Siirry sisältöön

Laurean koronaohjeistus

Laurean toiminta-alueella koronavirusepidemia jatkuu edelleen. Viranomaiset korostavat omaehtoisten toimien merkitystä tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka. On erittäin tärkeää, että jokainen yhteisön jäsen edelleen huomioi koronavirustilanteen toiminnassaan. Kasvomaskeja on edelleen saatavilla kaikilla kampuksilla ja jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia.

Seuraamme epidemiatilanteen kehittymistä ja päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa viranomaisten antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Opetuksen järjestelyt 

Opetus toteutuu opetuksen toteutusmuodon (päivä-, monimuoto- tai verkko-opetus) mukaisesti.

Lähiopetus järjestetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Kaikki toiminta kampuksilla tapahtuu turvallisesti, riittävään väljyyteen pyrkien sekä hygieniasta huolehtien. Kasvomaskia voidaan käyttää omaan harkintaan perustuen.
 • Karanteenissa olevien tai terveyssyistä poissa olevien opiskelijoiden opintojen eteneminen ja osaamisen kehittyminen varmistetaan pedagogisilla ratkaisuilla, esimerkiksi läsnäoloa korvaavilla itsenäisillä oppimistehtävillä.
 • Tilavaraukset tulee Peppi-järjestelmässä päivittää, jos tilatarpeeseen tulee muutoksia.

THL on riskiarviossaan arvioinut koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyyden olevan pieni korkeakoulujen lähiopetuksessa. 

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kampuksilla

Laurean kampuksilla voidaan järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden terveysturvallisuuden huomioimisesta.

Opiskelijoiden ulkomaanmatkat  

Opiskelijavaihdot ulkomaille ovat mahdollisia maissa, joissa UM:n matkustustiedotteen mukainen turvallisuustaso on ”noudata tavanomaista varovaisuutta” tai ”noudata erityistä varovaisuutta”. KV-vaihtoa suunnittelevan velvollisuutena on selvittää kohdemaan UM:n matkustustiedotteen sisältö, ajantasaiset maahantulosäädökset sekä mahdolliset kansalliset rajoitukset ja suositukset. Kv-harjoittelun toteuttaminen edellyttää erillistä riskiarviota, mikäli kohdemaan turvallisuustaso UM:n matkustustiedotteessa on ”vältä tarpeetonta matkustamista” tai ”vältä kaikkea matkustamista”. Matkustaminen ei ole mahdollista maihin, joiden turvallisuustaso on ”poistu maasta välittömästi”.

THL suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Yhteiset turvallisuutta ylläpitävät ohjeet  

Kampuksille tullaan vain täysin terveenä.  Jos sinulla on oireita tai saat positiivisen testituloksen kotitestistä tai virallisesta koronatestistä: 

 • Älä tule kampukselle vaan jää kotiin. Sovi etä- tai poissaolojärjestelyistä opettajasi tai esihenkilösi kanssa. Mikäli olet sairastunut koronaan ja ollut tartuttavuusaikana kampuksella, toivomme, että ilmoittaisit asiasta samassa yhteydessä. Tämä on tärkeää, jotta voimme yleisluontoisesti tiedottaa mahdollisia altistuneita. Koska kysymyksessä on terveystieto, tartunnasta ilmoittaminen on vapaaehtoista.
 • Mikäli sairastat koronavirustautia, suositus on, että pysyttelet kotona, kunnes olet ollut oireeton 2 vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta. Oireettomuus tarkoittaa, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Jos ainoa oire on haju- tai makuaistin muutos tai ärsytysyskä, ei eristystä tarvitse jatkaa.
 • Toimi kotikuntasi terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.  

Altistumistilanteet:

THL:n suosituksen mukaisesti oleskelu samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa katsotaan pienen riskin altistumiseksi. Mikäli altistumistilanne tapahtuu kampuksella:

 • Samassa tilassa koronatartunnan saaneen henkilön kanssa oleskelleille pyritään yleisluontoisesti tiedottamaan mahdollisesta altistumistilanteesta ja annetaan ohjeet oireiden omaseurantaan. Tiedottamisessa on huomioitava, ettei sairastunut henkilö saa olla yksilöitävissä. Tiedottamisesta vastaa esihenkilö tai opintojakson opettaja.
 • Mikäli henkilökuntaan kuuluva altistuu työssään koronavirukselle, hänen toivotaan ilmoittavan asiasta osoitteeseen corona@laurea.fi. Ilmoituksessa on oltava altistuneen nimi ja kuvaus tapahtuneesta (altistumisajankohta ja -paikka, lyhyt kuvaus tilanteesta). Työnantaja on velvollinen ylläpitämään luetteloa työtekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä vaarallisille biologisille tekijöille, mukaan lukien koronalle (Työturvallisuuslaki 738/2002, 40a §). Ajantasaisen luettelon avulla työnantaja voi seurata altistumisten kokonaistilannetta ja arvioida työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä.

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin tai -opiskeluun, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton eikä etätyöskentelymahdollisuutta ole, voit tulla kampukselle kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Lisäksi:

Kasvomaskia voit käyttää oman harkintasi mukaan. Suosittelemme maskin käyttöä esimerkiksi sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Laurea tarjoaa maskeja (joko kirurgisia suu-nenäsuojaimia tai FFP2-suojaimia) käyttöön toistaiseksi. Viranomaiset suosittelevat maskin käyttöä erityisesti:

 • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä
 • Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Heti kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaateissa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
 • Järjestetään kaikki toiminta sillä tavoin väljästi, kun se on toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista
 • Tehostetun siivouksen lisäksi tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja yhteiskäyttöisten pintojen pyyhkimiseksi
 • Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita hankkimaan suositusten mukaiset rokotukset heti, kun se on mahdollista. 

Lue lisää koronavirukselta suojautumisesta THL:n sivuilta