henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun laajuus on yhteensä 30 opintopistettä. Harjoittelu suoritetaan yleensä kahdessa jaksossa, mutta sen voi halutessaan suorittaa myös yhtenä kokonaisuutena. Harjoittelupaikkana voi toimia myös oma työpaikka tai yritys, jos työtehtävässä on mahdollista hankkia harjoittelun mukaista osaamista. Jos sopivaa työkokemusta on kertynyt ennen opintoja, voi harjoittelun suorittaa kokonaan tai osittain osaamisen näytöllä.

Tutkinnon tavoiteaika on 3,5 vuotta. Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jota päivität opintojen edetessä ja jonka perusteella määrittyy yksilöllinen opintojen kesto. Sinulla on koko opintojen ajan oma opettajatuutori, joka tukee sinua opintojesi ja osaamisesi kehittämisen suunnittelussa.

Täydentävät opinnot

Liiketalouden tradenomin tutkinto (210 op) koostuu liiketalouden ydinosaamiseen liittyvistä opinnoista (150 op) sekä täydentävistä opinnoista (60 op). Voit valita täydentäviä opintoja oman urasuunnitelmasi mukaan Laurean tarjonnasta tai muista korkeakouluista. Liiketalouden opintoja on tarjolla myös päiväopetuksena ja monimuoto-opetuksena, joita ei toteuteta kokonaan verkossa.

Voit valita täydentäviä opintoja mm. seuraavilta aihealueilta: asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta, taloushallinto ja rahoitus, henkilöstöjohtaminen, kv. liiketoiminta ja työympäristöjohtaminen. Osa opinnoista on tarjolla englanniksi.

Tutustu liiketalouden verkko-opintojen opetussuunnitelmaan.