Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Opetus-, kasvatus-, nuoriso-, ja kulttuuritoimen, sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja muilla aloilla ryhmien kanssa työskenteleville.
 • Hakuaika: Ilmoittaudu 13.2.2022 mennessä
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 11.3. - 16.12.2022
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus
 • Hinta: 1850€ + alv 24% (laskun voi maksaa kahdessa erässä)

Kohtaamistaide on strukturoitua, moniaistista ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa, jossa arvostuksella on merkittävä rooli. Kohtaamistaide rohkaisee vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun.  Kohtaamistaide sopii kaikille ja sitä voi soveltaa monen eri asiakasryhmän tarpeisiin. Kohtaamistaiteen avulla voidaan tukea hyvinvointia ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Sen pohja on japanilaisessa Clinical Art –työskentelyssä. Kohtaamistaiteen struktuuri, moniaistisuus ja usein yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Kohtaamistaidetta on tutkittu ja kehitetty kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu erilaisia julkaisuja, materiaaleja ja tutkimustuloksia. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti opetus-, kasvatus-, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja muilla aloilla ryhmien kanssa työskenteleville. Hakukriteerinä on soveltuva opisto- tai korkeakoulututkinto tai muu soveltuva toisen asteen tutkinto. Hyvät edellytykset koulutukselle luo kiinnostus tai aikaisempi osaaminen/harrastus kuvataiteista.

Osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa uudenlaista osaamista ryhmän ohjaamiseen ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Kohtaamistaide tarjoaa uusia välineitä asiakastyöhön tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Koulutuksessa opitaan hyödyntämään Kohtaamistaiteen olennaisia elementtejä, joita ovat toiminnan struktuuri, moniaistisuus, havainnot ja yllätyksellinen taidetyöskentely.  Lisäksi osallistujan oma taiteellinen työskentelyprosessi vahvistuu koulutuksessa.

Koulutuksen pääsisällöt

Kohtaamistaiteen perusteet 5op

• Kohtaamistaiteen perusteet -osion aikana perehdytään Kohtaamistaiteen historiaan, filosofiaan ja keskeisiin periaatteisiin luentojen, ryhmätyöskentelyn ja keskustelujen kautta. Taidepajatyöskentelyissä koetaan ja opitaan konkreettisesti eri kuvataiteen menetelmiä ja  sitä mistä Kohtaamistaiteessa on kysymys.
• Kohtaamistaiteen periaatteiden ymmärrystä syvennetään oppimistehtävissä ja itsenäisen portfolion työstämisessä.

Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

• Kohtaamistaiteen ohjaajuus –koulutusosiossa perehdytään ja syvennytään luentojen, ryhmätyöskentelyn ja keskustelujen kautta Kohtaamistaiteen ohjaajuuden näkökulmiin: ryhmänprosessi ja ryhmän ohjaus, Kohtaamistaiteen eri toimintaympäristöt, taidetyöskentelyn tekniikat ja materiaalit, ryhmän ohjauksen tavoitteellisuus ja arviointi sekä Kohtaamistaiteen eettiset periaatteet. 
• Koulutuksen aikana suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan Kohtaamistaiteen ryhmäprosessi, jossa sovelletaan Kohtaamistaiteen periaatteita ja struktuuria asiakasryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Toteutuneesta ryhmätoiminnasta laaditaan reflektoiva raportti, jossa pohditaan tavoitteiden toteutumista ja oman ohjaajuuden kehittymistä. Kokemuksia oman ryhmän ohjaamisesta jaetaan työnohjauksellisissa tapaamisissa.
• Ohjaajuuden kysymyksiä syvennetään myös erillisissä oppimistehtävissä ja itsenäisen portfolion työstämisessä.

Koulutuksen aikataulu

 • Kevät 2022 

  Kevään 2022 lähipäivät:

  Pe 11.3. 2022 koko päivä Orientaatio koulutukseen, tutustuminen ja taidetyöskentely
  To 31.3.2022 12.30-16.00 Mitä Kohtaamistaide on? Kokemusten reflektointia ja jakamista ohjatun taidetyöskentelyn kautta
  Pe 1.4.2022 klo 9.00-16.00 Kohtaamistaiteen keskeiset periaatteet ja arvostaminen ja taidetyöskentely
  Pe 29.4.2022 klo 9.00-16.00 Moniaistisuus Kohtaamistaiteessa ja Taidetyöskentelyn materiaalit ja tekniikat
  To 19.5. 2022 klo 15.00-18.00 Verkkotapaaminen Oman ryhmän ohjauksen prosessi
  pe 10.6.2022 klo 9.00-16.00  Ryhmän ohjauksen tavoitteellisuus ja arviointi

 • Syksy 2022 

  Syksyn 2022 lähipäivät:

  to 25.8.2022 klo 12.30-16.00 Mitä kuuluu? Ryhmä ja yhteisöllisyys Kohtaamistaiteessa

  pe 26.8.2022 klo 9.00-16.00 Taidetyöskentelyn harjoittelu, Ryhmien käynnistämiseen ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset.   

  pe 30.9.2022 klo 9.00-16.00 Ohjaussuunnitelmien jakamista ja Taidetyöskentelyn materiaalit ja tekniikat

  Loka-marraskuu oman ryhmän ohjausta  

  Ti 25.10.2022 klo 16.00-18.00 Työnohjauksellinen verkkotapaaminen

  to 17.11.2022 klo 12.30-16.00 Ohjausprosessi arviointi ja raportointi ja Taidetyöskentely

  pe 18.11.2022 klo 9.00-16.00 Kohtaamistaiteen periaatteet käytännössä – Kokemuksia ja oivalluksia omasta ryhmänohjaamisesta

  To 15.12.2022 klo 12.30-16.00 Minä Kohtaamistaiteen ohjaajana - Koulutuksen koonti ja ajatuksia kehittämisestä

  Pe 16.12.2022 klo 9.00-16.00 Päätösseminaari ja taidenäyttely

Koulutuksen hinta

Koulutus maksaa 1850€ + alv 24%. Lasku voi maksaa kahdessa erässä, á 925,00 € + alv 24%

*Peruutusehdot:
Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeistään 27.2.2022, koulutusmaksua ei veloiteta. Mikäli osallistuminen peruutetaan 28.2.2022 tai sen jälkeen veloitetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.

 

Esimerkkejä taidetöistä

kohtaamistaide_esimerkki01.jpg

 

kohtaamistaide_kimono01.jpg

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea EduGATE tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme