Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille
 • Hakuaika: 1.9.-30.11.2023
 • Ajoitus: 23.1.2024 - 25.2.2025
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 1500€

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Tämän erikoistumiskoulutuksen avulla vahvistat asiatuntijuuttasi kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksessa opit

 • hallitsemaan näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimimaan palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja verkostoissa
 • asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja opit soveltamaan niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä opit antamaan psykososiaalista tukea
 • arvioimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisösi osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistumaan palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Opinnot jakaantuvat neljään kokonaisuuteen.

 • 1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op 

  Opit käyttämään palliatiivisen hoidon keskeisiä käsitteitä johdonmukaisesti ja ymmärtämään eettiset ja lainsäädännölliset lainkohdat potilaan hoidossa.  Kokonaisuuden aikana opit myös kuvaamaan hoitolinjauksia ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman sekä opit potilas- ja perhelähtöisen palveluohjauksen toteutuksen.Kokonaisuuden suorittamisen jälkeen pystyt toimimaan monnialaisen ryhmän jäsenenä palliatiivisen hoidon toimintaympäristöissä ja palveluketjuissa sekä kehittämään niiden toimintaa.

  Sisällöt:

  • Palliatiivisen hoidon käsitteet ja asiantuntijuus
  • Palliatiivista hoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
  • Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat, eutanasia käsitteenä
  • Palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmä ja toimintaympäristöt
  • Palliatiivisen hoidon järjestäminen omalla alueella, Suomessa ja globaalisti
  • Potilaan ja läheisen palveluohjaus
  • Potilas- ja perhelähtöiset ohjausprosessit ja niiden kehittäminen
  • Palliatiivisen hoidon asiantuntijuus hoidon linjauksissa, ennakoivassa hoitosuunnitelmassa ja hoitotahdon huomioimisessa
 • 2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op 

  Opit toimimaan oman alasi asia asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä ennakoivan hoitosuunnitelman mukaisesti. Osaamiskokonaisuudessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokonaisvaltaista potilaslähtöistä oirehoitoa palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa näyttöön perustuen. Kokonaisuuden suoritettuasi osaat soveltaa oirehoidossa tietoa eri sairausryhmien erityispiirteistä sekä ja käyttää oirehoidon menetelmiä  potilaan odotettavissa oleva elinaika huomioiden.

  Sisällöt:

  • Moniammatillinen yhteistyö oirehoidossa
  • Ennakoiva oirehoidon hoitosuunnitelma
  • Kokonaisvaltainen oirehoito:
   • Oireiden arviointi ja erilaiset oiremittarit
   • Oirehoidon ohjaus
   • Kipu
   • Hengitystieoireet
   • Mahasuolikanavan oireet
   • Suun oireet
   • Neurologiset oireet
   • Psykologiset oireet
   • Iho-oireet
   • Yleisoireet
   • Total pain, kokonaisvaltainen kärsimys
   • Palliatiivinen sedaatio
   • Hätätilanteet
  • Syöpä-, sydän-, keuhko-, neurologisten ja muistisairauksien sekä erityisryhmien oirehoidon erityispiirteet
  • Kuolemisen prosessi ja kuoleman jälkeinen hoito
 • 3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op 

  Opit soveltamaan oman alasi näyttöön perustuvaa tietoa tukeaksesi palliatiivisessa hoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään. Opit myös arvioimaan ja kehittämään asiantuntijuuttasi sekä tunne- ja itsereflektiotaitojasi. Kokonaisuuden jälkeen osaat tulkita ja suunnitella potilaan kommunikoinnin tarpeita ja keinoja kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.

  Sisällöt:

  • Psykososiaaliset tarpeet ja psykososiaalisen tuen menetelmät (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen, seksuaalinen)
  • Sosiaalietuudet
  • Eksistentiaalisen ja hengellisen tuen toteuttaminen ja mahdollistaminen
  • Suru käsitteenä ja ilmiönä; eri-ikäisten kriisi- ja surutyö
  • Toivon ylläpitäminen, voimaantuminen
  • Eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien potilaiden ja läheisten kohtaaminen
  • Vuorovaikutus palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
  • Moniammatillisuus
  • Konsultointiosaaminen
  • Tietoisuustaidot ja itsetuntemus
  • Työssäjaksaminen, työnohjaus, myötätuntouupumus
 • 4. Asiantuntijuuden kehittäminen 

  Syvennät palliatiivisen hoidon osaamistasi kehittämällä työelämän tunnistettuun kehittämishaasteeseen toiminnallisen tuotoksen. Tähän opintokokonaisuuteen sisältyy erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen lopputentti.

Opintojen toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan oppimistehtävien lisäksi koulutuksen ajan pidettävällä oppimispäiväkirjalla, jossa opiskelija reflektoi opintojen sisältöä ja oman osaamisen kehittymistä.

Opintoihin sisältyy myös koulutuksen päätössymposium, johon opiskelija tuottaa oman työyhteisönsä kehittämiseen liittyvän esityksen.

Lisäksi opintojen lopussa osallistujat suorittavat yhteisen valtakunnallisen lopputentin.

Aikataulu

Kevät 2024

 • vko 4: 23.-24.1.2024
 • vko 11: 12.-13.3.2024
 • vko 20: 14.5.2024

Syksy 2024

 • vko 34: 20.-21.8.2024
 • vko 38: 17.9.2024
 • vko 45: 5.-6.11.2024

Kevät 2025

 • vko 4: 21.-22.1.2025
 • vko 9: 25.2.2025 SYMPOSIUM

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on käynnissä 30.11.2023 asti.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen sekä opiskelumotivaation perusteella. Hakulomakkeella työkokemus on pisteytetty seuraavasti:

 • Alle 2 vuotta 1p
 • 2-4 vuotta 2p
 • yli 5 vuotta 3p

Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-7p. Enimmäispistemäärä on siis 10 pistettä.

Koulutus on tuotettu osana EduPal-hanketta >>

Peruutusehdot

Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: