Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opintoasteen tutkinnon suorittaneille
 • Hakuaika: 2.6. - 10.12.2023
 • Ajoitus: 18.1. - 5.12.2024
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 1500€

Opintojen tavoite

Opintojen tavoite on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Opiskelija vahvistaa omaa, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistän syövän näyttöön perustuvan hoidon osaamisella.

Opinnot jakautuvat neljään kokonaisuuteen:

 • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
 • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
 • Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op
 • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Opintojen toteutus

Erkoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 2.6.-10.12.2023.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen sekä opiskelumotivaation perusteella. Hakulomakkeella työkokemus on pisteytetty seuraavasti:

 • Alle 2 vuotta 1p
 • 2-4 vuotta 2p
 • yli 5 vuotta 3p

Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-7p. Enimmäispistemäärä on siis 10 pistettä.

Peruutusehdot

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.
 

Lisätietoja: