Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan aloitusseminaarin jälkeen verkkototeutuksena.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Toisen asteen opettajat, ammatilliset opettajat, aineenopettajat lukiossa ja peruskoulussa
  • Hakuaika: 16.5. - 26.8.2022
  • Ajoitus: 15.9. - 31.12.2022
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Tikkurilan kampus, zoom-luennot
  • Hinta: Koulutus on ilmainen

Kielitietoinen opetus toisella asteella -täydennyskoulutus on ammatillisille opettajille ja aineenopettajille suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiuksia kielitietoisen opettamisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kielen oppimista ja vieraalla kielellä opiskelua tarkastellaan opiskelijan, opettajan ja kouluyhteisön näkökulmasta. Koulutus tarjoaa teoreettista ymmärrystä ja käytännön työvälineitä kielitietoisen opetuksen ja arvioinnin toteuttamiseen. Koulutuksen luennot käsittelevät ajankohtaisia teemoja, kuten Tuva-uudistusta ja juuri maahan tulleiden opiskelijoiden kanssa työskentelyä.

Syksyn 2022 toteutus järjestetään kahdessa ryhmässä, joista toinen on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen opettajille ja toinen lukioiden ja peruskoulun opettajille. Koulutuksessa työskennellään aine- tai alakohtaisissa pienryhmissä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat toisen asteen opettajat, ammatilliset opettajat, aineenopettajat lukiossa ja peruskoulussa.

Lisätietoja: