Siirry sisältöön

Täydennyskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opinnon voi suorittaa itsenäisesti ja omatahtisesti verkossa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Henkilöille, jotka työskentelevät Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Hakuaika: 1.6.-30.6.2023
 • Ajoitus: 1.6.-30.8.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus Canvas-oppimisympäristössä
 • Hinta: Ilmainen (0€)

Koulutuksen sisältö ja kohderyhmä

Sote-palveluiden digitalisaatio on muuttanut sote-ammattilaisten työkäytänteitä. Muutos edellyttää sote-alan ammattilaiselta sähköisten palvelujen tuntemista ja motivoivan ohjauksen taitoja. Digitaidot avaavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia ja sujuvoittavat palveluja. Tule oppimaan, miten kaikki pidetään digissä mukana.

Motivoiva digineuvonta sote-alan asiakastyössä -täydennyskoulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laajuudeltaan koulutus on 5 opintopistettä. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus järjestetään osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Digionnea kaikille-hankkeen toimintaa.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat

 • kuvata sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja
 • toimia digituen eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen
 • arvioida haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeita digituessa
 • neuvoa asiakasta tietoturvakysymyksissä
 • neuvontatyössä tarvittavia taitoja
 • motivoida asiakasta itsenäiseen digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöön

Aikataulu ja toteutus

Koulutus on itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan verkossa suoritettava. Oppimisympäristönä käytetään Laurean Canvasia. Koulutuksen suorittamiseen tarvitset tietokoneen. Koulutus tulee suorittaa loppuun 31.8.2023 mennessä. 

Tässä koulutuksessa ei tarjota kesällä yksittäistä tukea. Jos sinulla on tekninen ongelma, jonka vuoksi et voi aloittaa opintoa, ota yhteyttä dcell@laurea.fi tai tee tukipyyntö Laurean ServiceDeskiin servicedesk@laurea.fi.

Arviointi

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöihin ja aikatauluihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Hanna Rantalaan (hanna.rantala@laurea.fi).

Koulutuksen ilmoittautumisiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Heidi Isotaloon (Heidi.Isotalo@laurea.fi).

                         EU sosiaalirahasto.jpg          Vipuvoimaa EUlta.jpg

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan Unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttavia toimia. 

Lisätietoja: