Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat
 • Hakuaika: kevät 2024
 • Ajoitus: aloitus syksyllä 2024
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
 • Hinta: 1500,00 €

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutus soveltuu esimerkiksi vuodeosastoilla, palveluasumisen tai hoivakotien erilaisissa yksiköissä työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan akuuttitilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa.

 • Koulutus aloitetaan syksyllä 2024.
 • Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä oman organisaation kehitystehtävän.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa)
 • Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan. Aiempaa työkokemusta akuuttihoitoon erikoistuneista yksiköistä ei tarvitse olla.

  Koulutusta suositellaan sairaanhoitajille, jotka haluavat kehittää tai päivittää osaamistaan liittyen akuuttihoitotyöhön.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus on jaettu seuraaviin osiin:

  • Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen 20 op
   • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito 10 op
   • Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
   • Eri ikäisten päivystyshoitotyö 5 op TAI Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö 5 op
  • Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen 10 op
   • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5 op
   • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä 5 op

   

  Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä.

  Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa. Kontaktiopetus sisältää sekä kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta että verkko-opetusta. Koulutus sisältää myös paikkaan sitoutumatonta itsenäistä opiskelua verkossa sekä oman organisaation kehitystehtävän.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa.
  • Syvennät kliinistä osaamistasi ja opit hyödyntämään eri välineitä ja yhteistyötahoja potilaan tilan arvioinnissa.
  • Tunnet kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoitopolun.
  • Koulutuksen suorittaneet osaavat toimia akuuttihoidon asiantuntijana ja kehittää osaamista omassa työyhteisössään.
 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse hakuajan päätyttyä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka. Osallistumislaskun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

  Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

  Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.

 

Lisätietoja: