Siirry sisältöön

OpintoCoachin palvelu

Kun haluat uudistaa henkilöstösi osaamista, Laurean OpintoCoach voi olla avuksesi. Yrityksille, järjestöille ja julkisille organisaatioille suunnattu OpintoCoach-palvelu tarjoaa opinto-ohjausta, sparrausta ja tuutorointia oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille työntekijöille. OpintoCoach perehtyy palvelun ostajan osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja etsii sopivia ratkaisuja. Suunnittelemme henkilöstöllesi henkilökohtaiset opintopolut Laurean avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Opiskelijat kättelevät.

Palvelun tavoitteena on, että henkilöstön jäsenet saavat avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja suoritettuaan mahdollisuuden hakeutua Laurean tutkinto-opiskelijaksi.

Kun opiskelija on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun koulutusalan 60 opintopistettä ja on hakenut ja tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, hänen aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja voidaan tunnustaa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa henkilöstö kirjataan opiskelijoiksi. Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa henkilöstö kirjataan opiskelijoiksi. Heidän opintonsa koostuvat verkko-opinnoista, projekteista tai opinnoista henkilökohtaisesti laaditun opintosuunnitelman mukaisesti

Näin OpintoCoach-palvelu tukee työpaikkanne henkilöstön osaamisen uudistamista. OpintoCoach-palvelu räätälöidään organisaation tavoitteiden mukaiseksi.

Yhteistyön tavoitteet

OpintoCoach tukee yhteistyön tavoitteita mm.

  • perehtymällä yrityksen / organisaation osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja etsimällä sopivia ratkaisuja yritykselle
  • osallistumalla sisäisiin rekrytointeihin löytämällä motivoituneet ja oikeat työntekijät opintojen pariin
  • perehtymällä yrityksen / organisaation henkilökunnan osaamiseen ja luomalla sen perusteella yksilölliset opintopolut
  • tukemalla opintojen eteenpäin viemistä yhteisissä sekä yksilöllisissä tapaamisissa
  • raportoimalla toiminnastaan säännöllisesti.

Opintojen ajoitusta suunnitellaan palvelun ostavan organisaation kanssa. OpintoCoach käy erikseen sovitusti keskusteluja yrityksen / organisaation edustajan kanssa opintojen etenemisestä.

OpintoCoach tukee opintojen etenemistä ohjauksella ja valmennuksella vähintään kahdeksan (8) kertaa / lukuvuodessa kuhunkin opiskelijaan (lähi- tai verkkotapaaminen). Tämän lisäksi opiskelija voi olla tarvittaessa yhteydessä OpintoCoachiin. Palvelun ostaneen organisaation opiskelijaryhmä tapaa yhtenä ryhmänä kolme (3) kertaa / lukuvuosi OpintoCoachin kutsumana.
 
OpintoCoachauksen lisäksi opiskelija tekee siis Laurean opetussuunnitelmiin kuuluvia opintojaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta.  Opinnot suoritetaan Laurean kampuksella ja verkossa.

Kokemuksia yhteistyöstä:

"Yhteistyö Familarissa ja Laurean kesken on ollut toimivaa ja sujuvaa".

"Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kokonaisuus on ollut hyvin toimivaa, johdonmukaista ja selkeätä".

"Familarissa on koettu olevan helppo tapa hankkia ammattikorkeakoulutasoista koulutusta oppilaitoksen järjestämänä". 

- Johtaja Mikko Määttänen, Mehiläinen, Familar Oy

 

Hinta

OpintoCoach-maksu on 1900,-€ / opiskelija / vuosi 15 opiskelijalle. Lisäksi tulee avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu. Katso Avoin AMK | Avoin ammattikorkeakoulu - Laurea-ammattikorkeakoulu

Voitte pyytää myös tarjouksen sähköpostitse.

Lähetä tarjouspyyntö

Lisätietoja: