Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 30.11.2022-31.3.2023
 • Ajoitus: 9.1.2022-30.4.2023
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • keskeiset sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
 • tunnistaa ja seurata sisätauteja sairastavan potilaan yleisimpiä oireita
 • eri sisätautien yleisimmät tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
 • kuvata yleisimpien sisätautien lääkehoidon käytänteet

Toteutus

 • Opinnot toteutetaan CANVAS oppimisalustalla, josta löytyy ohjeistus opintoihin.
 • Kurssi suoritetaan omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Virtuaaliopinnot 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti

Sisätautien opintojakson sisältö

 1. Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sairaudet
 2. Sydän- ja verisuonisairaudet
 3. Aivoverenkiertohäiriöt
 4. Keuhkosairaudet
 5. Umpieritysrauhasten (endokrinologiset) sairaudet
 6. Munuaissairaudet
 7. Ruuansulatuselimistön sairaudet
 8. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 9. Keskeisiä sisätautipotilaalle tehtäviä tutkimuksia

Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien ja testien avulla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Laurean Canvas oppimisympäristössä.

Materiaalit

 • Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin
 • Osa aineistosta on lisensioituja (esim. Terveysportti, Duodecim Oppikirjat). Näitä pääset käyttämään kirjautumalla Laurea kirjaston etäkäyttäjäksi. Ohjeet löydä Laurea LibGuides 
 • Osa aineistoista löytyy myös paperiversiona

Arviointi

 • Kurssi arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty

Lisätietoja: