Siirry sisältöön

OpintoCoachin palvelu

Uudista ja varmista henkilöstönne osaamista ajankohtaisilla ammattikorkeakoulun opinnoilla! Tartu tilaisuuteen - OpintoCoach-palvelulla tuetaan opiskelua!

Yrityksille, järjestöille ja julkisille organisaatioille suunnattu OpintoCoach-palvelu tarjoaa opinto-ohjausta ja sparrausta osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille työntekijöille. 

Suunnittelemme soveltuvia opintoja Laurean avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

OpintoCoach-palvelun tavoitteena on, että henkilöstönne jäsenet voivat hakea avoimen ammattikorkeakoulun opintojen kautta erillishaulla Laureaan tutkinto-opiskelijaksi. Kun opiskelija on hakenut ja tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi hänen aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja voidaan tunnustaa osaksi koulutusalan ammattikorkeakoulututkintoa.

Opinnot koostuvat verkko- tai monimuoto-opiskelusta sekä työhön kytkettävistä projekteista kunkin opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. 

OpintoCoach-palvelua räätälöidään yrityksen tavoitteiden ja osallistujien opiskelutavoitteiden mukaiseksi. 

OpintoCoach palvelu

OpintoCoach-palvelu tukee henkilöstönne osaamisen uudistamista:

  • Perehdymme henkilöstönne osaamisen kehittämistarpeisiin – Etsimme sopivia ammattikorkeakoulun opintoja!
  • Viestimme Teille OpintoCoach-palvelusta opintojen aikana ja opiskelijoiden opintojen etenemisestä
  • Teemme kanssanne yhteistyötä motivoituneiden opiskelijoiden löytämiseksi!
  • Luomme osaamisen vahvistamiseksi yksilöllisiä opintopolkuja
  • Valmennamme ja ohjaamme opiskelijoitanne sekä yksilöllisesti että ryhmätapaamisissa opintojen edistymiseksi – tavoitteena varmistaa erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Opintojen ajoitusta suunnitellaan palvelun ostavan tilaajan kanssa. OpintoCoach keskustelee yrityksen / organisaation edustajan kanssa opintojen etenemisestä.

OpintoCoach tukee opiskelijan opintojen etenemistä ohjauksella ja valmennuksella lähi- tai verkkotapaamisilla. OpintoCoach tapaa opiskelijoita myös sovituissa ryhmissä. Näin opiskelijat saavat vertaistukea toisiltaan ja voivat jakaa osaamistaan. OpintoCoach ohjaa opiskelutavoitteen asettamisessa, tukee itseluottamusta opiskelijana sekä sparraa keskittymisessä, hyvinvoinnissa, tekemisen priorisoinneissa ja aikatauluissa pysymisessä.

OpintoCoach - palvelun esittely

OpintoCoach-palvelua on toteutettu vuosina 2018-2019 liiketoiminnan avoimen ammattikorkeakoulun 17 opiskelijalle SOL Palvelut Oy:n henkilöstölle ja vuosina 2021-2022 sosionomien avoimen ammattikorkeakoulun yhteensä 41 opiskelijalle, joista 30 osallistujaa oli  Familar Oy:sta.

Familarin kokemuksia palvelusta

Kokemuksia yhteistyöstä:

"Yhteistyö Familarissa ja Laurean kesken on ollut toimivaa ja sujuvaa".

"Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kokonaisuus on ollut hyvin toimivaa, johdonmukaista ja selkeätä".

"Familarissa on koettu olevan helppo tapa hankkia ammattikorkeakoulutasoista koulutusta oppilaitoksen järjestämänä". 

- Johtaja Mikko Määttänen, Mehiläinen, Familar Oy

OpintoCoach-palvelua 2021-2022 saaneiden sosionomikoulutuksen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palautteita:

”Olen ollut tyytyväinen kohtaamiseen ja keskustelun asiantuntevaan henkeen, on ollut mukavia ja kannustavia keskusteluita.”

”Valmennuksessa on saanut apua vinkkejä asioiden järkeistämiseen sekä aikatauluttamiseen. Myös oman osalta koen vertaistuen olevan tärkeä.”

”Valmennus oli ilokseni todella järkevää, omiin kykyihin ja voimavaroihin realistisesti tukeutuvaa.”

”Tiimisessioista tuli loistava vertaistuen kanava ja coachilta sai myös aina apua, jos jokin asia mietitytti.”

"Avun pyytämiseen syntyi matala kynnys opettajien rentouden ja avoimyyden myötä!"

"Opetustilanteissa hyödynnettiin paljon mallintamista aidoista tilanteista, jota kautta sisältöihin oli helppo tarttua kiinni."

Hinta

OpintoCoach-maksu on 1900,- € / opiskelija / vuosi 15 opiskelijalle. Lisäksi tulee avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu. Katso Avoin AMK | Avoin ammattikorkeakoulu - Laurea-ammattikorkeakoulu

Voitte pyytää tarjouksen sähköpostitse.

Lähetä tarjouspyyntö

Lisätietoja: