Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan. Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Soveltuu kaikille omien työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille
  • Hakuaika: 05.06.2021-30.11.2022
  • Ajoitus: 05.06.2022-30.12.2022
  • Laajuus: 2 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Kurkistuskurssi Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla on yksi osa Mielekkään työuran rakennussarjaa.

 

Mielekkään työuran rakennussarja-kokonaisuus on kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille soveltuva verkkokurssi. Kurssin aikana saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi. Kurssi toteutetaan itsenäisesti omaan tahtiin verkko-opintoina Laurean verkko-oppimisympäristö Canvasissa.

 

Opiskelu kurssilla on itsenäistä työskentelyä verkkokurssilla omien aikataulujen mukaisesti. Kurssin opetusmateriaali on monipuolinen yhdistelmiä videoita, podcasteja, käytännön esimerkkejä sekä erilaisia pelillisiä harjoituksia, tehtäviä ja testejä.

Voit tutustua podcasteihin jo etukäteen Soundcloudissa:

Miten toimia epäonnistumisen pelon kanssa? [14:45]

Miltä työmarkkinoiden tulevaisuus näyttää? [16:00]

Oppimistavoitteet ja sisältö:

Opit tunnistamaan elämäsi aikana eri elämänalueilla kertyneitä tietoja ja taitoja ja opit kertomaan niistä työurasi etenemistä tukevalla tavalla. Osiossa tutustutaan myös nykyhetken ja tulevaisuuden työmarkkinoihin ja työmarkkinoita ohjaaviin trendeihin.

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

  • jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
  • arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
  • laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

 

 

Lisätietoja: