Rikosseuraamusala

Rikosseuraamusalan koulutus (sosionomi AMK)

Rikosseuraamusalan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä ‎rikosseuraamusalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Kysymyksessä on ainoa rikosseuraamusalan valtakunnallinen ammattikorkeakoulutus. Tutkinnossa keskeistä on laaja-alaisuus, joka mahdollistaa ‎sijoittumisen myös julkishallinnon rikosseuraamusalan ulkopuolelle.

Rikosseuraamusalan ammattilaisena huolehdit yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä ‎yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Rikosseuraamusalan sosionomina vaikutat uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Rikosseuraamusalan ammattilaisen työn tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä ‎toimintakykyisyyden tukeminen ja rikoksettoman elämäntavan sekä yhteiskuntaan ‎kiinnittymisen edistäminen.

Tutkinnon erityisalueena on tarkastella rikollisuutta, erityisesti uusintarikollisuutta ‎ja siihen vaikuttamista.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Rikosseuraamusalan sosionomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

  • Rikosseuraamusalan asiakastyö

  • Rikosseuraamusjärjestelmä

  • Rikollisuuteen vaikuttaminen

  • Palveluliiketoiminta

  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

 Syksyllä 2015 alkava rikosseuraamusalan monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviikkoina, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna, ryhmätöinä, työharjoitteluina, työelämäprojekteina sekä tutustumiskäynteinä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin.

 

 Info

 

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto
210 op, 3,5 vuotta

Missä voi opiskella?
Laurea Tikkurila

Opetussuunnitelma
Lukuvuosi 2014-2015 (SoleOPS)

 

 Tietoa hakemisesta

 
 

 Opintopolku

 

​Sähköinen hakulomake suomenkielisiin koulutusohjelmiin täytetään hakuaikana osoitteessa

www.opintopolku.fi