Hoitotyön koulutus

Sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitajana vaikutat ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen.

Tärkeimmät työtehtävät ovat terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen. Sairaanhoitajan asiantuntijuus on ajantasaista, näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

Teoriatiedon ja käytännön taitojen lisäksi hoitotyön asiantuntija osaa neuvoa ja tukea potilasta sekä tämän omaisia. Keskeistä on myös, että sairaanhoitaja osaa kehittää omaa työtään. Hoitotyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Sairaanhoitajan koulutukseen sisältyy runsaasti ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jossa opiskelijat työskentelevät tulevien kollegoiden kanssa erilaisissa työympäristöissä.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Sairaanhoitajan koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

  • Hoitotyön kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä

  • Turvallinen ja eettinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö

Lisäksi kukin kampus tarjoaa yhden oman ydinosaamisen moduulin. 

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Asiantuntemus kattaa ihmisen elämänkulun eri vaiheet. Valmistuvalla terveydenhoitajalla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, vahvat kliiniset perustaidot ja – taidot ja hänen osaamisensa perustuu näyttöön.

Terveydenhoitajatyön tietoperusta on hoitotieteessä ja muissa terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteenalat. Teoriatiedon ja käytännön taitojen lisäksi hoitotyön asiantuntija osaa neuvoa ja tukea potilasta sekä tämän omaisia. Keskeistä on myös, että terveydenhoitaja osaa kehittää omaa työtään. Hoitotyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Terveydenhoitajan koulutukseen sisältyy runsaasti ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jossa opiskelijat työskentelevät tulevien kollegoiden kanssa erilaisissa työympäristöissä. Terveydenhoitajan työssä keskitytään niin terveyden edellytysten tukemiseen ja luomiseen kuin myös sairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Terveydenhoitajan koulutuksessa ydinosaamisen moduulit ovat pääosin samoja kuin sairaanhoitajakoulutuksessa:

  • Hoitotyön kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä

  • Turvallinen ja eettinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

  • Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö

Terveydenhoitajan ammattiopintoja koulutuksessa on vähintään 60 opintopistettä, joista 30 toteutuu sairaanhoitajatutkinnon aikana. Terveydenhoitajatyön osaaminen kehittyy lisäksi omassa 30 opintopisteen moduulissaan. Lisäksi kukin kampus tarjoaa yhden oman ydinosaamisen moduulin.

 

 Info

 

Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)

Tutkinnon nimi
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto
210 op, 3,5 vuotta (Sairaanhoitaja)
240 op, 4 vuotta (Terveydenhoitaja)

Missä voi opiskella?

Sairaanhoitajakoulutus:
Laurea Hyvinkää
Laurea Lohja
Laurea Otaniemi
Laurea Porvoo
Laurea Tikkurila

Terveydenhoitajakoulutus:
Laurea Otaniemi
Laurea Porvoo
Laurea Tikkurila
 

 Tietoa hakemisesta

 
 

 Yhteishakulomake

 


Sähköinen hakulomake suomenkielisiin koulutuksiin täytetään hakuaikana osoitteessa

www.opintopolku.fi

Sähköinen hakulomake englanninkielisiin koulutuksiin täytetään hakuaikana osoitteessa

www.admissions.fi


 

 Lisätietoja

 

Laureassa sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan koulutusten painopisteet vaihtelevat kampuksittain.

Laurea Hyvinkää

Laurea Lohja

Laurea Otaniemi

Laurea Porvoo

Laurea Tikkurila