Siirry sisältöön

Koulutus lisää ymmärrystäsi luovuuden ja taidekasvatuksen merkityksestä osana pedagogista toimintaa. Saat näkökulmia oppivan yhteisön luovan toimintakulttuurin kehittämiseen ja yhteisten voimavarojen hyödyntämiseen. Koulutus tarjoaa ideoita ja innostusta omaan työhösi. Lisäksi osaamisesi luovista ja lapsilähtöisistä toimintatavoista vahvistuu koulutuksen ja vertaisoppimisen kautta.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijät
 • Hakuaika: 20.9.-11.3.2022 (hakuaikaa jatkettu)
 • Ajoitus: 19.1.2022-10.11.2022
 • Laajuus: 10 opintopistettä
 • Sijainti: Verkko-opinnot ja työpajaopetus Laurean Tikkurilan kampus
 • Hinta: Maksuton

Koulutus vahvistaa taidekasvatukseen ja osallisuuteen pohjautuvaa luovaa toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa tutustutaan luoviin ja lapsilähtöisiin toimintatapoihin sekä vahvistetaan niiden osaamista. Koulutus tuo näkökulmia luovan ja lapsilähtöisen toimintakulttuurin kehittämiseen, joka edellyttää henkilöstön yhteistä näkemystä toiminnan tavoitteista ja toimimista oppivana yhteisönä.

Ymmärrys luovuuden ja taidekasvatuksen merkityksestä lisääntyy osana pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa. Koulutuksessa opitaan eheyttäviä pedagogisia taidekasvatuksen menetelmiä ja miten toimintaa tehdään näkyväksi, arvioidaan ja kehitetään pedagogisen dokumentoinnin avulla yhdessä lasten kanssa. Osallistujat innostavat omaa tiimiänsä luovan toimintakulttuurin kehittämiseen valjastaen yhteiset voimavarat oppivan yhteisön käyttöön.

Koulutuksen sisältö

Luovuus varhaiskasvatuksen voimavarana, 3 op

Teemat: 1. Oman luovuuden ja voimavarojen tarkastelu sekä 2. Taidekasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa. Osio koostuu orientaatiosta verkon välityksellä, kahdesta työpajapäivästä ja välitehtävistä. Ensimmäinen työpajapäivä “Minäkö taidekasvattaja” innostaa ja herkistää taidekasvatukseen kokemuksellisesti ja moniaistisesti. Toisena työpajapäivänä “Ilmaisun monet muodot – ideoita projektimaiseen toimintaan” paneudutaan taidekasvatukseen ja lapsen ilmaisun tukemiseen lapsilähtöisten, kehkeytyvien projektien kautta.

Taidekasvatus kokonaisvaltaisena osana varhaiskasvatusta, 4 op

Osio koostuu yhdestä työpajapäivästä, kahdesta verkkotapaamisesta ja niihin liittyvistä välitehtävistä. 1.Taideleikkiä! Leikkiä taiteella? -työpajapäivässä tutustutaan käytännön kokeilujen kautta, miten taide tukee laaja-alaista osaamista ja oppimisen osa-alueita. 2. Verkkotapaamisessa tutustutaan teemaan ”Pedagoginen dokumentointi osallisuuden mahdollistajana ja luovien toimintatapojen kehittäjänä”. 3. verkkotapaamisen teemana on ”Miten luoda leikillisiä, innostavia oppimisen kokonaisuuksia ja ympäristöjä?”

Lapsilähtöisen ja luovan toimintakulttuurin kehittäminen oppivana yhteisönä, 3 op

Osiossa antaa eväitä oman tiimin toimintakulttuurin kehittämiseen siten että se valjastaa käyttöön tiimin voimavarat ja luovuuden ja mahdollistaa lapsilähtöiset ja luovat toimintatavat. Osiossa toteutetaan tätä tukeva kehittämistehtävä.  1. verkkotapaamisessa tarkastellaan tiimiä oppivana yhteisönä ja luovuutta oppivan yhteisön voimavarana ja 2. verkkotapaamisessa perehdytään tiimin kehittämisen työkaluihin. 3. verkkotapaamisessa tarkastellaan kehittämissuunnitelmia ja saadaan vertaistukea tehtävän edistämiseen. Kehittämistulokset jaetaan yhteisesti viimeisessä verkkotapaamisessa ja kootaan digitaaliseen koosteeseen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina integroituen osallistujien omille työpaikoille. Laurean kouluttajien lisäksi koulutuksessa on mukana varhaiskasvatuksen käytännön näkökulma työelämän edustajien kautta. Koulutuksen työpajapäivät järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella. Koulutuksessa käytetään Canvas-oppimisympäristöä ja verkko-opetus ja ohjaus toteutetaan ZOOM-palvelun kautta.

Koulutuksen aikataulu

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan kahdessa ryhmässä, joista voit valita sinulle sopivan vaihtoehdon. Tutustu alla oleviin vaihtoehtoihin.

 • Koulutuksen aikataulu ryhmä A 

  ke 19.1. klo 15-18 Orientaatio koulutukseen, ZOOM-verkkotapaaminen
  la 5.3. klo 9-16 Minäkö taidekasvattaja? –työpajat
  la 14.5. klo 9-16 Ilmaisun monet muodot – ideoita projektimaiseen toimintaan  –työpajat
  to 7.4. klo 15-18 Pedagoginen dokumentointi osallisuuden mahdollistajana ja luovien toimintatapojen kehittäjänä, ZOOM-verkkotapaaminen
  to 9.6. klo 15-18 Miten luoda leikillisiä, innostavia oppimisen kokonaisuuksia ja ympäristöjä? ZOOM-verkkotapaaminen
  la 10.9 klo 9-16 Taideleikkiä! Leikkiä taiteella? –työpajat (päivät tarkentuvat myöhemmin)
  ke 24.8. klo 15-18 Tiimi oppivana yhteisönä, ZOOM-verkkotapaaminen
  to 22.9. klo 15-18 Tiimin kehittämisen työkalut, ZOOM-verkkotapaaminen
  ke 19.10 klo 15-18 Kehittämissuunnitelmien tarkastelua
  to 10.11. klo 15-18 Kehittämissuuntien ja tavoitteiden jakaminen ja koulutuksen päätös, ZOOM-verkkotapaaminen

 • Koulutuksen aikataulu ryhmä B 

  ke 19.1. klo 15-18 Orientaatio koulutukseen, ZOOM-verkkotapaaminen
  pe 18.3. klo 9-16 Minäkö taidekasvattaja? –työpajat
  pe 20.5. klo 9-16 Ilmaisun monet muodot – ideoita projektimaiseen toimintaan  –työpajat
  to 7.4. klo 15-18 Pedagoginen dokumentointi osallisuuden mahdollistajana ja luovien toimintatapojen kehittäjänä, ZOOM-verkkotapaaminen
  to 9.6. klo 15-18 Miten luoda leikillisiä, innostavia oppimisen kokonaisuuksia ja ympäristöjä? ZOOM-verkkotapaaminen
  pe 26.8 klo 9-16 Taideleikkiä! Leikkiä taiteella? –työpajat (päivät tarkentuvat myöhemmin)
  ke 24.8. klo 15-18 Tiimi oppivana yhteisönä, ZOOM-verkkotapaaminen
  to 22.9. klo 15-18 Tiimin kehittämisen työkalut, ZOOM-verkkotapaaminen
  to 20.10. klo 15-18 Kehittämissuunnitelmien tarkastelua
  to 10.11. klo 15-18 Kehittämissuuntien ja tavoitteiden jakaminen ja koulutuksen päätös, ZOOM-verkkotapaaminen

Ilmoittautuminen

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

Kouluttajat

Kati Rintakorpi
KT, lastentarhanopettaja

Johanna Holmikari
KM, sosionomi (AMK)

Anne Eskelinen
MuM, musiikkiterapeutti

Anu Hagman
KM, draamapedagogi, psykodraamaohjaaja

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.  Koulutus on osallistujille maksutonta.

Lisätietoja: