Siirry sisältöön

Neljä uutta Euroopan komission rahoittamaa hanketta käynnistyy Laureassa

Laurea menestyi hienosti keväällä päättyneissä rahoitushauissa: neljän hankkeen rahoitus Laurean osalta yli 1 MEUR.

Kuvituskuvassa kolme henkilöä tapaamisessa neuvotteluhuoneessa

Laureaan saatiin hyviä uutisia kesän aikana, kun heinäkuussa varmistui Euroopan komission Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitus neljälle uudelle yhtenäisen turvallisuuden tutkimusohjelmaan sijoittuvalle TKI-hankkeelle, joissa Laurea on mukana. Näiden neljän hankkeen myötä saatu rahoitus on Laurean osalta yhteensä hieman yli miljoona euroa.

Laurea on menestynyt viime vuosina hyvin kilpaillun eurooppalaisen TKI-rahoituksen saamisessa. Onnistuminen on osoitus Laurean vahvasta osaamisesta soveltavassa tutkimuksessa sekä aktiivisesta roolista alan kansainvälisissä verkostoissa.

Heinäkuussa rahoituksen saaneet hankkeet liittyvät laaja-alaisesti turvallisuuden eri alueisiin. Laurealle uutta tärkeää teemaa edustaa SecureFood-hanke, joka tähtää ruokaturvallisuuden ja resilienssin vahvistamiseen. Luotettavan tekoälyn kehittämiseen keskittyy puolestaan MANOLO-hanke. Kolmas hanke ExPEDite liittyy virtuaaliseen simulointiin eli ns. digital twin -tekniikkaan energiantuotannossa, ja neljäntenä Laurean vahvaa hybridiuhkien ja disinformaation torjuntaan osaamista täydentää ATHENA-hanke.

Laurean turvallisuuden tutkimusohjelman TKI–toiminta tarjoaa kansalaisturvallisuuden toteutumista tukevia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja innovaatioratkaisuja yhteistyössä viranomaisten, yritysten, alueiden ja tutkimustoimijoiden sekä järjestöjen kanssa.

Tutustu yhtenäisen turvallisuuden tutkimusohjelmaan

Lisätietoja: