Sosiaaliala

Sosionomikoulutus ‎

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa arjen asiantuntijoita, ihmisten tukijoita arkielämän tilanteisiin ja pulmiin, jotka liittyvät esimerkiksi kasvatukseen, kuntoutukseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn tai toimintakyvyn ylläpitämiseen. Näihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ihmisten välisistä suhteista, sosiaalisista tilanteista ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin.
Sosiaali- ja terveysalan työn ytimen muodostavat ihmistyön valmiudet, vuorovaikutustaidot, empaattisuus, vastuullisuus, ihmisten ja ryhmien ohjaamisen taidot sekä valmiudet ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Lisäksi sosiaalialalla korostuu ongelmien, voimavarojen ja tukemisen yhteiskunnallinen luonne. Sosionomilla tulee olla valmiuksia työskennellä paitsi julkisella sektorilla, myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Sosiaalialan koulutus kouluttaa osaajia sosiaalialan laajalle kentälle. Kentän eri alueilla painottuvat erilaiset erityisosaamisen tarpeet. Erityisosaamisen tarvetta luovat erityisesti väestölliset, lainsäädännölliset, teknologiseen kehitykseen ja työmenetelmien kehitykseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Keskeiset erityisosaamisen alueet liittyvät väestön ikääntymiseen, lasten ja perheiden tukemiseen, marginalisaation ja sosiaalisen kuntoutuksen kysymyksiin sekä osallisuuden vahvistamiseen.

Nykyisin käytössä olevien sosiaalialan menetelmien osaaminen ja toimintatapojen tunteminen sekä sosiaalisen näkökulman syvällinen ymmärtäminen ovat keskeinen osa sosiaalialan osaamista. Kuitenkin työskenneltäessä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ja muuttuvien yhteiskunnallisten tilanteiden kanssa korostuu valmiiden työmenetelmien sijasta tutkiva ja kehittävä työote sekä oman toiminnan ja oman oppimisen jatkuva itsearviointi, reflektiivinen ammatillisuus. Yhteiskunnalliset tehokkuusvaatimukset sekä kansalaisten oikeuksien ja työn vaikuttavuuden korostaminen ovat nostaneet esiin palveluiden ja työmenetelmien arvioinnin, toiminnan laadun ja johtamisen.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Sosionomien koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

  • Sosiaalialan asiakastyö

  • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät

  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja


Lisäksi kukin kampus tarjoaa yhden oman ydinosaamisen moduulin.

 

 Info

 

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto
210 op, 3,5 vuotta

Missä voi opiskella?
Laurea Otaniemi
Laurea Hyvinkää
Laurea Tikkurila

 

 Tietoa hakemisesta

 
 

 Yhteishakulomake

 


Sähköinen hakulomake suomenkielisiin koulutuksiin täytetään hakuaikana osoitteessa

www.opintopolku.fi

Sähköinen hakulomake englanninkielisiin koulutuksiin täytetään hakuaikana osoitteessa

www.admissions.fi


 

 Lisätietoja

 

Laureassa sosiaalialan koulutuksen opinnot vaihtelevat yksiköittäin.

Tutustu yksikkökohtaisiin  koulutuskuvauksiin:

‎Sosiaalialan koulutus, Hyvinkää

Sosiaalialan koulutus, Otaniemi‎

Sosiaalialan koulutus, Tikkurila