Siirry sisältöön

Kohtaamistaiteen ohjaaja koulutuksessa yhdistyy luovuuden lumo ja arvostava kohtaaminen. Koulutuksessa opit uudenlaisen lähestymistavan kuvalliseen ilmaisuun ja saat uusia työkaluja ja näkulmia ryhmänohjaukseen. Koulutukseen hakuaikaa on jatkettu 31.12.2022 asti! Ilmoittaudu mukaan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus sopii erityisesti opetus-, kasvatus-, nuoriso- ja kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja muilla aloilla ryhmien kanssa työskenteleville.
 • Hakuaika: 15.10. - 31.12.2022
 • Ajoitus: 19.1.2023-17.11.2023
 • Laajuus: 10 op tai 15 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus ja Zoom luennot
 • Hinta: 15 op hinta 1850€ + alv 24%. 10 op hinta 1230,- € + alv 24%

Kohtaamistaide on strukturoitua, moniaistista ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa, jossa arvostuksella on merkittävä rooli. Kohtaamistaide rohkaisee vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun. Kohtaamistaide sopii kaikille ja sitä voi soveltaa monen eri asiakasryhmän tarpeisiin. Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia voidaan lisätä Kohtaamistaiteen avulla.

Laurea-ammattikorkeakoulu on kehittänyt Kohtaamistaiteen japanilaiseen Clinical Art –työskentelyyn pohjautuen. Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Työskentely Kohtaamistaiteessa on yhteisöllistä, luovuutta ja voimavaroja tukevaa. 

Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle. Kohtaamistaidetta on  kehitetty kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu julkaisuja ja materiaaleja.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden toimia Kohtaamistaiteen ohjaajana. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa) ja verkkotapaamisina Zoomissa.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus sopii erityisesti opetus-, kasvatus-, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja muilla aloilla ryhmien kanssa työskenteleville. Hakukriteerinä on soveltuva opisto- tai korkeakoulututkinto tai muu soveltuva toisen asteen tutkinto. Hyvät edellytykset koulutukselle luo kiinnostus tai aikaisempi osaaminen/harrastus kuvataiteista.

 • Sisältö ja tavoitteet 

  Koulutuksen tavoitteena on tuottaa uudenlaista osaamista ryhmän ohjaamiseen ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Kohtaamistaide tarjoaa uusia välineitä asiakastyöhön tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Koulutuksessa opitaan hyödyntämään Kohtaamistaiteen olennaisia elementtejä, joita ovat toiminnan struktuuri, moniaistisuus, havainnot ja yllätyksellinen taidetyöskentely.  Lisäksi osallistujan oma taiteellinen työskentelyprosessi vahvistuu koulutuksessa.

   

  Kohtaamistaiteen perusteet 5op

  • Kohtaamistaiteen perusteet -osion aikana perehdytään Kohtaamistaiteen historiaan, filosofiaan ja keskeisiin periaatteisiin luentojen, ryhmätyöskentelyn ja keskustelujen kautta. Taidepajatyöskentelyissä koetaan ja opitaan konkreettisesti eri kuvataiteen menetelmiä ja  sitä mistä Kohtaamistaiteessa on kysymys.
  • Kohtaamistaiteen periaatteiden ymmärrystä syvennetään oppimistehtävissä ja itsenäisen portfolion työstämisessä.

   

  Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

  • Kohtaamistaiteen ohjaajuus –koulutusosiossa perehdytään ja syvennytään luentojen, ryhmätyöskentelyn ja keskustelujen kautta Kohtaamistaiteen ohjaajuuden näkökulmiin: ryhmänprosessi ja ryhmän ohjaus, Kohtaamistaiteen eri toimintaympäristöt, taidetyöskentelyn tekniikat ja materiaalit, ryhmän ohjauksen tavoitteellisuus ja arviointi sekä Kohtaamistaiteen eettiset periaatteet. 
  • Koulutuksen aikana suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan Kohtaamistaiteen ryhmäprosessi, jossa sovelletaan Kohtaamistaiteen periaatteita ja struktuuria asiakasryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Toteutuneesta ryhmätoiminnasta laaditaan reflektoiva raportti, jossa pohditaan tavoitteiden toteutumista ja oman ohjaajuuden kehittymistä. Kokemuksia oman ryhmän ohjaamisesta jaetaan työnohjauksellisissa tapaamisissa.
  • Ohjaajuuden kysymyksiä syvennetään myös erillisissä oppimistehtävissä ja itsenäisen portfolion työstämisessä.

   

  Jos olet suorittanut Kohtaamistaiteen perusteet 5 op tai vastaavat Kohtaamistaiteen opinnot, voit ilmoittautua Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op opintoihin.

   

 • Aikataulu 

  Kohtaamistaiteen perusteet 5op

  • to 19.1.2023 klo 14.00 -17.00 Orientaatio koulutukseen. Taidetyöpaja.
  • pe 20.1.2023 klo 9.00-16.00 Kohtaamistaiteen historia ja keskeiset periaatteet, portfolion aloittaminen. Taidetyöpaja 
  • pe 10.2.2023, 9-16, Arvostuksen ja kohtaamisen merkitys Kohtaamistaiteessa. Taidetyöpaja
  • pe 10.3.2023 9-16 Yhteisöllisyys ja moniaistisuus Kohtaamistaiteessa. Taidetyöpaja    
  • ZOOM ti 28.3.2023  klo 16-18 Verkkotapaaminen Koontia opitusta. Taidetyöpaja verkossa.  


  Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

  • pe 31.3.2023 klo  9.00 -16.00 Ohjaajuuden kysymyksiä ja eettisiä periaatteita - ryhmän ohjaaminen ja siihen liittyvät käytännöt. Taidetyöpaja.   
  • pe 21.4.2023. Klo 9.00 -16.00 Taidetyöskentelyn ohjaus sekä Erilaiset taidevälineet ja materiaalit taidetyöskentelyssä. Taidetyöpaja
  • pe 12.5.2023. klo 9.00 –16.00 Teemat: Kohtaamistaiteen ryhmänohjauksen tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja arviointiin liittyvät kysymykset. Taidetyöpaja.
  • pe 9.6.2023. klo 9.00 –16.00 Teemat: Kohtaamistaiteen taidetoiminnan ohjauksen harjoittelua ja Omien ryhmien tilannekatsaus. 
  • Kesätauko
  • to 24.8. klo 14.00-17.00. Orientaatio opintoihin. Ryhmänohjaussuunnitelmien esittely
  • pe 25.8. klo 9.00 -16.00 Ryhmänohjaussuunnitelmien esittely. Taidetyöpaja. 
  • Syys-lokakuu: oman ryhmän ohjausta 
  • pe 29.9. klo 9.00-16.00 Kohtaamistaiteen periaatteet käytännössä: kokemuksia ja oivalluksia ryhmän ohjaamisesta. Taidetyöpaja. 
  • ti 24.10.2022 16-18 ZOOM Ohjauksellinen verkkotapaaminen  
  • to 16.11.2023 14.00 - 17.00 Minä Kohtaamistaiteen ohjaajana, ohjaajuuden reflektointia. Taidetyöpaja 
  • pe 17.11.2023 9.00 - 16.00 Omien ryhmänohjausten jakamista. Koulutuksen päätös ja taidenäyttely.
 • Koulutuksen hyödyt osallistujalle 
  • Saat iloa ja intoa Kohtaamistaiteen työmenetelmistä
  • Hallitset Kohtaamistaiteen keskeiset periaatteet ja toimintatavat
  • Opit suunnittelemaan toteuttamaan ja arvioimaan itsenäisesti Kohtaamistaiteen ryhmäprosessin
  • Saat Kohtaamistaiteen ohjaaja pätevyyden, jonka jälkeen voit Kohtaamistaiteen ryhmiä.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi.

  Koulutuksen materiaali jaetaan Canvas verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnuksen koulutuksen alussa.

 • Hinta ja peruutusehdot 

  Koulutuksen hinta

  Koulutus kokonaisuudessaan (5 + 10 op) maksaa 1850 € + alv 24%. Lasku voi maksaa kahdessa erässä, á 925,00 € + alv 24%. Jos osallistut Kohtaamistaiteen ohjaajuus (10 op) opintoihin, koulutus maksaa 1230 € + alv 24 %.

  Koulutuksen hintaan sisältyy opetus, ohjaus ja opetuksessa käytettävät  taidetyöskentely materiaalit ja välineet.

   

  Peruutusehdot

  Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeistään 2.1.2023, koulutusmaksua ei veloiteta. Mikäli osallistuminen peruutetaan 3.1.2023 tai sen jälkeen veloitetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.

   

 • Kouluttajat 

  Johanna Holmikari
  Lehtori
  johanna.holmikari@laurea.fi
  Puh 0988687508


  Anne Eskelinen
  Lehtori
  Anne.Eskelinen@laurea.fi
  Puh (09) 8868 7375

 

Esimerkkejä taidetöistä

kohtaamistaide_esimerkki01.jpg

 

kohtaamistaide_kimono01.jpg

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme