Siirry sisältöön

Onnistunut potilaskohtaaminen on arvoon perustuvan terveydenhuollon ydintapahtuma. Hoitavan viestinnän menetelmä on terveydenhuollon ammattilaiselle käytännöllinen ja näyttöön perustuva työväline vaikuttavaan hoitokohtaamiseen ja potilasohjaukseen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoito- ja terveysalan yritykset sekä heidän asiakkaiden (potilaiden) kanssa työskentelevät henkilöt
 • Hakuaika: Tilauskoulutus
 • Ajoitus: Sopimuksen mukaan
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkossa
 • Hinta: 6500,00 €, alv 0 %

Kokeneet ammattilaiset ovat kehittäneet itselleen hyviä keinoja erilaisiin asiakaskohtaamisiin. Ammattiin vasta ryhtyvä voi miettiä, miten toimia erilaisten asiakkaiden kanssa. Kokemuksen määrästä riippumatta ammattitaidon kannalta on tärkeää, että voidaan analysoida omaa työtään ja löytää keinoja jatkuvaan kehittymiseen. Siihen tarvitaan hyvä malli ja rakenne.

Hoitavan viestinnän menetelmä on terveydenhuollon ammattilaiselle hoidon ja oman työväline. Se on helppo oppia ja ottaa käyttöön, ja kukin ammattilainen voi muokata sen perusteelle omiin työtilanteisiinsa itselleen hyvältä tuntuvan toimintatavan.

Koulutuksen jälkeen hoitavan viestinnän menetelmä voidaan ottaa käyttöön omassa työssä ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa, tehostaen näin hoitotyötä.

 • Koulutus koostuu verkkokoulutuksesta ja etätyöpajoista. Kolme etätyöpajaa (kesto 3h/työpaja) järjestetään verkkokoulutuksen suorituksen aikana ja yksi työpaja (kesto 2h) 1-2 kuukautta verkkokoulutuksen suorituksen jälkeen.
 • Koulutus koostuu verkko-opinnoista ja etätyöpajoista.
 • Koulutus järjestetään asiakaskohtaisesti sovittuna ajanjaksona, kesto arviolta kaksi kuukautta. Lisäksi yksi työpaja 1-2 kuukautta varsinaisen koulutuksen suorittamisen jälkeen.
 • Osallistuja tarvitsee käyttönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus on viiden (5) opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus.
 • Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena, maksimiryhmäkoko 10 henkilöä.

 

 • Kohderyhmä 

  Asiakastyössä eli potilaiden kanssa joko läsnä- tai etäpalveluissa työskentelevät terveydenhoidon ammattilaiset.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus koostuu asiakaskohtaisesta Harry Köhlerin johdantoluennosta sekä asiakaskohtaisesti sovitun ajan puitteissa suoritettavasti MOOC-verkkokurssista.

  MOOC-verkkokurssin lisäksi koulutukseen sisältyy Laurean fasilitoimia etätyöpajoja, joissa käsitellään verkkokurssilla opittuja asioita sekä sitä, miten Hoitavan viestinnän menetelmiä voidaan soveltaa ja muokata omaan työhön sopiviksi. Kolme työpajaa (kesto 3h/työpaja) järjestetään verkkokoulutuksen suorituksen aikana ja yksi työpaja (kesto 2h) 1-2 kuukautta verkkokoulutuksen suorituksen jälkeen.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Hoitava viestintä -koulutukseen osallistunut pystyy parantamaan ja tehostamaan asiakasviestintää, tukien näin hoitoa, vahvistaen asiakkaan luottamusta ja edistäen terveyttä. Hoitavan viestinnän menetelmien avulla voidaan asiakkaiden hoitotapahtumia tehostaa sekä parantaa hoidon laatua. Hoitava viestintä on yksi arvoperusteisen terveydenhuollon (VBHC) kehittämistä tukeva menetelmä.

  Koulutuksen suorittaneet osaavat:

  • Pohtia ja reflektoida omia kokemuksia asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssä.
  • Nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
  • Selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
  • Soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaa ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamista muille.
  • Pohtia/reflektoida kohdattuja haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
  • Ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssä ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa.
 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi ja toteutetaan MOOC-verkkokurssina Canvas-alustalla.

 • Hinta 

  Hinta

  Koulutuksen hinta 6500,00, alv 0 %.

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit.

 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Kiitos yhteydenotostasi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen sekä viestinnän yhteydenottopyyntööni liittyen

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia