Siirry sisältöön

Avainkumppanimme HUS Porvoon sairaanhoitoalue

HUS Porvoon sairaanhoitoalue

Porvoon sairaala on ympäri vuorokauden päivystävä sairaala. Se tuottaa ja hankkii ensisijaisesti oman alueensa jäsenkunnille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluita yhdessä Hyksin ja muiden sairaanhoitoalueiden kanssa. Porvoon sairaala toimii myös opetussairaalana.

Yhteistyö Laurean kanssa

Laurea ja Porvoon sairaala tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa työharjoitteluissa. Lisäksi Porvoon sairaalan kanssa on toteutettu useita opiskelijaprojekteja eri koulutusten opiskelijoiden kanssa mm. työnantajakuvaan ja viestintään liittyen. 

Laurea ja Porvoon sairaala ovat tehneet tiivistä yhteistyötä paikallisesti jo pitkään ja nyt yhteistyö tiivistyy entisestään, kun Porvoon sairaala on sopinut avainkumppanuudesta Laurean kanssa.

Porvoon sairaalakampuksella työskentelee noin 800 työntekijää. Sairaala tulee vuosittain työharjoittelujaksojen myötä tutuksi suurelle joukolle Laurean sairaanhoitajaopiskelijoita.

"Haluamme ottaa opiskelijat jo opintojen aikana mukaan meidän toimintamme kehittämiseen."
johtava ylihoitaja Tuulia Koponen

Työharjoittelujaksot ovat hoitotyön opinnoissa tärkeässä roolissa kunkin opiskelijan oman erikoistumisalan ja työpaikan löytymisessä. Paikallinen vuoropuhelu on tärkeää, jotta korkeakoulu ja sen opiskelijat sekä sairaala tuntevat toistensa tarpeet ja odotukset.

-    Haluamme ottaa opiskelijat jo opintojen aikana mukaan meidän toimintamme kehittämiseen, mutta samalla myös toivomme, että he haluavat hakeutua meille töihin, sanoo Porvoon sairaalan johtava ylihoitaja Tuulia Koponen.

Lue lisää yhteistyöstä

Lisätietoja: