Siirry sisältöön

Osaajakoulutuksen avulla saat itsellesi sosionomin tutkinnon jälkeen varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden. Opit soveltamaan varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, suosituksia ja ohjeistuksia ja eettisiä periaatteita. Näiden lisäksi opit suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan lasten ja lapsiryhmien tarpeisiin vastaavaa pedagogista toimintaa ja toimintaympäristöjä. Koulutuksessa opit kehittämään ja vahvistamaan varhaiskasvatuksen osallisuutta ja moninaisuutta tukevaa toimintakulttuuria. Opit toimimaan sensitiivisesti perheiden ja lasten moninaisuutta huomioiden ja tukien.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosionomit (koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden), muut varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet (koulutus ei tuota varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyttä, mutta voidaan hyväksyä osaksi myöhempää sosionomitutkintoa)
 • Hakuaika: 5.6.-18.7.2023
 • Ajoitus: 4.9.2023-31.7.2024
 • Laajuus: 60 op
 • Sijainti: Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi verkossa
 • Hinta: 400 €

Varhaiskasvatuksen osaajakoulutuksen opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Kestoltaan koulutus kestää yhden vuoden ja siihen kuuluvat yhteensä 30 opintopisteen kurssit, 15 opintopisteen harjoittelu näytöllä sekä 15 opintopisteen opinnäytetyö. Ne ovat suunniteltu suoritettavaksi pääsääntöisesti verkko-opintoina työn ohessa.

vaka 2.png

Kou­lu­tuk­sen aloitus

Koulutus alkaa sysskuussa 2023 jatkuen heinäkuuhun 2024 saakka. Ilmoittautumalla osaajakoulutuksen saat vuoden opiskeluoikeuden varhaiskasvatuksen opinnoissa. Huomaathan, että sinun tulee opiskella opinnot suunnitellussa aikataulussa.

Osaa­ja­kou­lu­tuk­seen kuuluva sisältö

 • Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet 10 op
 • Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta 10 op
 • Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö 10 op
 • Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu varhaiskasvatuksessa (osaamisen näyttönä) 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Aikataulu

Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta 10 op

Ajoitus: 04.09.2023 - 31.12.2023

Tapaamiset Zoomissa:

 • 6.9.2023 klo 16-18 Opintojakson aloitus, pakollinen läsnäolo
 • 18.10.2023 klo 16.00-18.00 Verkkotapaaminen
 • 29.11.2023 klo 16-18.30 Projektiesittelyt

Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet 10 op

Ajoitus: 05.09.2023 - 31.12.2023

Tapaamiset Zoomissa:

 • 05.09.2023 klo 16-18 Pakollinen läsnäolo          
 • 12.09.2023 klo 16-18           
 • 21.09.2023 klo 16-18              
 • 05.10.2023 klo 16-18               
 • 11.10.2023 klo 16-18                 
 • 25.10.2023 klo 16-18          
 • 01.11.2023 klo 16-18          
 • 28.11.2023 klo 16-18    

Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö 10 op

 • Ajoitus: kevään 2024 aikana

Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu varhaiskasvatuksessa (osaamisen näyttönä) 15 op

 • Ajoitus: syksyn 2023-kevään 2024 aikana
 • Tehdään itsenäisesti

Opinnäytetyö 15 op

 • Ajoitus: kevään 2024 aikana

Ilmoittautumisen jälkeen

Kaikki ilmoittautumiset käydään läpi ja osallistuminen vahvistetaan erikseen. Jokainen hyväksytty osallistuja saa ohjeet koulutuksen aloitukseen liittyen ennen koulutuksen alkua.

Opin­to­mak­su

Koulutuksen hinta on 400€. Osaajakoulutuksen opintomaksu on mahdollista laskuttaa työnantajalta (valitse maksutapa ilmoittautumislomakkeella).

Osaajakoulutus on maksuton Laureasta tavoiteajassa valmistuneille. Tämä osaajakoulutus ei ole maksuton työttömille/lomautetuille. Osaajakoulutuksen opintomaksulla ei voi ottaa muita avoimen AMK:n maksullisia kursseja.

Ko­ko­nai­suu­den jälkeen

Ensisijainen tutkinto, johon osaajakoulutuksen opinnot hyväksiluetaan Laureassa: sosionomikoulutus.

Lisätietoa

Huomaathan, että tämä koulutus ei tuota lähihoitajille varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyttä. Opinnot tulee opiskella suunnitellussa aikataulussa. Opintojen vaaditut mahdolliset ennakkotehtävät tulee tehdä vaaditussa ajassa.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Ennen 20.7.2023 tehdyistä peruutuksista emme veloita maksua. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 31.7.2023 mennessä, laskusta tai maksusta voidaan hyvittää 80 % opintomaksusta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@laurea.fi. Muussa tapauksessa opintomaksua ei palauteta miltään osin, jos osallistuminen perutaan osallistujan taholta.
 
Peruutusehdot koskevat myös laskutuksella maksavia: Mikäli perut ilmoittautumisesi 31.7.2022 mennessä, laskutamme 20 % opintomaksusta. Mikäli peruminen tapahtuu osallistujan taholta tämän jälkeen, laskutamme täyden opintomaksun.

Yh­teys­tie­dot

Mikäli sinulla herää kysyttävää osaajakoulutuksesta, voit olla yhteydessä avoinamk(at)laurea.fi.

Lisätietoja:

Sinua voi myös kiinnostaa nämä koulutukset