Siirry sisältöön

Työpaja: Julkisten hankintojen toimintamallin kehittäminen

Tervetuloa mukaan työpajaan, jossa kehitämme toimintamallia julkisten hankintojen suunnitteluvaiheeseen! Mallin on tarkoitus hyödyttää sekä pk-yrityksiä että kuntien hankintayksiköitä kestävämpien ja markkinalähtöisempien hankintojen suunnittelussa.

Ilmoittaudu tapahtumaan

Ilmoittaudu mukaan työpajaan

Aika: torstai 1.12.2022 klo 14.30–17.00

Paikka: Teams (linkki työtilaan lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 30.11.2022)

Kenelle? Uudenmaan kuntien hankinta-, elinkeino- ja viestintäasiantuntijat, pk-yrittäjät, muut julkisten hankintojen kehittämisestä kiinnostuneet

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.11.

Työpajan teemat

Toimintamallin tavoitteena on kestävämmät ja markkinalähtöisemmät julkiset hankinnat. Työpajojen teemat ovat

  1. yrityssuhteet (kunnan kumppanuus yritysten kanssa ja yritysten osaaminen hyödyntäminen hankintaprosessissa)
  2. viestintä ja vuorovaikutus (jatkuva, avoin vuoropuhelu ja hankintojen merkityksen näkyväksi tekeminen kunnan sisällä, yrityksille ja kuntalaisille).

Miksi toimintamallia kehitetään?

Julkisten hankintojen merkitys on yhä suurempi kestävän kehityksen edistämisessä ja kansalaisten elämän parantamisessa. Pienille ja keskisuurille yrityksille aukeaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun julkinen sektori luo kysyntää kestäville ja digitaalisuutta hyödyntäville palveluille ja tuotteille.

Työpaja on osa Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 -hanketta, jonka tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida innovatiivisten digivihreiden julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli yhteistyössä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Kehitämme hankkeessa julkisten hankintojen suunnitteluvaiheen toimintamallia, jonka avulla voidaan

  • kehittää suunnitteluvaihetta osallistavammaksi ja markkinalähtöisemmäksi
  • helpottaa pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin
  • lisätä eri toimijoiden ymmärrystä ja osaamista kestävistä ja vaikuttavista hankinnoista.

Työpajan järjestävät yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu, Uudenmaan liitto, Yrittäjien hankintaneuvonta ja KEINO-osaamiskeskus osana Uudenmaan yrittäjyysaluevuotta.

Lisätietoja

Ilmoittaudu tapahtumaan