Siirry sisältöön

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy

Tämän vuoden uraseurantakysely lähetetään sähköpostitse ja tekstiviestillä ammattikorkeakouluista vuonna 2017 valmistuneille.

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden vuosittainen uraseurantakysely käynnistyy. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2017 valmistuneet.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon.

Uraseurantakysely tarjoaa ajantasaista työelämäntietoa mm. tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työelämässä tarvittavasta yleisestä, eri aloille yhteisestä osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutuksen kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa. 

Kysely lähtee viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulusta valmistuneille

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Uraseurantakyselyssä on rahoitusmalliin valikoituneita kysymyksiä, joilla pyritään arvioimaan koulutuksen laatua. 

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna 13.10. kaikille vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä. Ammattikorkeakoulut toivovat, että mahdollisimman moni valmistunut jakaa kokemuksensa opinnoista ja työurastaan. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa. Vastausaikaa on 9.11. asti.

Laureasta valmistuneet tyytyväisiä työuraansa

Viime vuoden kyselyyn vastasi Laureasta valmistuneista opiskelijoista 771 henkilöä. Laureasta valmistuneet ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon (81%) ja tähänastiseen työuraansa (84%).

"Koulutus antoi hyvän pohjan ja työkaluja työelämään. Tutkinto on ollut selkeä etu uralla edetessä."

- Laureasta valmistunut tradenomi, AMK

Kysely kertoo, että Laureassa ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä; vailla työtä on vain 1 prosentti vastaajista. 74% vastanneista on kokopäivätyössä viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja 10% määräaikaisessa kokopäivätyössä. Yrittäjänä puolestaan toimi 2 % vastaajista.

Kyselyyn vastanneista 80% kertoo työskentelevänsä tällä hetkellä suorittamaansa tutkintoa vastaavalla alalla.

Aikaisempien uraseurantakyselyn tuloksia löytyy Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.