Siirry sisältöön

Opiskelijaprojekteista lukuisia kehittämisideoita Kalatukku E. Erikssonille

Laurean ja Kalatukku E. Erikssonin avainkumppaniyhteistyö käynnistynyt opiskelijaprojekteilla.

Kuvituskuva.

Jo vuodesta 1880 lähtien toiminut suomalainen kala-alan asiantuntija Kalatukku E. Eriksson on ollut Laurean avainkumppani nyt vuoden ajan. Yhteistyö Laurean kanssa on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle ja syyslukukaudella 2022 Laurean eri alojen opiskelijat toimivat Kalatukku E. Erikssonin tukena kaikkiaan kolmessa eri opiskelijaprojektissa. 

Laurean restonomiopiskelijat kehittivät palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen uudenlaisia palveluita kahdella eri opintojaksolla. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat puolestaan rakensivat kokonaan uusia liiketoimintamalleja osana liiketoimintamuotoilun opintojaksoaan. Jälkimmäisessä opintojaksossa mukana olleet YAMK-opiskelijat Eeva Salonen ja Mila Pallassalo olivat tyytyväisiä Kalatukku E. Erikssonin yhteistyöprojektiin:

- Tämä oli kiinnostava projekti ja alusta lähtien oli selvää, että myös toimeksiantaja Kalatukku E. Erikssonilla oltiin innoissaan yhteistyöstä. Tämä innostus tarttui meihin opiskelijoihin ja halusimme kehittää lopputuotoksen, jota voidaan oikeasti hyödyntää liiketoiminnassa, opiskelijat tiivistävät liiketoimintamuotoilun projektin. 

”Käytännön case tuo konkretiaa opittaviin asioihin”

Liiketoimintamuotoilu on liiketoiminnan kehittämistä muotoilullisin keinoin ja opintojaksolla YAMK-opiskelijoiden tehtävänä oli kehittää testattavia liiketoimintamalli-ideoita Kalatukku E. Erikssonille. 

Laurean Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu -YAMK-koulutuksessa opiskelevat Eeva Salonen ja Mila Pallassalo lähtivät yhdessä muiden tiimiläistensä Hanna Koposen ja Satu Alatalon kanssa kehittämään koulutukseen liittyvää liiketoimintaa. Lähtökohtana olivat liiketoimintamuotoilun teoriat ja toimintamallit, minkä lisäksi työssä hyödynnettiin haastatteluja, prototyyppejä ja testausta. Kuten YAMK-opinnoissa yleisestikin, oli opiskelijoiden oma, työelämässä hankittu kokemus arvokas apu:

- Vaikka itse toimiala oli meille kaikille uusi tuttavuus, niin oli kiva, miten saimme kaikkien tiimiläisten osaamista hyödynnettyä ideamme kehittämisessä, kuvailevat kirkon alalla työskentelevä Salonen ja koulutusalalla toimiva Pallassalo.

- Toisaalta tämä opintojakso ja projekti toivat paljon uutta ymmärrystä mm. liiketoimintamalliajattelusta, jota olen voinut hyödyntää jo omassa työssäni. Aidon työelämän toimeksiannon ratkominen toi paljon konkreettista oppia, Eeva Salonen jatkaa. 

Opiskelijaprojektien tulokset viedään käytäntöön

Toimeksiantajana liiketoimintamuotoilun projektissa toiminut Kalatukku E. Erikssonin myynti- ja kehityspäällikkö Maria Hartikainen oli erittäin tyytyväinen opiskelijoiden lopputuotoksiin: 

- YAMK-opiskelijat ovat kaikki työelämässä kokemusta hankkineita ja tällaisen 30-henkisen, innovatiivisen porukan kanssa toimiminen on meille todella hedelmällistä, hän summaa. 

Kahdessa muussa yhteistyössä toteutetussa projektissa Laurean ravintola- ja matkailualan AMK-opiskelijat kehittivät ratkaisuja niin Kalatukku E. Erikssonin kuluttaja- kuin b2b-asiakkaiden tarpeisiin. Ensin kansainvälinen opiskelijaryhmä uusia ideoita kala- ja äyriäistuotteisiin liittyen vähittäiskauppaan ja toisessa hyödynnettiin palvelumuotoilua HoReCa-asiakkaiden SeaFoodster-demokeittiökonseptin kehittämisessä. 

Maria Hartikainen vastaa työssään Kalatukku E. Erikssonin liiketoiminnan kehittämisestä. Hän näkee yhteistyön Laurean ja opiskelijoiden kanssa todella arvokkaana:

- Me haemme yhteistyöstä uutta perspektiiviä meille tuttuihin asioihin ja opiskelijat tuovat meille todella raikkaita näkökulmia. Opiskelijat edustavat kuluttajinakin aivan eri sukupolvea emmekä voisi parempaa yhteistyökumppania löytää, hän kuvailee.

- Olen myös iloinen siitä, että brändimme ydin, erikssonilainen vastuullinen laatu, on näyttäytynyt tässä yhteistyössä molemminpuolisena innostumisena, joka kantaa tulevaisuuteen. Saimme syksyn opiskelijaprojekteista todella huikeita tuloksia ja kaikista näistä otamme meillä asioita käyttöön jokapäiväisessä arjessa, Hartikainen summaa.