Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai jalkaterapeutti (AMK). Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.
 • Hakuaika: 26.2. - 17.5.2024
 • Ajoitus: koulutus alkaan 3.9.2024
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa sekä verkko-oppimisympäristö
 • Hinta: 1500€

Haavahoidon asiantuntija-erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja se on suunnattu jo työelämässä toimiville edistämään ammatillista kehittymistä.

 • Koulutus aloitetaan 3.9.2024.
 • Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä oman organisaation kehitystehtävän.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa) ja etäkoulutuspäivät Teamsin välityksellä.
 • Koulutukseen haetaan 26.2.-17.5.2024 välisenä aikana hakulomakkeen kautta. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto valinnan jälkeen.

 

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus on jaettu seuraaviin osiin:

  • Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
   • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
   • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
   • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

  • Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
   • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
   • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä


  Koulutuksessa yhdistyy lähiopetus ja verkko-opetus.

  Koulutuksen aikataulu vuodelle 2024-2025 päivittyy vuoden alussa.

   

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Haavahoito kliinisen hoitotyön erikoisalana edellyttää erikoissaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.
  • Koulutuksesta saat taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.
  • Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.
  • Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.
 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Koulutukseen haetaan 26.2. - 17.5.2024 välisenä aikana hakulomakkeen kautta. Hakulomakkeella hakijalta kysytään henkilötietojen lisäksi hakijan motivaation liittyviä kysymyksiä, jotka pisteytetään:

  • Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 p)
  • Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 3 p)
  • Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (max. 2 p)

  Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta työkokemuksesta:

  • Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 p
  • Yksi vuosi työkokemusta = 1p
  • Yli kaksi vuotta työkokemusta = 2p

  Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

  Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova.

  Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeutuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee osallistumaan opintoihin ml. tehtävät, ryhmätyöskentelyn ja työpajat / harjoitukset.

 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 1500,00 € (alv 0%).

   

  Peruutusehdot

  Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

  Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.

Lisätietoja: