​Ajankohtaista

  • Seuraava yhteishaku:
    Englanninkieliset koulutukset: 7.1.–27.1.2015
    Suomenkieliset koulutukset: 17.3.-9.4.2015Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
AMK-tutkinnot 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, sosionomi (rikosseuraamusala),  fysioterapeutti, estenomi

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
AMK-tutkinnot

Tradenomi (liiketalous, turvallisuus, tietojenkäsittely)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
AMK-tutkinnot

Restonomi (palveluliiketoiminnan koulutus)

Katso myös ylemmät AMK-tutkinnot

 

Palveluinnovaatio on uusi tapa tarjota palvelu tai täysin uusi palvelu, jolle on kysyntää ja joka tuo hyötyä asiakkaalle.

Laureassa palveluinnovaatioita muodostuu oppimiseen yhdistyvässä opiskelijakeskeisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Palveluinnovaatioiden muodostumisessa keskeisessä asemassa ovat palvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kyky synnyttää palveluinnovaatioita vahvistaa hyvinvointiamme. 

Tutustu laurealaisiin palveluinnovaatioihin: HyvinvointiTV

 

 

 

Kehittämispohjainen oppiminen eli Learning by Developing on laurealainen tapa oppia. Se tarjoaa opiskelijoille ja opettajille aidon kohtaamisen työelämän kanssa. Toimintamalli kannustaa myös opiskelijalähtöiseen yrittäjyyteen.

LbD innostaa, kannustaa, sitoo ja velvoittaa kaikkia laurealaisia yhteistyöhön tasavertaisina kumppaneina, jotka yhdessä toimien saavat aikaan uutta osaamista ja uudistavat työelämää.

Tutustu myös Laurean tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoaloihin.
 

 ”” ”” ”” ”” ””