Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat ja opettajat, joilla on vähintään lastentarhanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Hakijan tulee olla työsuhteessa koulutuksen alkaessa.
  • Hakuaika: Hakuaika on päättynyt.
  • Ajoitus: 
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Verkko-opetus
  • Hinta: Maksuton

Video - pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimi

Koulutuksen juhlaseminaari 30.11.2021

Järjestämme KoppiVa Kehittävä arviointi ja oppiva yhteisö – täydennyskoulutuksen ja Mojova, Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimi - täydennyskoulutuksen yhteisen juhlaseminaarin verkossa tiistaina 30.11. klo 14-16.  Tilaisuudessa julkaistaan molemmissa hankkeissa tuotetut artikkelikoosteet.

Linkki KoppiVa-julkaisuun:  https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-626-6

Linkki MOJOVA-julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-625-9

Koulutuksen sisältö

Opit tutkimustietoon perustuvia, eettisesti vahvoja johtajuuden ja tiimityön yhteistoimintamalleja, joita integroidaan varhaiskasvatuksen paikallisiin laatujärjestelmiin ja varhaiskasvatussuunnitelmiin.

Työyhteisön moninaisuuden, hyvinvoinnin ja muutosprosessien johtamisen tavoitteellisuus ja systemaattisuus vahvistuvatmojova-kuva.jpg.

Koulutuksen osat:

  • Moniammatillinen tiimityö varhaiskasvatuksessa 2 op
  • Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa 3 op
  • Kehittämisen eväät ja juurruttaminen käytäntöön 5 op

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen aikana jaetaan asiantuntijuutta osallistujien kesken ja osallistujien työyhteisöissä. Koulutukseen sisältyy Canvas- verkko-oppimisalustassa olevat videot, koulutusmateriaalit, tehtävät sekä verkon kautta ohjausta, valmennusta ja vertaisosaamisen jakamista. Opinnot koostuvat videoluennoista, teoriaopinnoista ja omalla työpaikalla toteutettavasta kehittämisestä tehtävineen.

Suositellaan vahvasti osallistumista koulutuksen aloitukseen ja päättämiseen verkon kautta. Koulutuksen julkaisuseminaariin marraskuussa 2021 kutsutaan osallistujia, kuntien ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden johtajia ja asiantuntijoita.

Osallistujien ohjaus, pienryhmä- ja vertaistapaamiset verkossa sovitaan osallistujien ja kouluttajien kesken kummankin ryhmän koulutuksen alussa. Ennalta määrättyjä tapaamisaikoja tai videoluentoja ei ole aloituspäivää eikä päättymispäivää lukuun ottamatta.

Zoom - videoneuvottelutyökalun käyttöön annetaan kirjalliset ohjeet sähköpostilla ennen koulutusryhmän aloitusta. Sovitut Zoom - tilaisuudet, kuten aloitus- ja päätöstilaisuudet, tallennetaan ja tallennukset toimitetaan Canvasiin. Jos et pääse paikalle, voit katsoa tallenteet myöhemmin.

Aloituspäivänä tapaamme Zoom -videoyhteyden kautta klo 16.30–18.00. Saat erikseen kutsulinkin ja salasanan Zoom-tapaamiseen. Koulutuksen päättymispäivänä tapaamme Zoom- videoyhteyden kautta klo 16.30-18.00. Saat erikseen kutsulinkin ja salasanan Zoom- tapaamiseen.

Kaikki materiaalit löytyvät koulutuksen Canvas - verkko-oppimisympäristöstä, joka avataan viikkoa ennen koulutusryhmän aloituspäivää. Canvasin käyttöön annetaan perehdytys aloituskerralla ja tarpeiden mukaan annetaan ohjausta koulutuksen aikana. Koulutuksen Canvas - verkkoympäristö ohjaa loogiseen ja itsenäiseen osaamisen kehittämiseen.

Osallistujat toteuttavat työssään kehittämispilotin yhteisöllisen osaamisen ja johtamisen tarpeiden mukaisesti. Kehittämispilotilla vahvistetaan moniammatillisen tiimityön pedagogisen johtajuuden toimintamallit käytännön työhön sekä varmistetaan yhteisöllisen arvioinnin, yhteiskehittämisen ja osaamisen soveltaminen ja jatkuvuus.

Aiempi osaaminen

Osallistuja on toiminut ja toimii edelleen varhaiskasvatuksessa asiantuntijana, päiväkodin johtajana, varajohtajana tai varhaiskasvatuksen opettajana. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen, jonka perusteella voi olla mahdollista ylemmän ammattikorkeakoulun sote-alan tutkintokoulutuksessa hakea soveltuvin osin hyväksi luettavaksi.

Kouluttajat

Kati Rintakorpi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lehtori Kasvatustieteen tohtori, Lastentarhanopettaja
Rintakorpi, K. 2018. Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Väitöskirja: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229852/Varhaisk.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maarit Koskinen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lehtori
Kasvatustieteen maisteri, Ammatillinen opettaja, Työnohjaaja, Lastentarhanopettaja

Henna Jalasmäki
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lehtori
Valtiotieteen maisteri, Sosionomi YAMK, LTO

Koulutusvideoita tuottaa:
Elina Fonsén
Helsingin yliopisto, Lehtori
Itä-Suomen yliopisto, Dosentti
Kasvatustieteen tohtori, Ammatillinen opettaja, Lastentarhanopettaja
Fonsén, E. 2014. Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen tiedekunta. Väitöskirja: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44-9397-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimi-koulutus on osa MOJOVA-hanketta. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoja: