Siirry sisältöön

Koulutuksessa käsitellään mm. monikielisyyttä, monikulttuurista identiteettiä ja toisen kielen oppimista lapsen ja nuoren näkökulmasta.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Toisen asteen opettajat, peruskoulun opettajat. Osallistujien tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana.
  • Hakuaika: 15.11.2021 -14.1.2022 klo 15.00
  • Ajoitus: 25.1.-12.5.2022
  • Laajuus: 2 op tai 5 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton


Kielitietoinen opetus toisella asteella -erikoistumiskoulutus on toisen asteen ja peruskoulun opettajille suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiuksia kielitietoisen opettamisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen avulla edistetään kielitietoisen opetuksen rakenteita ja osaamista kaikilla kouluasteilla. Kielen oppimista ja vieraalla kielellä opiskelua tarkastellaan sekä opiskelijan ja opettajan että kouluyhteisön näkökulmasta.

Koulutukseen on mahdollista osallistua joko kahden tai viiden opintopisteen laajuisena kokonaisuutena keväällä 2022. Kahden opintopisteen kokonaisuus sisältää aloitusseminaarin, virtuaaliluennot sekä kokeilun, jossa osallistujat soveltavat kielitietoisuuden käytänteitä omaan työhönsä.  Kielitietoinen kokeilu esitellään esimerkiksi  blogitekstinä tai videona.  Viiden opintopisteen osallistujat tekevät lisäksi laajemman kehittämistehtävän omassa työyhteisössään. Kehittämistehtävä tehdään ryhmässä ja osallistujat saavat vertaistukea ja ohjausta verkkovälitteisesti. Kehittämistehtävästä kirjoitetaan artikkeli tai raportti muiden ryhmäläisten käyttöön. Opinnoissa on käytössä  verkkoympäristö Canvas, jossa on lisämateriaalia sekä mahdollisuus luentojen reflektointiin.

Aikataulu

Aloitusseminaari 25.1.2022 klo 9-16 Laurean Tikkurilan kampus

Teemat:
Kielitietoisuus opetuksen ja oppimisen perustana
Monikielinen ohjaus  
Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen  
Maahanmuuttotaustaiset opiskelijat ja kielitietoisuus tutkimuksen valossa  

Virtuaaliluennot

Ti 1.2.2022  klo 14.30-16.00  Toisen kielen oppiminen lapsen ja nuoren näkökulmasta

Ma 14.2. 2022 klo 14.30-16.00
Genrepedagogiikka kielitietoisen opetuksen menetelmänä

To 17.3. 2022 klo 14.30-16.00
  Tiedon- ja ammattialojen kielet yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistajina

Ti 29.3. 2022 klo 14.30-16.00
   Kielitietoinen arviointi, monikielisen oppilaan arviointi

3 op Kehittämistehtävä

Ti 8.2. klo 14.30-16.00 Johdanto tehtävään (virtuaalitapaaminen)

Työskentely ryhmissä, ryhmäohjaukset

12.5.2022 Loppuseminaari Tikkurilan Laurea

Kouluttajat

Katriina Rapatti
FM, S2-opettaja, väitöskirjatutkija

Anne Tiermas
FM, S2-opettaja, väitöskirjatutkija

Kristiina Kuparinen
FM, S2-opettaja, lehtori

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta 15.11.2021 -14.1.2022. Osallistujien tulee olla työsuhteessa koulutuksen aikana. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova.

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Opetushallitus rahoittaa koulutusta.

Lisätietoja: