Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

  • Hakuaika: 13.12.2021-31.05.2022
  • Ajoitus: 01.01.2022-31.07.2022
  • Laajuus: 1 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: Maksuton (0 €)

Aikataulu

Kurssi suoritetaan omaan tahtiin verkkototeutuksena Canvas-oppimisalustalla.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen osaat

  • kuvata alustatalouden eri muotoja ja tunnistaa oman toiminnan kannalta hyödylliset alustat.
  • eritellä alustoihin liittyviä mahdollisuuksia ansaita lisätuloja tai hankkia lisäresursseja oman yrityksen kehittämiseen.

Kurssi tarjoaa matkan alustatalouden moninaiseen maailmaan. Kurssi esittelee kymmenittäin erilaisia alustoja, joiden kautta voi tehdä uusasiakashankintaa, ansainta rahaa tai hankkia lisäresursseja oman yrityksen kehittämiseen. Kurssi on rakennettu pk-yrittäjän näkökulmasta ja opastaa pärjäämään alustatalouden moninaisessa viidakossa.

Toteutustapa

Opiskelija voi suorittaa kurssin omaan tahtiin Canvas-alustalla.

Työmäärä

1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

  • Alustatalousyrittäjyys - opas sivutuloista kiinnostuneelle, Bookcover

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 /hylätty.

Lisätietoja: