Siirry sisältöön

Verkkokurssi suoritetaan omaan tahtiin annetun aikataulun mukaisesti.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.11.2022-1.4.2023
 • Ajoitus: 1.1.2023-30.4.2023
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: Maksuton (0€)

Kurssin sisältö

Sisätautien kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

1 Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
2 Sydän- ja verisuonisairaudet
3 Aivoverenkiertohäiriöt
4 Keuhkosairaudet
5 Umpieritysrauhasten (endokrinologiset) sairaudet
6 Munuaissairaudet
7 Ruuansulatuselimistön sairaudet
8 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
9 Keskeisiä sisätautipotilaalle tehtäviä tutkimuksia

Oppiminen tapahtuu Canvas-oppimisympäristössä monipuolisten tehtävien ja testien avulla. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta verkossa tai kampuksella. Löydät Canvas-työtilasta ohjeet ja oppimateriaalit. Lisäksi Canvas-työtilaa käytetään kurssin viestinnässä.  

Kurssilla opit

 • keskeisistä sisätautien erikoisalaan kuuluvista sairauksista
 • tunnistamaan ja seuraamaan sisätauteja sairastavan potilaan yleisimpiä oireita
 • eri sisätautien yleisimmistä tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmistä
 • kuvaamaan yleisimpien sisätautien lääkehoidon käytänteet

Aikataulu

 • Kurssi suoritetaan omaan tahtiin aikavälillä 9.1.2023-30.4.2023.
 • Kurssin Canvas-työtila aukeaa kurssin alkaessa. 

Lisätietoja

Kurssin sisältöihin ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä vastuuopettajaan Eija Okker-Tikkuseen (eija.okker-tikkunen@laurea.fi). 

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssille hyväksyt saavat sähköpostitse tietoa opiskeluympäristöstä ja opinnoista. Ohjauksen ja viestinnän pääkanavana käytetään Canvasin työtilaa.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin. Osa aineistosta on lisensioituja (esim. Terveysportti, Duodecim Oppikirjat).

Laurean avoimen AMK:n opiskelijana saat Laurean palkitut kirjastopalvelut käyttöösi (e-kirjat ja materiaalit).

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty.

Lisätietoja: