Siirry sisältöön

Rehtori Koski korkeakoulujen arviointijaoston jäseneksi

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

rehtori jouni koski laurea

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointineuvoston yhteydessä toimivan korkeakoulujen arviointijaoston kokoonpano toimikaudelle 1.12.2022–30.11.2026 on nimitetty. Laureasta arviointijaostossa on mukana rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski

Korkeakoulujen arviointijaoston kokoonpano kokonaisuudessaan Karvin verkkosivuilla.

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

Arviointijaoston jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opiskelijoita ja työelämän asiantuntemusta. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Aiemmin marraskuussa rehtori Koski nimitettiin myös Karvin yhteydessä toimiva arviointineuvoston puheenjohtajaksi.

Lisätietoja: