Siirry sisältöön

KEIJO-hanke: ”Kokemusasiantuntija puhuu samaa kieltä”

KEIJO-hankkeessa kehitetään mallia päihde- ja rikostaustaisten kokemusasiantuntijakoulutukseen.

Antti, Matti, Tara ja Jarkko osallistuvat KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen.

Syyskuun alusta lähtien on joukko rikos- ja päihdetaustaisia henkilöitä opiskellut Laurean Tikkurilan kampuksella KEIJO-hankkeessa. KEIJO - kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta - hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusmalli kokemusasiantuntijuuteen. Mukana on kuusi entistä ja nykyistä vankia, joiden oma toipuminen on edennyt hyvin, ja joilla on tavoitteena suunnata kohti avoimia työmarkkinoita.

Koulutus on alkanut 3 kuukauden opetusjaksolla, jonka aikana osallistujat opiskelevat yhteensä 24 tuntia viitenä päivänä viikossa. Opintoihin kuuluu myös mm. oppimistehtäviä, projektitehtäviä, tutustumiskäyntejä sekä oppilaitosyhteistyötä. Teoriajakson jälkeen he siirtyvät suorittamaan työharjoittelujaksoa sosiaali- ja rikosseuraamusalalle. Ensimmäisten viikkojen jälkeen osallistujien kokemukset koulutuksesta ovat erittäin positiiviset:

- Tämä on loistava väylä hyödyntää omaa menneisyyttä, josta en ikinä ennen ajatellut olevan mitään hyötyä, kuvailee tunnelmiaan KEIJO-koulutukseen osallistuva Antti.

Oma menneisyys voi auttaa muita samassa tilanteessa olevia

Koulutukseen voi hakeutua rikos- ja päihdetaustaiset, joilla oma toipuminen on edennyt ja joilla on kiinnostusta rikosseuraamusalaa kohtaan. Ensimmäisen ryhmän osallistujat valittiin kokemusasiantuntija Jarmo Erosen sekä ammattilaisten suosituksien perusteella. Koulutukseen ovat voineet hake myös valvotussa koevapaudessa olevat henkilöt. Suomenlinnan vankilassa tuomiotaan suorittavalle Jarkolle tärkeää on päästä käyttämään omaa menneisyyttä voimavarana ja apuna muille vastaavassa tilanteessa oleville:

- Olen pitkän vankilahistorian omaava kaveri ja tiedän ne sudenkuopat, mitkä vaikeuttavat normaaliin yhteiskuntaan palaamista. Haluan omalta osaltani olla tasoittamassa tietä muille, hän sanoo.

Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota mielekäs väylä työelämään kiinnittymiseksi ja samalla vahvistaa myönteistä yhteiskuntaan kuulumisen kokemusta tuloksellisen toimijuuden kautta. Tavoitteena on myös, että hankkeessa kehitetään rikosseuraamusalan käytänteitä yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

- Uskon, että tämän toiminnan kautta voimme vaikuttaa asioihin vankilassa ja vankilan ulkopuolella, kuvailee KEIJO-koulutukseen osallistuva Matti.

- Mikä vankilassa toimii ja mihin viranomaisten kannattaisi panostaa enemmän. Kuka sen tietäisi paremmin kuin me?

Kokemusasiantuntijan kanssa on helpompi keskustella

KEIJO-hankkeessa on nyt aloittanut ensimmäinen ryhmä. 2,5-vuotisen hankkeen aikana tarkoituksena on

kehittää uudenlainen koulutuskokonaisuus, jossa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta päihteistä irtautumisesta ja rikoksettomaan elämänhallintaan selviytymisestä. Kokemusasiantuntijan rooli on tärkeä, sillä hän puhuu asiakkaan kanssa samaa kieltä.

- Meidän kokemusasiantuntijoiden kanssa toimiessa ei ole mitään parempi tai huonompi ihminen -asetelmaa. Meillä on samanlainen kokemuspohja, joten ihmisten on helpompi keskustella meidän kanssamme henkilökohtaisemmistakin asioista, kokemusasiantuntijakoulutettava Tara kuvailee.

KEIJO-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys ry yhdessä Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Laurean kanssa. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii myös Rikosseuraamuslaitos. Seuraava KEIJO-hankkeen valmennus alkaa tammikuussa 2019. Laureassa toteutuvassa valmennuksessa projektipäällikkönä toimii Janika Lindström.

 

Lisätietoja: